he

מדריך מפורט לעסקים פרטיים

לפני הרשמה 

אם קיבלתם הודעה על כך שעליכם להירשם כדי ש- eBay תנהל את התשלומים שלכם, תוכלו להירשם במספר שלבים פשוטים. אך לפני תחילת ההרשמה, אנו ממליצים לאסוף את המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון.

המסמכים הנדרשים להרשמה

העתק תעודה מזהה (אחת מהבאות)

  • תעודת זהות
  • דרכון
  • רישיון נהיגה

אימות כתובת מגורים

  • העתק סרוק של חשבונית שירותים ציבוריים (מתקבלים העתקי חשבוניות גז, מים, חשמל, טלפון נייח, אינטרנט וכבלים) מתקופת שלושת החודשים האחרונים. בחשבון חייבים להיות נוכחים שמכם וכתובת מדויקת, אשר ציינתם בהזמנתכם.
  • תמצית בנק סרוקה מתקופת שלושת החודשים האחרונים, שבה נוכחים שמכם וכתובת מדויקת, אשר ציינתם בהזמנתכם.
  • העתק סרוק של הסכם שכירות מלא, שבו רשום שמכם וכתובת מדויקת, אשר רשמתם בהזמנה, וגם חשבוניות בתקופה שלושה החודשים האחרונים על שם המשכיר שלכם.   

למידע נוסף על דרישות Payoneer להרשמה ראו כאן (באנגלית).

שלב 1. התחברות לחשבון Payoneer

על מנת לקבל תשלומים עתידיים לחשבון Payoneer. תוכלו לקשור לחשבונכם ב- eBay חשבון Payoneer קיים, או ליצור חשבון חדש.

לתשומת לבכם: תשלומים למוכרים ועבור עמלות נעשים בדולרים ארה"ב (USD).

אם יש לכם חשבון פעיל ב- Payoneer, הנפתח על אותו שם של חשבון eBay, עליכם להיכנס למערכת ולאשר אותו. על מנת לבצע זאת, לחצו על הכפתור "כן" להיכנס למערכת (Yes, sign in) ותועברו לאתר Payoneer.

Payoneer_003.jpg

Payoneer_004.jpg

אם אין לכם חשבון ב- Payoneer, צרו חדש. על מנת לעשות זאת לחצו על כפתור "לא, עזרו לי ליצור חדש" (No, help me create one) ותועברו לעמוד ההרשמה באתר Payoneer.

Payoneer_007.jpg

מלאו את טופס ההרשמה בהתאם להוראות המופיעות על המסך. בשלב הזה יידרשו ממכם המסמכים, שהתבקשתם להכין מראש.

לאחר מילוי הטופס עליכם לאשר את תנאי (Payoneer (Terms and Conditions, מדיניות הסודיות ושימוש בקבצי cookie של (Payoneer (Payoneer Privacy and Cookie Policy וללחוץ על הכפתור "שלח" (Submit).

במקרה הצורך שנו את סוג חשבון המוכר ב- eBay מעסק פרטי לישות משפטית. שימו לב, שלב זה נדרש במידה ואתם רשומים ב- Payoneer בתור ישות משפטית.

Payoneer_CA_002.jpg

שלב 2. סנכרנו פרופילים ב- eBay ו- Payoneer

כעת נדרש לסנכרן את הפרופילים שלכם ב- eBay ו- Payoneer.

לאחר שנרשמתם או עברתם לחשבון פעיל של Payoneer, הנתונים שלכם יועתקו מטופס Payoneer בכדי להסתנכרן עם הפרופיל של eBay שלכם.

Payoneer_005-01.jpg

שלב 3. הוסיפו פרטי כרטיס אשראי או דיירקט לתשלום עמלות

הכניסו את פרטי כרטיס אשראי או כרטיס הדיירקט שלכם לכיסוי עמלות, מכירות והוצאות, המופיעות בעת החזרת תשלומים לקונה, תלונות או מחלוקות. צעד זה יידרש במקרה של הופעת חוב בפני eBay שלא הוסדר או במקרה של חוסר כספי בחשבון.

להכנסת פרטי כרטיס מלאו טופס ולחצו על כפתור "המשך" (Continue).

Payoneer_013.jpg

אם לפני כן הכנסתם את הפרטים, פשוט בחרו כרטיס נדרש מהרשימה ולחצו על הכפתור "המשך" (Continue). תוכלו להכניס גם פרטי כרטיס חדש במידת הצורך.

Payoneer_006.jpg

שלב 4. שלחו פרטי הרשמה והמשיכו למכור כרגיל

ע"י לחיצה על הכפתור שליחת פרטי הרשמה (Submit registration information) אתם שולחים הזמנה להרשמה לבדיקה מצד Payoneer. ע"י כך אתם מסכימים לתנאי שימוש בתשלומים (Payment Terms of Use).

Payoneer_011.jpg

לאחר שליחת הפרטים תועברו למרכז המוכרים (Seller Hub).

בזמן הקרוב תקבלו אפשרות לבצע ולקבל תשלומים ב- eBay בצורה חדשה. Payoneer פועלת למען אימות החשבון שלכם. אם יידרש לדייק את הפרטים שלכם, Payoneer רשאית ליצור אתכם קשר ישירות.

מיד כש- Payoneer תודיע על סיום הבדיקה, eBay תבדוק מחדש את פרטי ההרשמה שלכם, אשר הועתקו מ- Payoneer ותיצור אתכם קשר לפני הפעלת חשבונכם ב eBay לניהול תשלומים.

עד אז לא יקרו שום שינויים. לאחר שחשבונכם יופעל, נעדכן באופן אוטומטי את הרשומות שלכם, כדי שישקפו שיטות שונות של תשלומים הזמינות לקונים.

המשיכו למכור באופן רגיל ותהנו מיתרונות התשלומים מנוהלים.

Payoneer_012.jpg

זה היה מעניין עבורך?