he

כיצד להגדיר את אפשרויות המשלוח שלכם: מדריך מפורט

כיצד להתחיל בהגדרת אפשרויות המשלוח

לפני הגדרת המשלוח ב-eBay, קבעו את אפשרויות ועלות המשלוח.

אפשרויות המשלוח או מדיניות המשלוחים מגדירות את זמני הטיפול, עלויות המשלוח ואפשרויות אחרות שאתם מציעים ללקוחות.

בדקו אילו שירותי משלוח בינלאומיים זמינים בעירכם ואילו שיטות משלוח מוצעות במסגרתם. לאחר מכן, חשבו כמה יעלה המשלוח של הפריטים שלכם, בהתאם למשקלם ולאזור או לארץ היעד. לבסוף, העריכו את זמני המשלוח שמוצעים על-ידי שירותי המשלוח הבינלאומיים.

הציעו לקונים את האפשרות Economy shipping (משלוח חסכוני) כברירת מחדל - 11-23 ימי עסקים. הציעו אותה לקונים כמשלוח בחינם על-ידי הכללה של עלויות המשלוח במחיר הפריט.

בנוסף, הציעו לפחות אפשרות אחת של Expedited Shipping (משלוח מזורז), בתוספת תשלום. המשלוח המזורז אורך בדרך כלל עד 10 ימי עסקים.‏

לאחר שתקבעו מהן אפשרויות ועלות המשלוח המקובלות עליכם, עברו אל התבנית Sell Your Item (מכירת הפריט שלכם), כדי להגדיר את אפשרויות המשלוח.

תוכלו גם להגדיר את אפשרויות המשלוח שלכם בחלק Listing Template (תבנית פריט) > Business Policy (מדיניות עסקית) של eBay Seller Hub‎ או בהגדרות חשבון My eBay‏. אם ברצונך לבטל את הסכם,פשוט לחץ על הקישור ביטול הסכמה בדף נוהל מדיניות עסקית.

הגדרת אפשרויות משלוח באמצעות התבנית מכירת הפריט שלכם

בדף Sell your Item (מכירת הפריט שלכם), גללו מטה אל החלק Shipping details (פרטי משלוח).

ebay.com הוא אתר מסחר בארה"ב, ולכן בחלק Domestic shipping משלוח פנים-ארצי) מוגדרות אפשרויות המשלוח בתחומי ארצות הברית ואל ארצות הברית מארצות אחרות. הגדרת האפשרויות שבחלק זה( כברירת מחדל היא חובה לכל המוכרים שמעלים פריטים למכירה באתר ebay.com‏.

החלק International shipping (משלוח בינלאומי) מסייע לכם להגדיר את אפשרויות המשלוח לכל שאר הארצות ברחבי העולם.

Slide_05.jpg

משלוח פנים-ארצי

עלות המשלוח מוגדרת בשדה הראשון של חלק זה.

בתפריט הנפתח, תחת Domestic shipping (משלוח פנים-ארצי), בחרו Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים).

המשמעות היא שתחייבו את כל הקונים באותו סכום עבור המשלוח, ללא תלות במיקום שלהם.

Slide_06.jpg

האפשרויות האחרות שימושיות למוכרים בארה"ב בלבד:
1. Calculated: Cost varies by buyer location (מחושבת: העלות משתנה לפי מיקום הקונה)
2. Freight: large items over 150 lbs (מטען: פריטים גדולים במשקל של יותר מ-68 ק"ג)
3. Offer local pickup (הציעו איסוף במקום)
אל תבחרו באפשרויות אלה אם אתה נמצאים מחוץ לארצות הברית.

טבלת תעריפי משלוח עבור האפשרות Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים)

כשתבחרו באפשרות Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים), תקבלו גישה אל ההגדרות של טבלת תעריפי המשלוח.

טבלה זו תאפשר לכם להתאים את דמי המשלוח לקונים בצורה מדויקת יותר. תוכלו לציין מספר אפשרויות משלוח עבור אותם אזור או מדינה. תוכלו לציין בטבלאות התעריפים שלכם עלויות משלוח לפי פריט או לפי משקל. לאחר שתגדירו את טבלאות המשלוח שלכם, תוכלו להשתמש בהן בכל פעם שתרשמו פריט.

ככלל, מוכרים ששולחים פריטים לארצות הברית קובעים תעריף משלוח קבוע עבור הארץ כולה, כך שניתן לדלג על הגדרה זו.

Slide_07-2.jpg

שירותים ועלות משלוח

מהשדה Services (שירותים) ניתן לגשת אל ההגדרה של שירותי המשלוח הבינלאומיים שבהם תוכלו להשתמש.

Slide_08_1-3.jpg

בתפריט הנפתח תחת Services (שירותים), בחרו אפשרות בהתאם לזמן המשלוח ששירות הדואר או שירות המשלוחים הבינלאומיים שלכם מציע.

הציעו לקונים Economy shipping (משלוח חסכוני) בתור האפשרות העיקרית ו-Expedited shipping (משלוח מזורז) כאפשרות משלוח נוספת ומהירה יותר, אך גם יקרה יותר. 

14. business tool shipping services.jpg

שימו לב: האפשרות למשלוח בחינם מגבירה את הנראות של הפריט.

בתפריט הנפתח תחת Services (שירותים), בחרו בחלק Economy services from abroad (שירותים חסכוניים מחו"ל) ולאחר מכן בחרו Economy Shipping from outside US (11 to 23 business days)‎ (משלוח חסכוני ממיקום שמחוץ לארה"ב (11 עד 23 ימי עסקים)).

הגדירו את עלות המשלוח בשדה Cost (עלות).

שימו לב: יש גם תיבת סימון Free Shipping (משלוח בחינם). סמנו את התיבה אם תרצו להציע אפשרות זו לקונים.

אם יש לכם אפשרות להשתמש בשירותי משלוח המציעים משלוח מזורז לארה"ב, תוכלו להוסיף עד שלושה שדות נוספים של שירותי משלוח. לשם כך, לחצו על Offer additional service (הציעו שירות נוסף). כדי להסיר את השירות, לחצו על Remove service (הסרת שירות).

Slide_08_3-3.jpg

לצד השדה Services (שירותים), תראו את הכרטיסייה Shipping Calculator (מחשבון משלוח). כלי זה רלוונטי למוכרים בארה"ב בלבד. הוא מאפשר לחשב את עלויות המשלוח בתחומי ארצות הברית.

Slide_09-2.jpg

זמן טיפול

הגדירו את זמן הטיפול. לשם כך, בחרו את האפשרות הרלוונטית בתפריט הנפתח Handling time (זמן טיפול).

זמן טיפול - הזמן שנדרש לכם כדי לשלוח את הפריט שהקונה רכש (בימי עסקים).

מומלץ להגדיר את זמן הטיפול כיום עסקים אחד (1). ככל שזמן הטיפול קצר יותר, כך הפריט שלכם ימוקם גבוהה יותר בתוצאות החיפוש.

בחרו בהתאם ליכולות של העסק שלכם, אל תבחרו מספר Handling Days (ימי טיפול) שלא תוכלו לעמוד בו!

Slide_10.jpg

משלוח בינלאומי

בחלק International Shipping (משלוח בינלאומי) תוכלו להגדיר אפשרויות באתר ebay.com למשלוחים מחוץ לארה"ב.

בתפריט הנפתח, בחרו Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים).

Slide_11.jpg

בתפריט הנפתח ניתן לבחור באפשרויות הבאות:
1. Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים)
2. Calculated: Cost varies by buyer location מחושבת: העלות משתנה לפי מיקום הקונה). אפשרות זו שימושית למוכרים בארה"ב בלבד).
3. No international shipping ללא משלוח בינלאומי). תוכלו לבחור אפשרות זו אם תרצו לשלוח את הפריטים שלכם לקונים בנמצאים בארה"ב בלבד).

Flat: same cost to all buyers קבועה: אותה עלות לכל הקונים) כאפשרות של) International shipping (משלוח בינלאומי)

אם תבחרו באפשרות Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים), תחייבו את כל הקונים באותו סכום עבור המשלוח, ללא תלות במיקום שלהם.

Slide_12.jpg

כשתבחרו באפשרות Flat: same cost to all buyers (קבועה: אותה עלות לכל הקונים), תקבלו גישה אל ההגדרות של טבלת תעריפי המשלוח.

טבלה זו תאפשר לכם להתאים את דמי המשלוח לקונים בצורה מדויקת יותר. תוכלו לציין מספר אפשרויות משלוח עבור אותם אזור או מדינה. בנוסף, תוכלו לציין בטבלאות התעריפים שלכם עלויות משלוח לפי פריט או לפי משקל. לאחר שתגדירו את טבלאות המשלוח שלכם, תוכלו להשתמש בהן בכל פעם שתרשמו פריט.

זהו שלב אופציונלי, אם אתם מתחילים, מומלץ לדלג עליו ולעבור לשלב 8.

טבלאות תעריפי משלוח

לאחר שתגדירו את טבלאות המשלוח שלכם, תוכלו להשתמש בהן בכל פעם שתרשמו פריט. תוכלו גם ליצור מספר טבלאות משלוח.

לחצו על Create (יצירה). הטופס Shipping rate tables (טבלאות תעריפי משלוח) נפתח בחלון חדש.

Slide_13.jpg

בטופס זה ניתן:

  • ליצור טבלה חדשה של תעריפי משלוח;
  • לפתוח טבלת תעריפי משלוח שנשמרה.

כדי ליצור טבלה חדשה, בחרו אחת מהאפשרויות בשדה Set shipping rates by (הגדרת תעריפי משלוח לפי) - בהתאם לאחד מהקריטריונים הבאים:

  • Item פריט) - עם אפשרות זו, עלות המשלוח לקונה נקבעת לפי המיקום שאליו אתם שולחים את הפריט ולפי שיטות המשלוח שאתם מציעים. אם תבחרו באפשרות זו, משקל החבילה לא ישפיע על עלות המשלוח).
  • Weight משקל) - עם אפשרות זו, תוכלו להגדיר עלויות בסיס קבועות לשיטות משלוח ולאזורי יעד שונים, ואז להוסיף סכום קבוע לכל פאונד).

מומלץ לבחור כאן באפשרות Item (פריט).

כשתיצרו טבלה חדשה, הקפידו להזין את שמה בשדה Table Name (שם הטבלה), אחרת הנתונים לא יישמרו.

slide 14_1.jpg

בחירת האזורים והמדינות בטבלת תעריפי המשלוח של המשלוח הבינלאומי

הציעו לקונים את האפשרות Economy shipping (משלוח חסכוני) כברירת מחדל - 11-23 ימי עסקים. הציעו אותה לקונים כמשלוח בחינם על-ידי הכללה של עלויות המשלוח במחיר הפריט. עבור אפשרות זו של משלוח בינלאומי, מומלץ להשתמש באחד השירותים הנכללים באפשרות Economy shipping (משלוח חסכוני).

בנוסף, הציעו לפחות אפשרות אחת של Expedited Shipping (משלוח מזורז), בתוספת תשלום. המשלוח המזורז אורך בדרך כלל עד 10 ימי עסקים. בחרו, לדוגמה, בשירות DHL או UPS.

עבור האפשרות Standard shipping (משלוח סטנדרטי, בחרו), לדוגמה, בשירות DPD.

slide 15_1.jpg

כשתבחרו במשלוח Economy (חסכוני), Standard (סטנדרטי) או Expedited (מזורז), קבעו בתפריט הנפתח את ההגדרות עבור האזורים והמדינות שאליהם אתם יכולים לשלוח.

15. create a table.jpg

16. details table.jpg

לאחר שתגדירו את כל האפשרויות, לחצו על Save (שמירה).

לאחר מכן הגדירו את העלות של סוג המשלוח (בדולר ארה"ב).

כשתסיימו להגדיר את כל האפשרויות בטבלת תעריפי המשלוח, לחצו על Save (שמירה).

slide 16_1.jpg

מומלץ להשתמש בטבלאות תעריפי המשלוח בחלק של המשלוח המזורז - הן יהפכו את העבודה עם סוג משלוח זה לשימושית וקלה במיוחד. לדוגמה, תוכלו להציע את האפשרות Expedited shipping (משלוח מזורז) לארצות מסוימות בלבד.

שימו לב שאפשרויות המשלוח שתציינו בטבלת תעריפי המשלוח יהיו האפשרויות המועדפות עבור אזור (ארץ) מסוימים.

אפשרות לשירותי משלוח בינלאומיים

מהשדה Services (שירותים) ניתן לגשת אל מבחר של שירותי משלוח בינלאומיים שבהם תוכלו להשתמש לשליחת הפריטים שלכם לרחבי העולם.

שירותי המשלוח שיופיעו בתפריט הנפתח ייקבעו בהתאם לאפשרות שתבחרו בשדה Ship to (משלוח אל).

בחרו באפשרות Worldwide (רחבי העולם).

slide 17_1.jpg

לאחר מכן, בחרו באחת מאפשרויות המשלוח שיהיו זמינות עבורכם.

slide 17_2.jpg

הגדירו Cost (מחיר).

הציעו לקונים את האפשרות Economy shipping (משלוח חסכוני) כברירת מחדל - 11-23 ימי עסקים. הציעו אותה לקונים כמשלוח בחינם על-ידי הכללה של עלויות המשלוח במחיר הפריט. עבור אפשרות זו של משלוח בינלאומי, מומלץ להשתמש באחד השירותים הנכללים באפשרות Economy shipping (משלוח חסכוני).

בנוסף, הציעו לפחות אפשרות אחת של Expedited Shipping (משלוח מזורז), בתוספת תשלום. המשלוח המזורז אורך בדרך כלל עד 10 ימי עסקים. 

slide 18_1.jpg

האפשרות השנייה בשדה Ship to (משלוח אל) היא Choose Custom Location (בחירת מיקום מותאם אישית).

17. custom location.jpg

18. custom expedited.jpg

18.2 доп скринjpg.jpg

כשתבחרו באפשרות Choose Custom Location (בחירת מיקום מותאם אישית), תקבלו גישה אל ההגדרות של טבלת הוראות המשלוח. בחרו אזורים, הגדירו את סוגי המשלוח ואת העלות.

כאן תוכלו גם לבחור Economy shipping (משלוח חסכוני) כאפשרות ברירת המחדל למשלוח ולהציע לקונים Expedited shipping (משלוח מזורז) כאפשרות למשלוח אקספרס, שהיא אפשרות יקרה יותר.

במקרים נדירים, ייתכן שהאפשרות Additional ship to location — buyers contact for costs (מיקום נוסף למשלוח - איש קשר של הקונים בנושא עלויות) תהיה רלוונטית עבורכם בנוגע לאזורים מסוימים. אך לא מומלץ להשתמש באפשרות זו. אם תרצו להגדיר גרסה נפרדת של אפשרויות המשלוח עבור קונים בקנדה, השתמשו באפשרות השלישית בשדה Ship to: Canada (משלוח אל: קנדה). שימו לב: אפשרות זו רלוונטית למוכרים בארה"ב בלבד.

slide 19_2.jpgלצד השדה Services (שירותים), תראו את הכרטיסייה Shipping Calculator (מחשבון משלוח). כלי זה רלוונטי למוכרים בארה"ב בלבד. הוא מאפשר לחשב את עלויות המשלוח בתחומי ארצות הברית.

slide 20_1.jpg

ניתן להגדיר שדות נוספים עבור שירותי משלוח נוספים (עבור אזורים אחרים או עבור אותו אזור).

תוכלו להוסיף אפשרויות לשירותי המשלוח בלחיצה על Offer additional service (הצעת שירות נוסף). כדי להסיר את השירות, לחצו על Remove service (הסרת שירות).

Slide_21.jpg

מניעת הכללה של יעדי משלוח

בחלק זה ניתן לבחור ארצות או אזורים שאליהם אתם לא מעוניינים לשלוח פריטים.

כדי למנוע הכללה של יעדי משלוח מסוימים, לחצו על Create exclusion list (יצירת רשימת אי-הכללה).

slide 22_1.jpg

הטופס Edit exclude shipping locations (עריכת אי-הכללה של יעדי משלוח) ייפתח באופן אוטומטי בחלון חדש.

הגדירו אי-הכללה עבור משלוח פנים-ארצי או משלוח בינלאומי, וסמנו את התיבות של האזורים או הארצות שאינכם מעוניינים לשלוח אליהם פריטים.

כאן תוכלו להגדיר חריגה בנוגע למשלוח אל PO Box (תא דואר).

לחצו על Save and close (שמירה וסגירה).

slide 22_2.jpg

כברירת מחדל, האפשרות שנבחרת עבור חלק זה היא No excluded locations (ללא מניעת הכללה של מיקומים).

מיקום הפריט

בשדה item location (מיקום הפריט), עליכם לציין בבירור את העיר והארץ שבהן הפריט שלכם ממוקם.

slide 23_1-2.jpg

אנא זכרו שמדיניות eBay אוסרת לספק מידע כוזב, שגוי, לא מדויק או מטעה בנוגע למיקום הפריט בשדה Item location (מיקום הפריט), וכן בשדה Item description (תיאור הפריט).

19. item location.jpg

שפרו את המכירות שלכם ב-eBay!