he

מדיניות ביטול הזמנות

לפעמים יש צורך לבטל הזמנות. קונים יכולים לבקש ביטול, אך ברוב המקרים רק מוכרים יכולים לבטל הזמנה. eBay מעודדת את המוכרים לקבל בקשות של קונים לביטול הזמנות, אם הם עדיין לא שלחו את הפריט.

מתי מוכר יכול לבטל הזמנה

מוכר יכול לבטל הזמנה אם:

 • הקונה מבקש לבטל את ההזמנה והמוכר עדיין לא שלח את הפריט
 • הקונה לא שילם עד לתאריך היעד לתשלום
 • הקונה ציין כתובת שגויה למשלוח כשהוא ביצע את הקנייה
 • הפריט אזל במלאי (סיבה זו תגרום לפגם בעסקה ותשפיע על ביצועי המוכר ועל רמת המוכר שלכם)

מוכר לא יוכל לבטל הזמנה אם:

כאשר קונה רוכש יותר מפריט אחד, ההזמנה כולה מתבטלת. המוכרים לא יכולים לבטל פריטים בודדים כאשר נרכשו מספר פריטים במסגרת אותה הזמנה.

פעולות ומסגרות זמן לביטול הזמנות

פעולהמסגרת זמן
ביטול לבקשת הקונה 
הקונה מבקש לבטל הזמנהלכל המאוחר: 60 דקות לאחר שהקונה התחייב לקנות את הפריט, בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • בחירה באפשרות Buy It Now (קנייה מיידית) של פריט ותשלום עבור הפריט, או באפשרות Commit to Buy (התחייבות לקנייה)
 • זכייה במכירה פומבית
 • המוכר קיבל את הצעת הקונה
 • הקונה קיבל את הצעת המוכר
אם מסגרת זמן זו הסתיימה, הקונה עדיין יכול לפנות אל המוכר ישירות ולשאול אם ניתן לבטל את ההזמנה.
המוכר משיב לבקשת הקונהלכל המאוחר: 3 ימים קלנדריים אחרי תאריך הבקשה
 • אם הקונה שילם עבור ההזמנה והמוכר לא ישיב במסגרת זמן זו, אנו נסגור את הבקשה וההזמנה לא תבוטל
 • אם הקונה לא שילם עבור ההזמנה והמוכר לא ישיב במסגרת זמן זו, אנו נאשר את הביטול באופן אוטומטי
ביטול ביוזמת המוכר 
המוכר מבטל הזמנה

למידע נוסף, ראו כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה.
לכל המאוחר: ימים קלנדריים אחרי שהמוכר קיבל הודעה שהפריט נמכר.
 • אם הקונה לא משלם, המוכר יכול לבטל את ההזמנה אחרי 4 ימים קלנדריים
למידע נוסף, ראו פתרון אי-תשלום על פריטים מול קונים.

אם התחיל תהליך של ביטול אך הוא לא הושלם תוך 30 יום, אנו נסגור את הבקשה באופן אוטומטי.

החזרים

אם הקונה שילם דרך תהליך התשלום של eBay והמוכר יבטל את ההזמנה, הקונה יקבל החזר כספי מלא אל שיטת התשלום שבה הוא השתמש.

אם התשלום לא בוצע דרך תהליך התשלום של eBay והמוכר יבטל את ההזמנה (למשל אם הקונה שילם במזומן או בהמחאה), המוכר יהיה אחראי לספק לקונה החזר כספי מלא.

שימוש לרעה בתהליך ביטול ההזמנות

המוכרים נדרשים להימנע מניצול לרעה של תהליך ביטול ההזמנות. אסור לבטל הזמנה ולבחור בסיבה לא נכונה, כולל טענת שווא שהקונה לא שילם.

פעילות המנוגדת למדיניות eBay יכולה לגרור מגוון צעדים, ביניהם:

 • הסרת פריטים שהועלו למכירה
 • הסרה או הורדה בדירוג של הפריטים בתוצאות החיפוש
 • חסימה של חלק או כל ההודעות/התקשורת שלכם עם חברים אחרים
 • הורדת דירוג המוכר
 • הגבלות קנייה או מכירה
 • השעיית חשבון
 • הטלת עמלות
 • גביית הוצאות ניטור הציות למדיניות ואכיפתה.

כל העמלות שישולמו או יחויבו בנוגע לפריטים או חשבונות שלגביהם eBay תנקוט צעדים כלשהם לא יוחזרו או יזוכו בדרך אחרת בחשבון שלכם.

תנאים אחרים וכתבי מדיניות קשורים

 • לאחר שהזמנה בוטלה, לא ניתן לבטל את פעולת הביטול
 • כאשר אתם מאשרים בקשת ביטול של קונה, eBay מספקת החזר של עמלת המכירה המלאה, כולל העמלה של $0.30 להזמנה
 • קניית פריט או הגשת הצעה במכירה פומבית ב-eBay מהוות התחייבות להשלים רכישה. הקונים נדרשים לשלם תוך ארבענ ימים קלנדריים או שלקונה תהיה אפשרות לבטל את ההזמנה. קונים עם כמות חריגה של הזמנות שבוטלו עם פריטים שלא שולמו עשויים לשאת בהשלכות המפורטות במדיניות בנושא פריטים שלא שולמו ובמדיניות בנושא קונים פוגעניים של eBay
 • קונה עדיין יוכל להשאיר משוב לגבי עסקה שבוטלה, אלא אם ההזמנה בוטלה משום שהוא לא שילם עבור הפריט. למידע נוסף עיינו במדיניות eBay בנושא פריטים שלא שולמו
 • ביטול הזמנה משום שהפריט אזל במלאי יגרום לפגם בעסקה, משום שהמוכרים אחראים לספק את הפריטים שהם מכרו. למידע נוסף, ראו ביצועי המוכרים
 • אם הקונה שילם והמוכר דחה את בקשתו לביטול או לא השיב עליה, הקונה צריך להמתין עד לקבלת הפריט ואז לפתוח במקום זאת בקשה להחזרה
זה היה מעניין עבורך?