he

כיצד להגדיר מדיניות החזרות בטופס מכירת הפריט שלכם

תוכלו להגדיר אפשרויות החזרה עבור הפריט כשתעלו אותו למכירה.

לשם כך:

1. עברו אל הטופס Sell Your Item (מכירת הפריט שלכם).

2. מצאו את פרטי המכירה בחלק Return options (אפשרויות החזרה).

Screenshot_15.png

3. האפשרות Domestic returns accepted (מקבלים החזרות מקומיות) באתר ebay.com מגדירה כללים להחזרות בתחומי ארה"ב בלבד. עם זאת, כדי לוודא שההגדרות שלכם עבור החזרות בינלאומיות יוצגו בצורה
4. נכונה, סמנו את התיבה (✔) לצד Domestic returns accepted. לאחר מכן סמנו גם את התיבה (✔) לצד International returns accepted (מקבלים החזרות בינלאומיות).

מלאו את אפשרויות ההחזרה בטופס הפתוח.

  • ההגדרה After receiving the item, the your buyer should contact you within (אחרי קבלת הפריט על הקונה ליצור אתכם קשר תוך) קובעת כמה זמן יהיה לקונה כדי לפנות אליכם בבקשת החזרה. בחרו 14, 30 או 60 יום מהתפריט הנפתח. ניתן להציע החזרות תוך 14 יום בקטגוריות הבאות:
  • Camera Drones (רחפנים עם מצלמה)
  • Camera Lenses (עדשות מצלמה)
  • Collectibles & Art (פריטי אספנות ואמנות)
  • Digital Cameras (מצלמות דיגיטליות)
  • Jewelry (תכשיטים)
  • Medical & Mobility (רפואה וניידות)
  • האפשרות Return Shipping will be paid by (משלוח ההחזרה ישולם על-ידי) קובעת מי ישלם עבור משלוח ההחזרה. תוכלו לבחור באפשרות Buyer (קונה) או Seller (מוכר). eBay ממליצה להציע לקונה החזר על פריטים לא יקרים יחסית. הדבר יכול להגדיל את נפח המכירות שלכם במידה משמעותית.
  • כאן תוכלו גם להציע החלפה או פריט חלופי עבור הפריט, על-ידי סימון התיבה (✔) לצד Replacement or exchange available (אפשרות להחלפה או פריט חלופי).

Screenshot_16.png

5. סיימתם להגדיר את מדיניות ההחזרות עבור הפריט.

זה היה מעניין עבורך?