he

אירוע מכירה + הנחה (Sale Event + Markdown)

'אירוע מכירה + הנחה' הוא דרך נהדרת להציג לקונים הפוטנציאליים את הערך הטמון ברכישת הפריטים שלכם. במסגרת קידום המכירות, בוחרים קבוצה או קטגוריה מסוימת של פריטים, ומציעים אותה בהנחה.

במקרה זה, מתרחש גידול בשיעור ההמרות כתוצאה מכך שהמוצר, שעבורו מוצגים המחיר הישן והמחיר לאחר הנחה, הוא אטרקטיבי יותר מבחינת הקונים (לעומת הנחה רגילה, שבה לא מוצגים את שני המחירים).

PM_05_EN.jpg

PM_06_EN.jpg

'אירוע מכירה + הנחה' יסייע לכם:

  • להציג מוצר חדש
  • למשוך קונים חדשים

כיצד להגדיר 'אירוע מכירה + הנחה'

כדי ליצור אירוע מכירה באמצעות Promotions Manager (מנהל הקידומים), בחרו בכרטיסייה Marketing (שיווק) ב-Seller Hub (המרכז למוכרים). בחרו בכרטיסייה Promotions (קידומי מכירות) בתפריט השמאלי, ולאחר מכן בחרו Sale event + markdown (אירוע מכירה + הנחה) בתפריט הנפתח שמתחת ללחצן Create a Promotion (יצירת קידום מכירות).

PM_04.jpg

לאחר מכן, בצעו את ההוראות שיוצגו בכלי. תוכלו לבחור כיצד להציג את ההנחה במחיר הפריט - באחוזים או בדולרים. במסגרת של קידום מכירות אחד, ניתן להגדיר מספר רמות הנחה. לשם כך בחרו Add another discount level (הוספת רמת הנחה נוספת). יכולות להיות לכם עד עשר רמות.

PM_07.jpg


  • לחצו על Select items (בחירת פריטים) אם תרצו להוסיף פריטים באופן ידני - עד 500 פריטים.
  • בחרו באפשרות Create rules (יצירת כללים) אם תרצו לכלול בקידום המכירות פריטים שעומדים בקריטריונים שתקבעו: קטגוריה של eBay או של חנות, סינון לפי מחיר, מצב, מותג וכו'. במקביל, תהיה לכם אפשרות להגדיר חריגות בנוגע לפריטים.

אם תרצו להשתמש ביותר מרמת הנחה אחת, חזרו על בחירת הפריטים או הגדרת הכללים עבור כל רמה.

PM_08.jpg

כברירת מחדל, לקידום המכירות יהיה שם ייחודי, אך תמיד תוכלו לשנות אותו כדי שניתן יהיה למצוא אותו במהירות בין שאר הקידומים.

PM_09.jpg

תוכלו גם להוסיף תמונות ותיאור - כותרת קידום המכירות שתוצג לקונים.

PM_10.jpg

בדקו שכל הפרטים נכונים, והגדירו את תאריכי ההתחלה והסיום של קידום המכירות. לסיום תהליך ההגדרה, לחצו על Launch (השקה) או Save for later (שמירה למועד מאוחר יותר).

כדי לערוך קידום מכירות, מצאו אותו בכרטיסייה Promotions (קידומי מכירות) ובחרו Edit (עריכה) בתפריט הנפתח Action (פעולה).

PM_11.jpg

כשקידום מכירות פעיל, ניתן לערוך את הכותרת, התיאור ותאריך הסיום שלו, וגם לבחור תמונה חדשה עבור הכרזה.

לעומת זאת, לא תוכלו לשנות את סכום ההנחה או להוסיף פריטים חדשים למכירה הנוכחית.

טיפים

אל תנהלו אירועי מכירות על החנות כולה. הרבה יותר יעיל להשיק קידומי מכירות עבור קטגוריות, קבוצות פריטים עם נושא משותף ומותגים ספציפיים. אחרת, יוצגו לקונים פריטים רבים מדי והם עלולים לאבד עניין במהירות.

עבור פריטים שמחירם נמוך יותר, בחרו להציג את ההנחה באחוזים. לצורך השוואה, עבור פריט שמחירו $10, הנחה של 20% תיראה אטרקטיבית יותר מהנחה של $2, למרות שבפועל מדובר באותה הנחה.

זה היה מעניין עבורך?