lt

Kaip nustatyti ir pakeisti mokesčių bei pardavimo išlaidų mokėjimo būdą

Kam jums reikalingas tinkamas mokėjimo būdas

Jūsų mokesčiai ir kitos pardavimo išlaidos automatiškai atimamos iš jūsų pardavimo pajamų. Vis dėlto tam, kad galėtumėte padengti pardavimo išlaidas, jei jūsų pardavimo pajamų nepakanka, jums reikia nustatyti tinkamą mokėjimo būdą.

Jei lėšų nepakanka, „eBay“ bandys atlikti mokėjimą jūsų nurodytu būdu per 14 dienų. Kelias neapmokėtas sumas „eBay“ gali sujungti į vieną mokėjimą.

Jei mokėjimo jūsų pasirinktu būdu atlikti neįmanoma iš jūsų pusės, „eBay“ gali sustabdyti jūsų paskyros veikimą ir jį atnaujinti tik tada, kai neapmokėta suma bus visiškai padengta.

Jei nepasirinkote pardavimo išlaidų mokėjimo būdo arba jei mokėjimo atlikti nepavyksta, „eBay“ gali bandyti pasinaudoti kitu išsaugotu jūsų nustatytu mokėjimo būdu ir paimti iš jūsų atitinkamą dar neapmokėtą sumą.

Nustatykite pageidaujamą pardavimo išlaidų mokėjimo būdą, kad išvengtumėte galimų su paskyra susijusių problemų.

Kas yra pardavimo išlaidos

Į pardavimo išlaidas įeina jūsų pardavimo mokesčiai ir kiti mokesčiai, tokie kaip:

 • „eBay“ mokesčiai, į kuriuos gali įeiti įdėjimo („Insertion“) mokesčiai, galutinės vertės („Final value“) mokesčiai, tarptautiniai (International) mokesčiai, reklamos ir kiti mokesčiai;
 • grąžinimai;
 • parduotuvės prenumeratos;
 • grąžinimai pagal „eBay Money Back Guarantee“ („eBay“ pinigų grąžinimo garantiją);
 • ginčų dėl mokėjimų grąžinimai.

Kaip pridėti arba atnaujinti pardavimo išlaidų mokėjimo būdą

Galite pridėti arba atnaujinti mokėjimo būdą, kuriuo sumokėsite pardavimo išlaidas, tada jį pasirinkti kaip pageidaujamą mokėjimo būdą.

Kaip pridėti mokėjimo būdą

Jei norite pridėti naują pardavimo išlaidų mokėjimo būdą:

1. Skyriuje „My eBay“ (mano „eBay“) eikite į Payments (mokėjimai).

2. Rinkitės parinktį Add payment option (pridėti mokėjimo parinktį).

Paym_opt_ENG.png

3. Ties parinktimi Select payment option (rinktis mokėjimo parinktį) rinkitės Credit card (kredito kortelė) arba Bank account (banko sąskaita).

 • Priklausomai nuo vietovės, kurioje esate, jums prieinamos parinktys gali būti įvairios.

4. Rinkitės Continue (tęsti).

 • Jei pageidaujate naudoti kredito kortelę, įveskite savo kredito kortelės informaciją, tada rinkitės Continue (tęsti)
 • Jei pageidaujate naudotis banko sąskaita, jūsų bus paprašyta susieti jūsų banko sąskaitą, prisijungti naudojantis banko prisijungimo duomenimis, patvirtinti banko duomenis, tada rinktis Continue (tęsti)

5. Rinkitės Preferred for selling costs (pageidaujama pardavimo išlaidoms), tada Add (pridėti).

 • Jei nenorite, kad šis mokėjimo būdas būtų laikomas pageidaujamu, šį veiksmą praleiskite

Kaip esamą mokėjimo būdą pasirinkti kaip pageidaujamą

Jei vieną iš esamų mokėjimo būdų norite pasirinkti kaip pageidaujamą pardavimo išlaidų mokėjimo būdą:

 1. Skyriuje „My eBay“ (mano „eBay“) eikite į Payments (mokėjimai).
 2. Prie Payment options (mokėjimo parinkčių), po išsaugotu mokėjimo būdu, kurį pageidaujate naudoti, rinkitės Manage (valdyti).
 3. Rinkitės Preferred for selling costs (pageidaujama pardavimo išlaidoms).
 4. Rinkitės Done (atlikta).

Jei išsaugotam mokėjimo būdui negalima rinktis parinkties Manage (valdyti), gali būti, kad šis būdas netinka į pageidaujamus arba nebegalioja.

Kaip pakeisti grąžinamų lėšų mokėjimo būdą

Jei norite pakeisti grąžinamų lėšų mokėjimo būdą, kuris būtų naudojamas, jei neturite pakankamai lėšų, kurių statusas yra „Available“ (prieinamos), „Processing“ (apdorojamos) arba „On hold“ (laikomos), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Per „Seller Hub“ (pardavėjų centrą) arba „My eBay“ (mano „eBay“) susiraskite užsakymą.
 2. Rinkitės Send Refund (siųsti grąžinamas lėšas) arba peržiūrėkite Cancellation (atšaukimo), Return (grąžinimo) arba Item Not Received (negautos prekės) užklausą.
 3. Rinkitės Change how you’re charged (keisti tai, kaip lėšos iš jūsų paimamos).
 4. Rinkitės pageidaujamą mokėjimo būdą, tada rinkitės Save (išsaugoti).

Išsaugotas mokėjimo būdas bus naudojamas visiems būsimiems mokėjimams. Jei pasinaudoti jūsų pageidaujamu mokėjimo būdu nepavyksta, „eBay“ bandys atitinkamą jūsų mokėtiną sumą paimti kitu išsaugotu jūsų mokėjimo būdu.

Jei „eBay“ turi dėl kokios nors priežasties jūsų mokėjimo būdą pašalinti ir neturite jokio kito išsaugoto mokėjimo būdo, kurį būtų galima panaudoti jūsų pardavimo išlaidoms padengti, turėsite pridėti naują mokėjimo būdą.

Kaip naudotis „Payoneer“ sąskaita pardavimo išlaidoms padengti

Susietą „Payoneer“ paskyrą galite naudoti kaip pageidaujamą mokėjimo būdą, skirtą „eBay“ mokesčiams, grąžinamoms lėšoms ar kitoms pardavimo išlaidoms padengti.

Jei „Payoneer“ paskyra yra nustatyta kaip jūsų pageidaujamas pardavimo išlaidų mokėjimo būdas, „eBay“ iš „Payoneer“ ims jūsų mokėtinus mokesčius, grąžinamas lėšas ir kitas išlaidas, jei tik „eBay“ sistemoje jūsų turimų lėšų tam nepakanka.

Apie planuojamą lėšų paėmimą jums bus pranešta prieš 3 dienas, taip pat el. paštu gausite pranešimą, kuriuo bus patvirtinta suma, paimta iš jūsų „Payoneer“ paskyros.

Jei norite „Payoneer“ nustatyti kaip pageidaujamą pardavimo išlaidų mokėjimo būdą:

 1. Eikite į Payment options (mokėjimo parinktys) per „My eBay“ (mano „eBay“), susiraskite savo „Payoneer“ ID, tada po juo pasirinkite Manage (valdyti).

  Payneer_preferred_01.jpg

 2. Atlikite savo „Payoneer“ paskyros autentifikaciją, kaip to prašoma, tada rinkitės Confirm (patvirtinti).

  Payneer_preferred_02.jpg

 3. Rinkitės Preferred for selling costs (pageidaujama pardavimo išlaidoms), kad „Payoneer“ nustatytumėte kaip pageidaujamą mokėjimo būdą.

  Payneer_preferred_03.jpg

Naudojama „Payoneer“ paskyra turi būti ta pati, kurią esate nustatę išmokoms. Kitu atveju jums bus parodytas įspėjimas ir bus paprašyta prisijungti naudojantis „Payoneer“ ID, kuris susietas su jūsų „eBay“ paskyra.

Jei mokėjimo priemone nesinaudojama ilgiau nei 1 metus, autentifikacija nustoja galioti. Tokiu atveju gausite el. laišką, kuriuo jūsų bus paprašyta atlikti autentifikaciją iš naujo, kad „eBay“ galėtų jūsų operacijoms naudoti „Payoneer“.

Jei esate nauji pardavėjai

Autentifikaciją atlikti galite registruodamiesi arba vėliau. Jei norite tai padaryti registruodamiesi:

1. Prisijunkite prie savo „Payoneer“ paskyros, tada atidarytame naujame lange spustelėkite Confirm (patvirtinti).

Payneer_preferred_02_2.jpg

2. Kai sėkmingai atliekate autentifikaciją, „eBay“ suteikiama prieiga prie jūsų „Payoneer“ paskyros. Peržiūrėkite savo profilio duomenis ir juos patvirtinkite.

Payneer_preferred_02_3.jpg

„Payoneer“ galite naudoti ir lėšų grąžinimams. Paprastai „eBay“ reikiamą sumą paima iš lėšų, kurios paruoštos jums išmokėti. Jei tų lėšų nepakanka, galite „eBay“ suteikti įgaliojimą atitinkamą likutį paimti iš jūsų „Payoneer“ paskyros.

Jei norite pakeisti mokėjimo būdą:

 1. Per „Seller Hub“ (pardavėjų centrą) arba „My eBay“ (mano „eBay“) susiraskite užsakymą.
 2. Rinkitės Send Refund (siųsti grąžinamas lėšas) arba peržiūrėkite Cancellation (atšaukimo), Return (grąžinimo) arba Item Not Received (negautos prekės) užklausą.
 3. Rinkitės mėlynos spalvos nuorodą Change how you’re charged (keisti tai, kaip lėšos iš jūsų paimamos).

  Payneer_preferred_04.jpg

 4. „Payoneer“ naudoti galima tada, kai esate atlikę autentifikaciją. Pasirinkite „Payoneer“ ID ir spustelėkite Save (išsaugoti).

Jei „Payoneer“ parinktis rodoma pilkai, tai reiškia, kad nesate atlikę autentifikacijos ir visų pirma privalote patvirtinti, kad leidžiate jūsų „Payoneer“ paskyrą naudoti „eBay“ pardavimo išlaidoms padengti.

Payneer_preferred_05.jpg

„Payoneer“ paskyrą galite atitinkamai naudoti kai atliekate vienkartinį mokėjimą (OTP):

Rinkitės mėlynos spalvos nuorodą Change payment option (keisti mokėjimo parinktį), rinkitės „Payoneer“ ID, tada spustelėkite Save (išsaugoti). Jei „Payoneer“ parinktis rodoma pilkai, tai reiškia, kad nesate atlikę autentifikacijos ir visų pirma privalote patvirtinti, kad leidžiate jūsų „Payoneer“ paskyrą naudoti „eBay“ pardavimo išlaidoms padengti.

Payneer_preferred_06.jpg

Kai savo „Payoneer“ paskyrą autentifikuojate ir susidaro situacija, kai „eBay“ sistemoje jūsų turimų lėšų nepakanka, pardavimo išlaidos ir mokesčiai imami iš jūsų „Payoneer“ paskyros. Kai iš paskyros imamos lėšos, parodomas „Payoneer“ ID.

Payneer_preferred_07.jpg

Информация была полезна?