he

תשלומים

eBay מנהלת תשלומים

ניהול תשלומים הוא הדרך לעשות עסקים ב-eBay והוא חיוני לשיפור חוויות הקנייה והמכירה בשוק. כאשר eBay מנהלת תשלומים, ניתן למכור ולקנות באותו מקום, ב-eBay, והקונים נהנים מדרכים חדשות לשלם.

תוכלו לתזמן תשלומים בכל תדירות שתבחרו (יומי, שבועי, דו שבועי או חודשי). ללא תלות באופן שהלקוח משלם, התשלומים מתבצעים תוך שני ימי עסקים (שני עד שישי, מלבד חגים) לאחר אישור התשלום של הקונה.

מאז 2018 ניהלנו מיליארדי תשלומים עבור אלפי מוכרים, ויותר מ-13 מיליון מוכרים נרשמו ברחבי העולם ובכל יום מצטרפים מוכרים נוספים.

2960251.jpg

מה המשמעות של ניהול התשלומים על-ידי eBay?

כש-eBay מנהלת את התשלומים, אתם יכולים למכור ולקבל תשלום באותו מקום. במאמר זה תוכלו לקרוא את השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בנושא ניהול התשלומים על-ידי eBay ולקבל מידע נוסף.

כיצד להגדיר את שיטת התשלום שלכם עבור עמלות ועלויות מכירה, וכיצד לשנות אותה

העמלות ועלויות המכירה מנוכות אוטומטית מההכנסות שלכם ממכירות. עם זאת, תצטרכו להגדיר שיטת תשלום חוקית לכיסוי עלויות המכירה במקרה שההכנסות ממכירות לא יספיקו.

עיכוב תשלומים

לעתים eBay עשויה להטיל עיכוב על הכסף שלכם בשל היסטוריית המכירה או הביצועים, או לצורך טיפול במחלוקות.

כיצד לשלוח חשבונית לקונים

ברוב המקרים, הקונים עוברים ישירות בתהליך התשלום של eBay כדי להשלים את העסקה. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתצטרכו לשלוח להם חשבונית.