he

שינוי ארץ הרישום

מדיניות eBay בנושא מידע כוזב או חסר מחייבת את כל המשתמשים לספק פרטי התקשרות עדכניים ומדויקים, כולל כתובת. מה צריכים לעשות מוכרים שעוברים לאזור אחר ורוצים להמשיך למכור ב-eBay? ראו להלן מה עליכם לעשות במצב זה, בהתאם לאופן שאתם מקבלים תשלומים.

eBay זקוקה לכתובת מדויקת כדי לעבד את התשלומים שלכם בצורה נכונה. בתנאי השימוש של תשלומים, עיינו בסעיף קליטת מוכרים.

בארצות שונות, eBay שולחת תשלומים בדרכים שונות: באמצעות Payoneer או ישירות לחשבונות הבנק של המוכרים.

כדי לקבל מידע מדויק בנוגע לשינוי כתובת הרישום שלכם, בחרו אפשרות רלוונטית ברשימה הבאה.

הפעולות שיש לבצע, לפי תרחיש שינוי הכתובת

אתם עוברים מארץ שבה משתמשים ב-Payoneer למיקום עם תשלומים ישירים

לא תוכלו לקבל יותר תשלומים באמצעות Payoneer. כדי להמשיך למכור ב-eBay, עליכם ליצור חשבון eBay חדש עם כתובת דוא"ל חדשה, לפתוח חשבון בנק בארץ המגורים הנוכחית שלכם ולאמת את כתובתכם החדשה.

אתם עוברים בין ארצות שבהן משתמשים ב-Payoneer

עליכם לפנות לתמיכת הלקוחות של Payoneer כדי לברר אם תוכלו לשנות את כתובת הרישום שלכם ולהמשיך להשתמש באותו חשבון Payoneer בארץ מגוריכם החדשה. אם תקבלו אישור לעשות זאת, קשרו את חשבון Payoneer הישן שלכם לחשבונכם החדש ב-eBay. אם לא, תצטרכו לרשום חשבונות חדשים ב-eBay וב-Payoneer.

אתם עוברים ממיקום עם תשלומים ישירים לארץ שבה משתמשים ב-Payoneer

עליכם ליצור חשבון eBay חדש עם כתובת דוא"ל אחרת ולרשום חשבון Payoneer לצורך קבלת תשלומים. התשלומים הישירים לא יהיו זמינים יותר.

אתם עוברים בין ארצות עם תשלומים ישירים

עליכם ליצור חשבון eBay חדש עם כתובת דוא"ל אחרת ולשלוח את פרטי חשבון הבנק החדש שלכם. אך אם עברתם בין ארצות בתוך האיחוד האירופי, תוכלו להמשיך להשתמש באותו חשבון בנק עם פרופיל eBay החדש שלכם.

בשלב זה, מוכרים עם תשלומים מנוהלים לא יכולים לשנות את ארץ הרישום שלהם, ולכן עליהם ליצור חשבון eBay חדש ולבצע את תהליך הרישום של האזור המקומי.

מוכרים ללא תשלומים מנוהלים

אם עדיין לא נרשמתם לתשלומים מנוהלים, תוכלו לעדכן את כתובתכם ולשנות את הארץ ב-My eBay (eBay שלי).

שינוי ארץ הרישום אם אתם מוכרים ללא תשלומים מנוהלים

1. עברו אל My eBay (eBay שלי) ופתחו את הכרטיסייה Account (חשבון).

2. בחלק Personal Info (פרטים אישיים), לחצו על Personal information (פרטים אישיים) או על Business information (פרטי העסק, אם הייתם מוכרים עסקיים).

1. personal info.jpg

3. מצאו את החלק Personal info (פרטים אישיים) או Business info (פרטי העסק) ובחרו Edit (עריכה) כדי לעדכן את כתובתכם.

שאלות נפוצות

מדוע לא ניתן להחליף ארצות בחשבונות עם תשלומים מנוהלים?

eBay אוספת ומאמתת את פרטי המוכרים באופן ייחודי לכל אזור. הדבר נדרש לצורך עמידה בתקנות למאבק בהלבנת הון ובנושא סנקציות, הערכת סיכונים והונאות, וכן הלאה. לכן נכון לעכשיו, מוכרים עם תשלומים מנוהלים לא יכולים לשנות את הארץ שלהם.

מוכרים ללא תשלומים מנוהלים וקונים יכולים לשנות את ארץ הרישום שלהם.

יש לי רק כתובת דוא"ל אחת, כיצד אפתח חשבון חדש?

יש שתי אפשרויות:

  1. צרו כתובת דוא"ל חדשה והשתמשו בה כדי לרשום חשבון eBay חדש.
  2. אם תרצו לשמור את כתובת הדוא"ל הנוכחית לצורך פעילות המכירות שלכם בעתיד, צרו תיבת דואר חדשה וקשרו אותה לחשבון eBay הישן שלכם, דרך My eBay > Personal information > Contact information > Edit ‏(eBay שלי > פרטים אישיים > פרטי התקשרות > עריכה). אחרי 60 יום, כתובת הדוא"ל שהייתה בשימוש בעבר תהיה זמינה לרישום ב-eBay שוב.

מה לעשות אם יש לי חשבון עם משתמשים מרובים?

תוכלו להוסיף את העובדים או העוזרים שלכם לחשבון עם משתמשים מרובים החדש. הם יוכלו להשתמש בחשבונות eBay הנוכחיים שלהם ולהמשיך לבצע את משימותיהם.

האם בכלל מותר לי להחזיק כמה חשבונות ב-eBay?

כן, זה מותר. מדיניות eBay בנושא חשבונות מרובים מאפשרת למשתמשים ליצור יותר מחשבון אחד, אלא אם הדבר נעשה במטרה להתחמק מהגבלות ומגבלות קנייה ו/או מכירה או השלכות אחרות הקשורות למדיניות.

זה היה מעניין עבורך?