he

כיצד להגדיר כללי החזרה מתקדמים

אם אתם מוכרים מנוסים ב-eBay, ומוכנים ליצור כללים מותאמים אישית משלכם להחזרים כספיים, הכוללים קטגוריות, פריטים ספציפיים או סיבות החזרה שצוינו על-ידי הקונה, הגדירו כללי החזרה מתקדמים.

יצירת כללי החזרה מתקדמים משלכם מבטלת את שני הכללים הבסיסיים, אם הגדרתם אותם. עם זאת, תוכלו להפעיל אחד מהם או את שניהם בכל עת, על-ידי סימון (✔) התיבה מחדש.

1. עברו אל Return preferences (העדפות החזרה).

2. בתחתית הדף, בחלק 'צרו את הכללים שלכם', לחצו על: Go to advanced return rules (עברו אל כללי החזרה מתקדמים) .להלן הטופס
Create advanced return rules (יצירת כללי החזרה מתקדמים).

05-1e.jpg

05-2e.jpg

3. בתפריט הנפתח Select a rule (בחירת כלל), תראו את האפשרויות הבאות:

06-e.jpg

4. Send a refund automatically (שליחת החזר באופן אוטומטי).

07-e.jpg

זה היה מעניין עבורך?