lt

Lėšų grąžinimas pirkėjams

Priklausomai nuo konkrečios situacijos, lėšos gali būti grąžintos keliais būdais. Kaip pardavėjai, lėšas galite grąžinti per Seller Hub (pardavėjų centrą) arba „My eBay“ (mano „eBay“). Pardavėjai taip pat gali grąžinti lėšas pateikę atšaukimo arba grąžinimo užklausą, arba pranešimą, kad prekė pas pirkėją neatkeliavo.

Be to, „eBay“ gali jūsų pirkėjui lėšas grąžinti pagal „eBay“ pinigų grąžinimo garantiją arba jei įvyksta mokėjimo ginčas. Kai pirkėjui lėšas grąžina „eBay“, visą atitinkamą sumą galime išskaičiuoti ir susigrąžinti iš pardavėjo.

Dalinis galutinės vertės mokesčių kreditas, kai lėšos grąžinamos iš dalies

Nuo 2022 m., gegužės, kai pirkėjui grąžinate dalį lėšų, „eBay“ automatiškai kredituoja dalį jūsų galutinės vertės mokesčio. Tai apskaičiuojama pagal pakoreguotą bendrąją pardavimo sumą. Taip pat „eBay“ automatiškai kredituoja atitinkamą dalį kitų taikomų mokesčių, įskaitant „Promoted Listings Standard“ (reklamuojamų skelbimų standartinės paslaugos) ir pardavimo į kitas valstybes mokesčius. Tam tikri mokesčiai, tokie kaip 0,30 USD užsakymo mokestis, „Promoted Listings Express“ mokestis arba „Promoted Listings Advanced“ mokestis, negrąžinami.

Kaip lėšų grąžinimas veikia

Kai savo pirkėjui pasiūlote grąžinti lėšas, atitinkama suma mokama iš jūsų „Available“ (prieinamų), „Processing“ (apdorojamų) arba „On hold“ (laikomų) lėšų sumos. Jei jūsų turimų lėšų grąžinimui nepakanka, atitinkama suma bus paimta panaudojus jūsų išsaugotą mokėjimo būdą.

Pavyzdžiui, jei pirkėjui grąžinate 100 USD, tačiau jūsų „Available“ (prieinamų), „Processing“ (apdorojamų) arba „On hold“ (laikomų) lėšų yra tik 80 USD, iš jūsų, tam panaudojus jūsų išsaugotą mokėjimo būdą, bus paimti likę 20 USD.

Jei „eBay“ jūsų pirkėjui lėšas grąžina jūsų vardu pagal „eBay“ pinigų grąžinimo garantiją arba įvykus ginčui dėl mokėjimo, atitinkama suma paimama iš jūsų „Available“ (prieinamų), „Processing“ (apdorojamų) arba „On hold“ (laikomų) lėšų sumos.

Jei jūsų „Available“ (prieinamų), „Processing“ (apdorojamų) arba „On hold“ (laikomų) lėšų nepakanka atitinkamai operacijai padengti, per 14 dienų „eBay“ panaudoja jūsų išsaugotą mokėjimo būdą ir taip iš jūsų paima likusią sumą. Kelias neapmokėtas sumas galime sujungti į vieną mokėjimą. Visa informacija, susijusi su šiais mokėjimais, bus matoma jūsų finansinėje ataskaitoje.

Jei lėšų nepakanka, padengti grąžinamoms sumoms galite pasirinkti pageidaujamą išsaugotą mokėjimo metodą. Tam, kad išvengtumėte mokėjimo sutrikimų, pasirūpinkite, kad jūsų mokėjimo būdų duomenys visada būtų aktualūs.

Lėšų grąžinimo operacijos atlikimas

Grąžinti visą lėšų sumą arba jos dalį galite pasinaudoję Seller Hub (pardavėjų centru). Tai galite padaryti nuo pradinio sandorio praėjus ne daugiau kaip 90 dienų. Štai kaip tai padaryti:

  1. Per „Seller Hub“ (pardavėjų centrą) susiraskite užsakymą.
  2. Išskleidžiamajame meniu rinkitės Send refund (siųsti lėšų grąžinimą).
  3. Pasirinkite lėšų grąžinimo priežastį.
  4. Nurodykite už prekę arba už užsakymą grąžinamą sumą.
  5. Įveskite pageidaujamą lėšų grąžinimo sumą, tada rinkitės Send refund (siųsti lėšų grąžinimą).

Gausite el. laišką, kuriuo patvirtinama, kad lėšų grąžinimas inicijuotas, ir kitą el. laišką, kai tik lėšų grąžinimas užbaigiamas. Grąžinamų lėšų suma parodoma jūsų užsakymo informacijoje. Grąžinti galite iki 100 % operacijos sumos.

  • Jei grąžinate tik dalį užsakymo sumos, ši suma bus proporcingai padalyta visoms užsakymo prekėms.
  • Jei jūsų pirkėjas mokėjo ne nustatyta jūsų išmokų valiuta, mokėjimas bus konvertuotas į jūsų išmokų valiutą. Pardavimo metu buvęs valiutų kursas užfiksuojamas. Šį kursą galima peržiūrėti užsakymo informacijoje. Grąžinimo atveju taikomas būtent šis užfiksuotas kursas. Pirkėjai grąžinamas lėšas visada atgauna tokia pačia valiuta, kokia patys mokėjo.
  • Jei tuo metu yra atidarytas atšaukimo prašymas, grąžinimo prašymas arba pradėta „eBay“ pinigų grąžinimo garantijos byla, arba yra pranešimas, kad prekė neatvyko, arba yra už „eBay“ ribų pradėtas ginčas dėl šio užsakymo, parinktis „Send refund“ (siųsti lėšų grąžinimą) negalima. Tokiu atveju bet kokie lėšų grąžinimai galimi tik per atidarytą prašymą arba bylą, kurią galima peržiūrėti per „My eBay“ (mano „eBay“) skyrelį „Sold“ (parduota), „Returns“ (grąžinimai) arba „Requests and disputes“ (prašymai ir ginčai), esantį „Seller Hub“ (pardavėjų centre).
  • Jei susiduriama su kokiomis nors lėšų grąžinimo problemomis, jūsų bus paprašyta paspausti mygtuką „Retry refund“ (dar kartą bandyti grąžinti lėšas). Jei atlikti lėšų grąžinimo ir toliau negalite, galite pakeisti savo lėšų grąžinimų apmokėjimo būdą. Lėšų grąžinimo už „eBay“ ribų atlikti nerekomenduojame, nes taip prarasite galimybę pasinaudoti pardavėjų apsaugos mechanizmais.

Grąžinti visą lėšų sumą arba jos dalį galite pasinaudoję „Seller Hub“ (pardavėjų centru). Tai galite padaryti nuo pradinio sandorio praėjus ne daugiau kaip 90 dienų.

Информация была полезна?