he

הצעת משלוח משולב

כיצד לשלב את דמי המשלוח אם הקונה עדיין לא שילם

אם קונה רוכש מכם פריטים מרובים והוא עדיין לא נהנה מהנחה בדמי המשלוח, הוא יכול לבחור באפשרות Request total (בקשת סיכום כולל) בסל הקניות שלו.

Combined_shipping_01.jpg

לאחר מכן תוכלו לשלוח לו חשבונית עם העלויות המשולבות החדשות, אם הפעלתם חשבוניות משולבות בחשבון שלכם. כדי לבדוק את זה:

 1. עברו אל My eBay (eBay שלי), לחצו על הכרטיסייה Account (חשבון) ומצאו את האפשרות Shipping preferences (העדפות משלוח) בחלק Selling (מכירה).

Combined_shipping_02.jpg

2. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Allow combined payments and shipping (לאפשר תשלומים ומשלוח משולבים).

3.סמנו את התיבה לצד Allow buyers to send one combined payment for all items purchased (לאפשר לקונים לשלוח תשלום משולב אחד עבור כל הפריטים שנרכשו).

4.בחרו את פרק הזמן שבמהלכו אתם מוכנים לשלב תשלומים עבור פריטים שנרכשו ובחרו Save (שמירה).

Combined_shipping_03.jpg

לאחר מכן תוכלו להפיק לקונה חשבונית משולבת. לשם כך:

 1. מצאו את הפריטים שעבורם תרצו לשלב תשלומים:

ב-Seller Hub (המרכז למוכרים), בחרו Orders (הזמנות)

ב-My eBay (eBay שלי), בחרו Sold (נמכרו)

2. בחרו Send invoice (שליחת חשבונית) לצד אחד הפריטים שתרצו לכלול בחשבונית.

3.בדף הבא יוצגו כל הפריטים שאותו הקונה רכש. הסירו את סימון הפריטים שאינכם רוצים לכלול בחשבונית.

4.הוסיפו דמי משלוח.

5. הזינו הודעה לקונה (אופציונלי) ובחרו את שיטת התשלום שאתם מקבלים.

6. לתצוגה מקדימה של החשבונית, בחרו Preview invoice before sending (תצוגה מקדימה של החשבונית לפני השליחה).

7. כדי לשלוח את החשבונית, בחרו Send invoice (שליחת חשבונית).

לאחר שהקונה ישלים את התשלום, תוכלו ליצור תווית משלוח דרך אחת ההזמנות ולהעלות את מספר המעקב עבור כל הפריטים להזמנה המשולבת החדשה.

אם שילבתם את דמי המשלוח אך לא שילבתם את הפריטים, לא תוכלו להעלות פרטי מעקב לכל הפריטים שלכם. תוכלו להעלות רק מספר מעקב אחד לכל פריט. קראו מאמר זה לקבלת מידע נוסף על הפקת חשבוניות ושילוב תשלומים.

הנחות בדמי המשלוח

תוכלו להחיל הנחה על דמי המשלוח באופן אוטומטי כאשר קונה רוכש מספר פריטים, להציע הנחות לפי חברת השילוח ואפילו להציע חיסכון בדמי המשלוח כאמצעי שיווקי בפריטים שהעליתם למכירה.

לשם כך, תחילה עליכם להצטרף להצעת משלוח משולב. לאחר מכן, הגדירו כללים שיחולו אוטומטית על דמי המשלוח כשמישהו יקנה מספר פריטים. הנחות אלה פועלות באופן שונה מעט, בהתאם לבחירתכם אם להציע דמי משלוח קבועים או לחשב את דמי המשלוח.

כללי משלוח

כללי משלוח בתעריף קבוע

אם אתם מציגים דמי משלוח קבועים, כך שכל הקונים משלמים את אותו סכום, תוכלו להחיל כללי משלוח משני סוגים שונים:

 • הוספה של סכום קבוע לכל פריט נוסף שנרכש. לדוגמה, אם דמי המשלוח של הפריט הראשון הם 5$, תוכלו לבחור לגבות דמי משלוח של 2$ בלבד לכל פריט נוסף.
 • הפחתה של סכום מדמי המשלוח לכל פריט נוסף שנרכש. באותה דוגמה, תוכלו לבחור לגבות 1$ פחות מהסכום ההתחלתי (4$) לכל רכישה נוספת.

כדי ליצור כלל משלוח בתעריף קבוע:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Flat shipping rule (כלל משלוח בתעריף קבוע).
 2. בתפריט הנפתח, בחרו אם להוסיף או להפחית סכום לכל פריט נוסף שנרכש.
 3. הזינו את הסכום שתרצו להוסיף/להפחית.
 4. בחרו Save (שמירה).

Combined_shipping_04.jpg

Combined_shipping_05.jpg

כללי משלוח עם חישוב תעריף

אם אתם מציעים דמי משלוח על בסיס חישוב (שבהם הסכום שהקונה משלם משתנה בהתאם למיקומו), תוכלו להחיל כללים לשילוב פריטים בחבילה יחידה*.

 • שילוב אוטומטי של משקל של כל הפריטים בחבילה אחת. לדוגמה, אם קונה רוכש שלושה פריטים במשקל 2 ק"ג כל אחד, ניתן להגדיר כלל המחייב דמי משלוח עבור חבילה אחד במשקל 6 ק"ג.
 • שילוב אוטומטי של משקל הפריטים בחבילה אחת והפחתת משקל מסוים. לדוגמה, אם קונה רוכש שלושה פריטים במשקל 2 ק"ג כל אחד, ניתן להגדיר כלל המשלב את הפריטים בחבילה במשקל 6 ק"ג ומפחית באופן אוטומטי 450 גרם מהמשקל הכולל.

* לתשומת לבכם: משקל הפריטים והחבילות בדוגמאות לעיל נתון בקילוגרמים וגרמים. משקל הפריטים והחבילות בהגדרות כללי המשלוח בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח) מצוין ביחידות pound (ליברה) ו-ounce (אונקיה).

כדי ליצור כללי משלוח עם חישוב תעריף:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Calculated shipping rule (כלל משלוח עם חישוב תעריף).
 2. בחרו Combine all item weights (שילוב כל משקלי הפריטים) או Combine all item weights and subtract an amount (שילוב כל משקלי הפריטים והפחתת סכום).
 3. בחרו Next הבא, ולאחר מכן ציינו כלל עבור דמי הטיפול שלכם בתפריט הנפתח.
 4. הזינו את הסכום שיש להוסיף או להפחית, ולאחר מכן לחצו על Save (שמירה).

Combined_shipping_06.jpg

Combined_shipping_07.jpg


הערה: כללי המשלוח עם חישוב תעריף חלים רק על פריטים שבהם ציינתם גם חישוב דמי משלוח וגם הנחות משלוח משולב.

כללי הנחה בדמי משלוח לקידום מכירות

הערה: כללי המשלוח עם חישוב תעריף חלים רק על פריטים שבהם ציינתם גם חישוב דמי משלוח וגם הנחות משלוח משולב.

כללי הנחה בדמי משלוח לקידום מכירות

בעוד שכללי משלוח בתעריף קבוע ועם חישוב תעריף חלים רק כאשר קונה מבצע את תהליך התשלום, ניתן גם להשתמש בכללי משלוח ככלי לקידום מכירות, כדי לסייע במשיכת קונים נוספים.

עם הנחות בדמי משלוח לקידום מכירות, תוכלו ליצור כלל המציע לקונים הנחה על בסיס תנאים שהגדרתם. לדוגמה:

 • הקונים לא יחויבו ביותר מ-5$ עבור דמי המשלוח אם הם ירכשו יותר מפריט אחד.
 • הקונים יהיו זכאים למשלוח חינם אם הם יוציאו יותר מ-25$.

הערה: כאשר הקונים זכאים להנחה בדמי המשלוח שקבעתם לצורך קידום מכירות, הכלל לקידום מכירות מקבל עדיפות על פני כללי המשלוח הקיימים שלכם, בתעריף קבוע או עם חישוב תעריף.

כללי המשלוח לקידום מכירות חלים על כל הפריטים שבהם ציינתם הנחת משלוח משולב.

הנחות אלה מוצגות לקונים בצורה מודגשת בפריטים שהעליתם למכירה.

Combined_shipping_12.jpg

כדי להגדיר כלל משלוח לקידום מכירות:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Promotional shipping rule (כלל משלוח לקידום מכירות).
 2. מלאו את התנאים שלכם ובחרו Save (שמירה).

Combined_shipping_08.jpg


טיפ. הקפידו להחיל את כללי המשלוח המשולב על כל הפריטים שבהם תרצו להציע הנחה.

הנחות לפי חברת השילוח

הנחות לפי חברת השילוח מאפשרות לגלגל חלק מהחיסכון שלכם, או את כולו, אל הקונים. יש שתי אפשרויות להציע הנחות חברת שילוח לקונים:

 • הגדרת הנחה קבועה על התעריף הקמעונאי או היומי של משלוחים פנים-ארציים או בינלאומיים של כל חברות השילוח (USPS‏, FedEx ו-UPS)
 • הצעת תעריפים מוזלים ש-eBay השיגה במשא ומתן עם USPS‏, FedEx ו-UPS

בכל מקרה, השינויים שתבצעו יחולו רק על פריטים חדשים או ערוכים שבהם חלים דמי משלוח.

כאשר תשתמשו בתוויות eBay כדי לשלוח פריט, תצטרכו לשלם רק את דמי המשלוח ואת העלות של שירותי המשלוח שתבחרו, כגון אישור בחתימה. משום שמוצג לכם פירוט של העלות המדויקת של המשלוח, תוכלו להיות בטוחים שהעלות המלאה מכוסה במחיר המכירה שאתם גובים מהקונה. לעומת זאת, אם תפעילו הנחות אלה ולאחר מכן תרכשו תוויות דרך חברת שילוח (במקום להדפיס תוויות דרך eBay), אתם עלולים לשלם סכום גדול מדמי המשלוח שבהם הקונה חויב.

כדי להגדיר הנחות אלה:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Promotional shipping rule (כלל משלוח לקידום מכירות).
 2. לחצו על Edit (עריכה) לצד Offer carrier-specific discounts to buyers (הציעו לקונים הנחות לפי חברת שילוח).

Combined_shipping_09.jpg

 1. לרשותכם שלוש אפשרויות:

● הצעת הנחה על תעריפים סטנדרטיים באינטרנט או בחנות. השתמשו באפשרות זו אם תרצו להציע הנחה בדמי המשלוח על-ידי הפחתה של אחוז כלשהו מהתעריף המשולם בחנות. תוכלו להגדיר תעריף מוזל אחד למשלוחים פנים-ארציים ותעריף אחר למשלוחים בינלאומיים.

● הצעת תעריפים מוזלים ש-eBay השיגה במשא ומתן. השתמשו באפשרות זו כדי להציע לקונים את התעריפים באינטרנט של USPS‏, FedEx או UPS.

● לא להציע הנחות לפי חברת שילוח.

 1. לחצו על Save (שמירה). תוצג בראש הדף הודעה שהעדפות המשלוח שלכם עודכנו.

Combined_shipping_10.jpg

טיפ. עיינו בחלק Shipping Services and Providers (שירותי משלוח וספקים) בדף Seller Center (המרכז למוכר) לקבלת מידע נוסף על הנחות לפי חברת השילוח ב-eBay.

טיפ. תוכלו גם להגדיר הנחות בדמי המשלוח באמצעות Promotions Manager (מנהל הקידומים). זהו כלי פשוט שעוזר למוכרים להגדיר מכירות וקידומי מכירות שונים. קראו מאמר עם מידע נוסף על כלי זה.

Combined_shipping_11.jpg

טיפ. אם המחיר של פריט מגיע לסכום הסף המינימלי שהגדרתם עבור משלוח בחינם, מומלץ להעלות פריט זה למכירה עם האפשרות למשלוח בחינם מלכתחילה. במקרה זה, הפריט שלכם יופיע במיקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש של הקונים.

שילוב הזמנות משלוח באמצעות הכלי eBaymag

eBaymag הוא כלי ללא תשלום, שפותח על-ידי eBay כדי לספק למוכרים פלטפורמה להעלאת פריטים לאתרי eBay בינלאומיים, לניהול הזמנות ולמיטוב משלוחים. eBaymag עוזר למוכרים לנהל את שגרת ההזמנות בצורה אפקטיבית - כאן תוכלו לשלב פריטים בחבילה אחת, בדרך יעילה מבחינתכם ועבור הקונה.

כיצד למזג מספר הזמנות של קונה אחד בחבילה יחידה

 1. בחרו אחת מההזמנות החדשות שהתקבלו מקונה יחיד, לחצו על הלחצן מימין ובחרו Consolidate orders (איחוד הזמנות).
eBaymag_01.jpg


 1. סמנו את ההזמנות שתרצו למזג עם ההזמנה הקודמת שבחרתם.
eBaymag_02.jpg


3.
לאחר יצירת החבילה, לחצו על Consolidate orders (איחוד הזמנות).

eBaymag_03.jpg

4. ההזמנות משולבות כעת וניתן לשלוח אותן כחבילה אחת עם מספר מעקב אחד.

eBaymag_04.jpg

לתשומת לבכם: אם אתם מתכוונים למזג הזמנות בחבילה אחת, וגם להעניק לקונה הנחה בדמי המשלוח, השתמשו באפשרויות המופיעות באתר eBay שמתוארות לעיל.

למידע נוסף על eBaymag ולצפייה בסרטון המסביר כיצד להתחיל להשתמש בכלי זה.

שאלות נפוצות

האם אפשר להציע הנחת משלוח משולב אם קונה כבר שילם עבור ההמשלח?

כן, עדיין תוכלו להציע הנחת משלוח משולב על-ידי שליחת החזר חלקי לקונה מהכרטיסייה Orders (הזמנות) ב-Seller Hub (המרכז למוכרים) או דרך Sold (נמכרו) ב-My eBay.

האם אפשר לשלב הזמנות בחבילה אחת לצורך משלוח במסגרת תוכנית המשלוחים הגלובלית?

לצערנו, תוכנית המשלוחים הגלובלית אינה תומכת בשילוב של הזמנות נפרדות בחבילה יחידה לצורך משלוחים בינלאומיים.

ביטלתי שילוב של הזמנה כדי לבטל פריט עבור קונה, וכעת לא ניתן לשלב מחדש את שאר הפריטים. מה אפשר לעשות?

לפעמים מערכת eBay לא מאפשרת שילוב מחדש של פריטים. במצב כזה, eBay ממליצה לשלוח חשבונית לכל אחד מהפריטים ולפצל את ההנחה ביניהם. כשתעברו לטיפול במשלוח, תוכלו לסמן את התיבה לצד כל הפריטים ולהשתמש בכלי למשלוח פריטים מרובים כדי ליצור תווית עבור כולם.

לא הגדרתי משלוח משולב, מדוע eBay בכל זאת שילבה הזמנות אלה?

כשתמשים בחישוב דמי המשלוח, רוב המוכרים והקונים מעדיפים שהפריטים יישלחו בחבילה אחת כדי להקטין עלויות ולפשט את המעקב אחר ההזמנה באמצעות מספר מעקב יחיד. יחד עם זאת, אם מוכר מעדיף לא לשלב פריטים עם חישוב דמי משלוח, יש אפשרות לכבות הגדרה זו עבור כל הפריטים הרלוונטיים.

כיצד ניתן למנוע הכללה של פריט ממשלוח המשולב באופן אוטומטי?

הערה: אם לא הפעלתם תשלומים משולבים, אין צורך לבצע שלבים אלה.

כברירת מחדל, לא מתבצע שילוב כאשר משתמשים במשלוח בתעריף קבוע משום שכל חבילה מכילה פריט אחד בתעריף קבוע. אולם אם אתם משתמשים בחישוב דמי המשלוח ויש פריט שאינכם מעוניינים לשלב בחישוב של דמי משלוח אחרים, עליכם ליצור כלל משלוח משולב המציין שאין לשלב את משקלי הפריטים. לאחר היצירה, יש להפעיל את הכלל בכל פריט שהעליתם למכירה, שאותו אינכם רוצים לשלב.

כדי ליצור כלל משלוח עם חישוב תעריף המונע שילוב של משקלי פריטים:

 1. בדף Shipping Preferences (העדפות משלוח), בחרו Edit (עריכה) לצד Calculated shipping rule (כלל משלוח עם חישוב תעריף).
 2. בתפריט הנפתח, בחרו No discount (ללא הנחה) ולאחר מכן לחצו על Next (הבא).
 3. במסך הבא, בחרו כלל דמי טיפול, הזינו את הפרטים ולחצו על Save (שמירה).

לאחר מכן, הוסיפו את הכלל החדש לכל פריט שהעליתם למכירה, לפי הצורך.

כיצד אוכל להחיל כללי משלוח על הפריטים שהעליתי למכירה?

אם אתם משתמשים בכלי לעסקים, תוכלו להחיל כלל משלוח על-ידי בחירה באפשרות Apply my promotional shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי לקידום מכירות) או Apply my calculated shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי עם חישוב תעריף) כאשר תעלו פריט למכירה.

כדי להוסיף כלל חדש לפריט שהעליתם למכירה:

 1. עברו אל דף הפריטים הפעילים.
 2. בחרו Revise/Edit (תיקון/עריכה) ולאחר מכן Apply my promotional shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי לקידום מכירות) או Apply my calculated shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי עם חישוב תעריף).
 3. שמרו את השינויים בפריט.

אם האפשרות Apply my promotional shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי לקידום מכירות) או Apply my calculated shipping rule (החלת כלל המשלוח שלי עם חישוב תעריף) לא מופיעה:

 1. לחצו על Add or Remove Options (הוספה או הסרה של אפשרויות).
 2. בחרו Shipping (משלוח) בצד שמאל.
 3. הפעילו את האפשרות Show combined shipping discount options (הצגת אפשרויות להנחת משלוח משולב).
 4. לחצו על Save (שמירה).

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

תיקון פריט שהעליתם למכירה

בדרך כלל תוכלו לבצע שינויים בפריטים שהעליתם למכירה ב-eBay, אך קיימות מגבלות מסוימות על מה שניתן לשנות ומתי ניתן לעשות זאת.

מנהל הקידומים (Promotions Manager)

כלי שיווק מהיר וקל שלא מצריך כישורים מיוחדים, אבל מאפשר לכם למכור כמו מקצוענים אמיתיים.