he

כיצד להגדיר את הכלל המתקדם "שליחת החזר באופן אוטומטי"

כלל זה מאפשר לכם לקבוע הגדרות מפורטות יותר בנוגע לאפשרויות של החזר אוטומטי, עבור קונה ששלח לכם בקשת החזרה.

לאחר שתבחרו Send a refund automatically (שליחת החזר באופן אוטומטי) בתפריט הנפתח Select a rule (בחירת כלל), הטופס ייפתח במסך הבא.

08-e.jpg

פתחו את השדה If the total refund is (אם סכום ההחזר הכולל הוא). הזינו את הסכום (בדולר אמריקאי) שאתם מוכנים להחזיר באופן אוטומטי.

09-e.jpg

בשדה The return reason is (סיבת ההחזרה היא), סמנו את התיבות לצד הסיבות שעבורן כלל זה יחול. ניתן לבחור אפשרות אחת, כמה אפשרויות או את כולן. השתמשו בלחצנים Select all (בחירת הכל) ו-Clear all (מחיקת הכל) כדי לסמן או להסיר את הסימון של כל אפשרויות ההחזר.

10-e.jpg

במקטע The item is in a list you created (הפריט נמצא ברשימה שיצרתם), תוכלו ליצור רשימת פריטים משלכם שעליה הכלל הזה יחול. לשם כך:

  • הזינו את שם הרשימה בשדה Name this item list (מתן שם לרשימת פריטים זו) ולחצו על Create list (יצירת רשימה).

11-e.jpg

  • בטופס Create a list (יצירת רשימה) שייפתח, תוכלו להוסיף פריטים מהמלאי שלכם, לפי מספר או שם. הגדרה זו נוחה במיוחד למוכרים שברשותם מגוון נרחב של פריטים. לאחר מכן, לחצו על Done (סיום).

12-e.jpg

במקטע The item is in these categories (הפריט נמצא בקטגוריות אלה), תוכלו לבחור קטגוריות פריטים ספציפיות שעליהן הכלל הזה יחול. לשם כך, לחצו על Select categories (בחירת קטגוריות) וציינו את הקטגוריות הנדרשות. כדי לבחור מספר קטגוריות, לחצו על מקש Ctrl במקלדת. לאחר מכן, לחצו על Save (שמירה).

13-1-e.jpg

13-2-e.jpg

הגדרת הטופס האחרונה תאפשר לכם להחיל כלל זה על כל הפריטים עם Guaranteed Delivery (התחייבות למועד מסירה). לשם כך, סמנו את התיבה (✔) שלצד האפשרות.

14-e.jpg

הטופס מוכן. כל שעליכם לעשות כעת הוא להעניק לכלל שם על-ידי הקלדת השם בשדה המתאים. לאחר מכן, לחצו על Save and turn on (לשמור ולשלוח). הכלל מופעל.

15-e.jpg

שימו לב שהאפשרות Creating your own Advanced Return Rules (יצירת כללי החזרה מתקדמים משלכם) מבטלת את שני הכללים הבסיסיים, אם הגדרתם אותם. עם זאת, תוכלו להפעיל אחד מהם או את שניהם בכל עת, על-ידי סימון (✔) התיבה מחדש.