he

כיצד לסגור את חשבון המוכר שלכם ב-eBay

לפני סגירת החשבון, ראשית פנו אל שירות הלקוחות של eBay. אנו נעשה כל שביכולתנו כדי לפתור את הבעיות שיש לכם ב-eBay.

לאחר שתשלחו בקשה לסגירת חשבון, לא תוכלו לגשת אל חשבונכם או להשתמש בו לקנייה או למכירה ב-eBay.

ראשית, עליכם להחליט אם ברצונכם למחוק את החשבון לחלוטין או רק להפסיק למכור ב-eBay.

כיצד להפסיק למכור ב-eBay

אם אתם רוצים לסגור את חשבונכם משום שהחלטתם להפסיק למכור, תוכלו לעשות זאת ועדיין להשאיר את החשבון במצב פעיל. פשוט הסירו את שיטת התשלום האוטומטית ובטלו את המינויים לכלי המכירה.

כדי להסיר את שיטות התשלום האוטומטיות שלכם:

 1. ב-My eBay (‏eBay שלי), עברו לכרטיסייה Account (חשבון).

Account_del_eng_01.jpg

2. בחלק Financial Information (מידע פיננסי), מצאו את שיטת התשלום Automatic (אוטומטית) ולחצו על Remove (הסרה) עבור כל שיטות התשלום שמופיעות, כגון PayPal.

Account_del_eng_02.jpg


כדי לבטל את המינויים שלכם לכלי תשלום:

 1. ב-My eBay (‏eBay שלי), עברו לכרטיסייה Account (חשבון).

Account_del_eng_01.jpg

2. בטלו את כל המינויים בדף Subscriptions (מינויים) (לחצו עליו בתפריט בצד שמאל).

Account_del_eng_03.jpg


כיצד לסגור חשבון מוכר

זכרו, אם תסגרו את חשבון המוכר שלכם ב-eBay, לא תוכלו למכור יותר באתר או לגשת אל My eBay (‏eBay שלי). בנוסף, תאבדו את המשוב ואת היסטוריית הרכישות והמכירות שלכם.

אם אתם עדיין רוצים לסגור את חשבונכם, ודאו ש:

 • כל העמלות שלכם שולמו ושיתרת החשבון שלכם היא אפס
 • פתרתם את כל ההשעיות או ההגבלות
 • אין לכם הצעות מחיר פתוחות על פריטים
 • אין סכומים לתשלום שעדיין לא הועברו לחשבון הבנק שלכם, או תשלומים ממתינים אם אתם משתמשים בתשלומים מנוהלים

אם יש השעיות או הגבלות פעילות בחשבון שלכם, או אם החשבון שלכם לא עומד כעת בסטנדרטים המינימליים של eBay לביצועי מוכרים, תצטרכו לפנות אל שירות הלקוחות של eBay כדי לסגור את חשבונכם.

כמה זמן יידרש כדי לסגור את חשבון המוכר שלכם?

כשתגישו בקשה לסגור את חשבונכם, eBay תשלח הודעה אל כתובת הדוא"ל הרשומה ואל דף ההודעות שלכם ב-eBay תוך 24 שעות, כדי ליידע אתכם שקיבלנו את בקשתכם.

בדרך כלל נדרשים 30 יום כדי לסגור חשבון, מהתאריך שבו אנו מקבלים את הבקשה. יחד עם זאת, אם קניתם או מכרתם פריטים במהלך 30 הימים שקדמו להגשת הבקשה שלכם, eBay תשאיר את חשבונכם פתוח למשך 60 יום ממועד קבלת הבקשה, כדי שניתן יהיה להשלים את כל המכירות או הרכישות הפתוחות, וכדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות שלנו כלפי כל הקונים והמוכרים במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף.

לאחר התקופה של 30 או 60 יום (אם ביצעתם קניות או מכירות במהלך 30 הימים האחרונים), חשבון המוכר שלכם ייסגר לצמיתות והנתונים שלכם יימחקו.

נתונים אישיים בחשבונות שנסגרו

הזכות למחיקת הנתונים שלכם האישיים תלויה בחוק החל, שמשתנה בין ארצות ואזורים. eBay מעניקה זכות זו לכל המשתמשים ללא תלות בתקנה החלה בארץ או באזור שלכם.

כשתשלחו בקשה לסגור את חשבונכם, יימחקו גם הנתונים האישיים שלכם. eBay מוחקת נתונים אישיים באמצעות שיטות מאושרות כגון הצפנה, הסרה חלקית של פרטים מזהים וצבירה. מצדכם, עליכם לנקות את המטמון, קובצי ה-cookie וההיסטוריה מכל הדפדפנים שבהם השתמשתם לכניסה לחשבון המוכר שלכם ב-eBay.

לתשומת לבכם, אם הורדתם יישומים של eBay לאחד או יותר מההתקנים הניידים שברשותכם, תצטרכו למחוק גם אותם.

אלא אם התחרטתם וברצונכם לשמור את החשבון פעיל וכל עוד החשבון נשמר במצב תקין ואף אחד מהחריגים שלהלן לא מתקיים, חשבונכם ייסגר והנתונים שבו יימחקו בתוך 30-60 יום מקבלת ההודעה.

כש-eBay תסגור את חשבונכם, נודיע לכם על כך בהודעה שנשלח אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלכם. אם תרצו להשתמש ב-eBay שוב, תצטרכו לפתוח חשבון חדש.

חריגות בהקשר לסגירת חשבון ומחיקת נתונים אישיים

eBay לא תוכל לסגור חשבון ו/או למחוק את הנתונים הקשורים אליו אם:

 • יש בחשבון שלכם יתרת חוב
 • יש לכם עסקאות ממתינות (כלומר הצעות מחיר פתוחות, תשלומים ממתינים, סכומים לתשלום שעדיין לא הועברו לחשבון הבנק שלכם או תשלומים ממתינים אם אתם משתמשים בתשלומים מנוהלים)
 • יש לשמור את הנתונים הקשורים לחשבון לצורך זיהוי, מניעה או חקירה של הונאות או פעילויות בלתי-חוקיות
 • יש לשמור את הנתונים הקשורים לחשבון בהתאם לדרישות החוק החל
 • קיימת בעיה הקשורה לבריאות הציבור
 • זימון, צו בית משפט או צו משפטי אחר מחייב את eBay לשמור נתונים מסוימים

אם לא תהיה אפשרות למחוק נתונים מסיבה כלשהי, הם יישמרו בהתאם ל הודעת הפרטיות של eBay.

שאלות נפוצות

מה אם שיניתי את דעתי?

אם שינית את דעתך במהלך הזמן שלוקח לסגור את החשבון (30-60 יום), באפשרותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של eBay ולבקש לאשר את חשבונך.

האם ביכולתי למכור או להעביר את חשבון eBay שלי לבעלים חדש?

מסיבות הקשורות לאבטחה, אין באפשרותך להעביר או למכור את חשבון eBay לבעלים חדש. עם זאת, ניתן להוסיף איש קשר שני לחשבון שלך.

קרוב משפחה שלי נפטר וברצוני לסגור את החשבון שלו, מה עליי לעשות?

יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של eBay.