Change regionHiPO
INSEA
th

ตั้งค่าบัญชี CPaSS ของคุณ

เริ่มใช้งาน CPaSS ครั้งแรก? เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มใช้งาน CPaSS ครั้งแรก

ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และตั้งค่าเบื้องต้น

ใช้ CPaSS วันนี้!

Copy-of-Ebay-6-8-1818532-scaled-1.jpg

วิธีการเริ่มต้นใช้งาน CPaSS

01. สร้างบัญชี CPaSS

 • ไปที่ cpass.ebay.com
 • คลิก 'สร้างบัญชี CPaSS'
 • ตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ตั้งค่ารหัสผ่าน จากนั้นคลิก 'สร้างบัญชี'
Mockup_sample_1-2.jpg

02. ลงชื่อเข้าใช้ CPaSS

 • กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน CPaSS
  ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ CPaSS
Mockup_sample_2-2.jpg

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี CPaSS ของคุณ

01. ลืมรหัสผ่าน

 • คลิก 'ลืมรหัสผ่าน' และระบบจะนำคุณไปยังหน้าใหม่เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณ
unnamed-9-1.png

02. คู่มือรีเซ็ตรหัสผ่าน

 • คลิก 'ไปที่หน้า eBay' และระบบจะนำคุณไปยังหน้า eBay เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณ
 • กรอกบัญชีและรหัสผ่าน eBay ของคุณ
 • ระบบจะนำคุณไปยังหน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ
unnamed-10-1.png

วิธีเพิ่มบัญชี eBay มากกว่า 1 บัญชี

คุณสามารถเพิ่มบัญชี eBay ได้มากกว่า 1 บัญชีใน CPaSS

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนูคำสั่งซื้อ/การจัดส่ง

Screenshot-2023-02-14-at-12.28.39-PM.png

ขั้นตอนที่ 2 คลิก “เพิ่ม” บัญชี

Screenshot-2023-02-14-at-12.28.46-PM.png

ขั้นตอนที่ 3 คลิก “ยอมรับเงื่อนไข”

q.jpg

Step: 4 - ตรวจสอบบัญชี eBay ของคุณ

Screenshot-2023-02-14-at-12.28.59-PM.png

Next Step

จัดการคำสั่งซื้อใน CPaSS

เข้าใจวิธีดำเนินการคำสั่งซื้อจากบัญชี eBay หลายบัญชีบน CPaSS