he

Marketing (שיווק)

חנות eBay

חנות eBay מאפשרת לכם לקבל פריטים נוספים בחינם ולגשת לכלים ליצירה, להתאמה אישית ולפיתוח של מותג משלכם. תוכלו למקם את כל המודעות שלכם, בכל תבנית, במקום אחד.

041685.jpg

פריטים עם קידום מכירות

כלים אפקטיביים לקידום מכירות שיאפשרו לכם למכור כמו מקצוענים גם אם אין לכם ידע מקצועי.

shutterstock_582980197 (1).jpg

שירותים וכלים של eBay המיועדים לסייע למוכרים

ראו כיצד הכלים של eBay מפשטים את ניהול הפריטים ומגבירים את המכירות שלכם. קראו את המדריכים של eBaymag,‏ Seller Hub (המרכז למוכרים) ושירותים אחרים לניהול עסקים.

5506924.jpg