he

מדריך מפורט ל ישויות משפטיות

לפני הרשמה

אם קיבלתם הודעה על כך, שעליכם להירשם כדי ש- eBay תנהל את התשלומים שלכם, תוכלו לעבור הרשמה תוך כמה שלבים פשוטים. אך לפני תחילת ההרשמה, eBay ממליצה לאסוף את המסמכים הבאים, אשר יידרשו לכם בעת פתיחת חשבון.

המסמכים הנדרשים להרשמה

המסמכים המאשרים של חברה (אחד מבין הבאים)

 • תעודת רישום חברה
 • הסכם שותפות
 • מסמך מ"ס
 • רישיון של עסק

המסמכים לאימות כתובת החברה (אחד מבין הבאים)

 • העתק חשבוניות בתקופה של שלושה החודשים האחרונים, עם ציון שם החברה וכתובת מדויקת, שצוינו בהזמנה. דוגמאות: גז, מים, חשמל, טלפון נייח, אינטרנט וכבלים.
 • העתק תעודת רישום חברה עם ציון שם החברה וכתובת מדויקת, שצוינו בהזמנה.
 • העתק תמצית מבנק בתקופה של שלושה החודשים האחרונים, עם שם החברה וכתובת מדויקת, שצוינו בהזמנה.
 • העתק הסכם שכירות מלא, כולל שם וכתובת החברה.

פרטים אישיים (נציג רשמי)

 • שם מלא
 • תאריך לידה
 • מס' זהות
 • מדינת אזרחות
 • מדינת מגורים

ייפוי כוח (אם ממלא ההזמנה לא המוטב הסופי, אז נדרש אחד מבין המסמכים הבאים)

 • מכתב רשמי של החברה, הנחתם ע"י אחד המוטבים הסופיים, מנהל התפעול או חברי הנהלה, שבו מדובר על כך, שהישות מוסמכת לפעול בשם החברה.
 • מסמך ממלכתי רשמי של רישום החברה עם ציון שם מלא של נציג רשמי.
 • מכתב עם חותמת רשמית / חתימה/חותם נציג רשמי, אשר חייב להימנות בתור נציג מוסמך של החשבון.

העתק תעודה מזהה (אחת מבין הבאות)

 • תעודה מזהה
 • דרכון
 • רישיון נהיגה

פרטים אישיים של כל המוטבים הסופיים

 • שם מלא
 • כתובת מגורים מלאה
 • תאריך לידה
 • לאום
 • מס' זהות
 • חלק בבעלות משותפת

העתק תעודה מזהה של מוטבים סופיים

 • תעודת זהות
 • דרכון
 • רישיון נהיגה

פרטים אישיים של מנהל/שותף (עד 10 מנהלים)

 • שם מלא
 • כתובת מגורים מלאה
 • תאריך לידה
 • לאום

מידע נוסף על דרישות Payoneer להרשמה ראו כאן (באנגלית).

שלב 1. התחברות לחשבון Payoneer

על מנת לקבל תשלומים עתידיים לחשבון Payoneer. אתם יכולים לקשור לחשבון eBay חשבון Payoneer קיים או ליצור חשבון חדש.

לתשומת לבכם: תשלומים למוכרים ועמלות משלמים בדולרים ארה"ב (USD).

אם יש לכם חשבון פעיל של Payoneer, הרשום לאותה ישות משפטית כמו חשבון eBay, עליכם להיכנס למערכת ולאשר אותו. לשם כך, זה לחצו על הכפתור "כן, להיכנס למערכת" (Yes, sign in).

ותועברו לאתר Payoneer.

Payoneer_008.jpg

Payoneer_008-01.jpg

אם אין לכם חשבון ב- Payoneer, צרו חדש. לצורך כך זה לחצו על הכפתור "לא, עזרו לי חדש" (No, help me create one) ותועברו לעמוד הרישום באתר Payoneer.

Payoneer_009.jpg

Payoneer_009-01.jpg

מלאו טופס הרשמה בהתאם להוראות על המסך. בשלב זה תדרשו לעשות שימוש במסמכים, אשר נתבקשתם להכין מראש.

לאחר מילוי הטופס עליכם לקבל את תנאי (Payoneer (Terms and Conditions, מדיניות הסודיות ושימוש בקבצי cookie של חברת (Payoneer (Payoneer Privacy and Cookie Policy וללחוץ על כפתור "שלח" (Submit).

Payoneer_009-02.jpg

Payoneer_009-03.jpg

שלב 2. סנכרון פרופילי eBay ו- Payoneer

כעת תדרשו לסנכרן את הפרופילים שלכם ב- eBay ו- Payoneer.

לאחר שנרשמתם או עברתם לחשבון פעיל של Payoneer, הפרטים שלכם יועתקו מהטופס של Payoneer, כדי להסתנכרן עם הפרופיל שלכם ב- eBay.

Payoneer_005.jpg

שלב 3. הוסיפו פרטי כרטיס אשראי או דיירקט לתשלום עמלות

הכניסו את פרטי כרטיס האשראי או כרטיס הדיירקט שלכם לכיסוי עמלות ממכירות והוצאות, המופיעות בעת החזר תשלום לקונה, תלונות או מחלוקות. אתם עשויים להידרש לכך במקרה של הופעת חוב בפני eBay שלא הוסדר או במקרה של העדר יתרה מספקת בחשבון.

להכנסת פרטי הכרטיס מלאו טופס ולחצו על כפתור"המשך" (Continue).

Payoneer_013.jpg

במידה והזנתם את הפרטים קודם לכן, פשוט בחרו כרטיס נדרש מהרשימה ולחצו על כפתור "המשך" (Continue). במקרה הצורך תוכלו להכניס גם את פרטי הכרטיס החדש שלכם כאן.

Payoneer_006.jpg

שלב 4. שלחו את פרטי ההרשמה שלכם והמשיכו למכור ב eBay

ע"י לחיצה על כפתור"שלח פרטי הרשמה" (Submit registration information) תשלח הזמנה להרשמה לבדיקה מצד Payoneer. בכך אתם מסכימים לתנאי השימוש של מערכת התשלומים המנוהלים החדשה (Payments Terms of Use).

Payoneer_011.jpg

לאחר שליחת הנתונים תועברו למרכז המכירות (Seller Hub).

בזמן הקרוב תקבלו אפשרות לבצע ולקבל תשלומים ב- eBay בצורה חדשה. Payoneer פועלת למען אימות החשבון שלכם. אם יידרש לדייק את הפרטים שלכם, Payoneer רשאית ליצור אתכם קשר ישירות.

מיד כש- Payoneer תודיע על סיום הבדיקה, eBay תבדוק מחדש את פרטי ההרשמה שלכם, אשר הועתקו מ- Payoneer, ותתקשר אתכם לפני הפעלת חשבונכם ב- eBay לניהול תשלומים. עד רגע זה לא יקרו שום שינויים. לאחר שחשבונכם יופעל, נעדכן באופן אוטומטי את הרשומות שלכם, כדי שהם ישקפו שיטות שונות של תשלומים, הזמינות לקונים.

המשיכו למכור בצורה רגילה בשבילכם ותהנו מיתרונות התשלומים מנוהלים.

Payoneer_012.jpg

זה היה מעניין עבורך?