Change regionHiPO
INSEA
th

แดชบอร์ดผู้ขาย CBT

แดชบอร์ดผู้ขาย CBT คืออะไร ?

แดชบอร์ดผู้ขายการค้าข้ามพรมแดน (CBT) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณเพื่อให้การบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ทำไมคุณถึงควรใช้มัน ?

แดชบอร์ดจะแสดงการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดส่ง ธุรกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจ และมาตรฐานผู้ขายในตลาดชั้นนำของ eBay จงใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณ ดูวิดีโอด้านขวาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

องค์ประกอบหลักของแดชบอร์ดประกอบด้วย:

01.

ทุกอย่างที่คุณต้องทราบอยู่ตรงนี้! ดูตัวชี้วัดการบริการ และข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

02.

ติดตามผลงานการขาย ติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณได้นานถึง 12 เดือน และวัดประสิทธิภาพของคุณในตลาดต่างประเทศชั้นนำ

03.

ดาวน์โหลดรายงานการทำธุรกรรมโดยละเอียด เก็บรายงานธุรกรรมที่มีปัญหาทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อระบุปัญหา และปรับปรุงบริการของคุณได้อย่างง่ายดาย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะการประเมิน

มี 4 สถานะการประเมินบนแดชบอร์ดประสิทธิภาพ (performance dashboard)

heand

สอดคล้อง (Compliant)

หมายความว่าธุรกรรมทั้งหมดของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบาย

Non-compliant

ไม่สอดคล้อง (Non-compliant)

หมายความว่าธุรกรรมของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของนโยบาย สถานะนี้จะไม่เปลี่ยนไปเป็น "ดำเนินการแล้ว" หากบัญชีของคุณอยู่ภายใต้การดำเนินการเนื่องจากละเมิดนโยบายอื่นของ eBay หรือจำนวนธุรกรรมทั้งหมดของคุณต่ำกว่าเกณฑ์

Warning

คำเตือน (Warning)

แสดงเมื่อบัญชีของคุณถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ปฏิบัติตามเป็นครั้งแรก ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีการดำเนินการกับบัญชีของคุณ และคุณได้ผ่านเกณฑ์การทำธุรกรรมแล้ว

Secure transactions

ดำเนินการแล้ว (Action Taken)

หมายความว่าบัญชีของคุณผ่านขั้นตอนการเตือน และถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ปฏิบัติตาม ตามที่ระบุไว้ กำลังดำเนินการกับบัญชีของคุณ

Take note

ข้อควรทราบ: หากไม่มีธุรกรรมที่ต้องประเมิน แดชบอร์ดจะแสดง "-"

รอบการประเมิน

สถานะการประเมินจะคำนวณทุกวันพุธ อย่าลืมตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอยู่

วันพุธ

ข้อมูลแดชบอร์ดจะรีเฟรชทุกวันพุธ โปรดตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณทุกสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

วันพฤหัสบดี

หากคุณเชื่อว่าการประเมินของ eBay ไม่ถูกต้อง ให้ส่งคำร้องของคุณ (รวมถึงหลักฐานสนับสนุน) ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ eBay ก่อนเวลา 14.00 น. SGT ของวันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ในวันศุกร์ จะมีการดำเนินการกับบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามทั้งหมด (Non-compliant) แนะนำผู้ขายว่าอย่ารอ eBay จะมีบทลงโทษ แต่ควรให้ตอบสนองเชิงรุก และดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ

Copy-of-iStock-641890170-2048x1366-1.jpg

วิธีการยื่นคำร้อง

หากคุณมีหลักฐานว่าการประเมินของ eBay ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในพื้นที่เพื่อยื่นคำร้อง คุณต้องแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาผลการประเมินใหม่

Valuable insights

ตัวอย่างเช่น: หากการจัดส่งพัสดุของคุณประสบกับความล่าช้าเนื่องจากศุลกากร ให้จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนอย่างเป็นทางการเมื่อคุณเขียนคำร้อง

ตัวชี้วัดการบริการ SEA

ตัวชี้วัดการบริการ SEA เป็นนโยบายสำหรับผู้ขาย CBT ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณสร้างรายการสินค้าที่ถูกต้อง และจัดส่งอย่างปลอดภัย และตรงเวลา เพื่อให้ผู้ซื้อพอใจกับสินค้า และบริการของคุณ

มี 2 ส่วนภายใต้ตัวชี้วัดการบริการ SEA:

อัตรารายการที่ไม่น่าพอใจ และอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ

ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ไปที่แดชบอร์ดผู้ขาย CBT เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานได้ดีขึ้น

คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ และอัตราสินค้าที่ไม่น่าพอใจได้ภายใต้แท็บแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายข้ามพรมแดน

ทั้ง 2 ส่วนมีมาตรวัดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณ จงตรวจสอบมาตรวัดประสิทธิภาพของคุณทุกสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถระบุ และแก้ไขธุรกรรมที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ศึกษาเพิ่มเติม:

  1. Unsatisfactory Item Rate
    อ่านต่อ
  2. Unsatisfactory Delivery Rate
    อ่านต่อ

ข้อมูลประสิทธิภาพ SpeedPAK จะคำนวณทุกวันพุธ

คุณต้องลงทะเบียน และตรวจสอบบัญชีบนแพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ eDelivery (eDIS) ของ eBay ก่อนใช้บริการ SpeedPAK

คลิกที่นโยบาย SpeedPAK ใต้แท็บแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายข้ามพรมแดนเพื่อดูภาพรวมของประสิทธิภาพนโยบาย SpeedPAK ของคุณ ตารางแสดงอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโซลูชันการจัดส่ง และระดับบริการที่ผู้ซื้อเลือก คุณต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยใช้ SpeedPAK หรือโซลูชันการจัดส่งที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ ที่มีระดับการบริการที่ตรงกับการเลือกของผู้ซื้อ

คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานข้อบกพร่องฉบับเต็มเกี่ยวกับประสิทธิภาพนโยบาย SpeedPAK ของคุณได้โดยคลิกดาวน์โหลดรายงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย SpeedPak

นโยบายมาตรฐานการบริการคลังสินค้า

นโยบายมาตรฐานบริการคลังสินค้ามีไว้สำหรับผู้ขาย CBT ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) กับสินค้าที่จัดส่งออกจากคลังสินค้าในต่างประเทศไปยังผู้ซื้อในประเทศเดียวกัน (การซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทาง)

ประสิทธิภาพของนโยบายมาตรฐานบริการคลังสินค้าจะคำนวณทุกวันพุธ

ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ ให้คลิกที่มาตรฐานบริการคลังสินค้าใต้แท็บแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายข้ามพรมแดน คุณต้องมั่นใจว่าประสิทธิภาพการขายของคุณได้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ให้เราช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานได้ดีขึ้น

อัตราการปฏิบัติตามรายการ (Listing Compliance Rate)

อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายการคือ เปอร์เซ็นต์ของรายการการซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทางซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ง และเวลาจัดส่งโดยประมาณของนโยบาย

อัตราการจัดส่งตรงเวลา (On-time Shipping Rate)

อัตราการจัดส่งที่ตรงเวลาคือ เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทางซึ่งจัดส่งภายในเวลาในการจัดส่งที่สัญญาไว้

อัตราการส่งมอบตรงเวลา (On-time Delivery Rate)

อัตราการส่งมอบที่ตรงเวลาคือ เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทางซึ่งจัดส่งภายในวันที่จัดส่งโดยประมาณ

อัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ (Unsatisfactory Delivery Rate)

นี่คือเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทางเมื่อผู้ซื้อยื่นกรณี INR มีข้อความ INR หรือทิ้งคะแนนผู้ขายโดยละเอียดไว้ที่ 1 เริ่มต้นสำหรับเวลาในการจัดส่ง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ (Minimum Requirement)

ในส่วนนี้ คุณจะพบข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อ

ผลงานของคุณ (Your Performance)

สถานะประสิทธิภาพปัจจุบันของคุณจะอยู่ในส่วนนี้ คุณต้องมั่นใจว่าประสิทธิภาพการขายของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับช่องที่เน้นด้วยสีเหลือง

ประสิทธิภาพการขายทั่วโลก

โปรดติดตามประสิทธิภาพการขายทั่วโลกของคุณใน eBay โดยใช้แดชบอร์ดผู้ขาย CBT ที่คุณจะสามารถดูมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ขาย ตัวชี้วัดต่างๆ อัตราความบกพร่องของธุรกรรม กรณีเคสปิดโดยผู้ขายที่ไม่ได้รับการแก้ไข อัตราการจัดส่งล่าช้า และตัวชี้วัดการบริการได้ในที่เดียว