he

מגבלת מכירה ופריטים ללא עמלת העלאה

המגבלות של eBay תוכננו לסייע למוכרים חדשים להכיר את השוק, לפתח היסטוריית מכירות חיובית, לעמוד בדרישות של הקונים ולהקים תשתית יציבה עבור העסק החדש שלהם.

כל המוכרים החדשים ב-eBay כפופים למגבלת מכירה ומקבלים פריטים ללא עמלת העלאה.

מגבלת מכירה

זוהי מגבלה המבוססת על החשבון.

למוכרים חדשים יש מגבלת מכירה של עד 10 פריטים בערך כולל של עד $500 לחודש. המשמעות היא שבמהלך החודש לא תוכלו להציג ו\או למכור יותר מ-10 פריטים בסכום כולל של עד $500. זוהי המגבלה הסטנדרטית עבור כל מוכר חדש ב-eBay‏.

מגבלת המכירות תלויה במה ששימש מלכתחילה, במספר הפרטים או בעלות הכולל.

לדוגמה. מגבלת המכירה הנוכחית שלך ב-ebay.com היא 7 פריטים. יצרת 2 מודעות: אחד מהם מפרט 4 פריטים, השני – 3 פריטים. לפיכך, הגעת למגבלת המכירה שלך לפי מספר הפריטים הרשומים.

 • כל פריט ברישומים הפעילים והנמכרים שלך נספר במגבלה החודשית שלך;
 • כל הפריטים הפעילים בסוף החודש ייחשבו לצורך מגבלת המכירה של החודש הבא;
 • אם תגיעו למגבלת המכירה שלכם לחודש קלנדרי, לא תוכלו ליצור פריטים חדשים, להעלות מחירים או להוסיף פריטים עד שאחד מהפריטים הפעילים יסתיים, או עד ליום הראשון של החודש הקלנדרי הבא;
 • מודעות בפורמט תקפות עד לביטול (Good 'Til Cancelled) נחשב למגבלה ולא יחודש אוטומטית אם הגעת לכמות המקסימלית או למספר המודעות המקסימליות.

כדי לברר את מגבלת המכירה שלכם ב-eBay‏:

 • לאיביי שלי (My eBay):
  1. עבור אל סקירת המכירה באיביי שלי (My eBay Selling Overview).
  2. גלול מטה לסעיף מגבלות מכירה חודשיות (Monthly selling limits).

 • במרכז המוכרים (Seller Hub):
  1. פתח את לשונית סקירה כללית (Overview).
  2. גלול מטה לסעיף מגבלות חודשיות (Monthly limits).

eBay תבדוק את חשבונך מדי חודש ותתאים את המגבלות באופן אוטומטי על סמך נפח המכירות שלך והמשוב שקיבלת מהקונים.

אם הגעת למגבלת המכירה החודשית שלך, תוכל לבקש הגדלת מגבלה ואיביי תשקול בקשתך.

כדי לבקש הגדלת מגבלה:

 • לאיביי שלי (My eBay):
  1. עבור אל סקירת המכירה באיביי שלי (My eBay Selling Overview).
  2. גלול מטה לסעיף מגבלות מכירה חודשיות (Monthly selling limits).
  3. לחץ על הקישור בקש הגדלת הגבלה (Request a limit increase).

 • במרכז המוכרים (Seller Hub):
  1. פתח את לשונית סקירה כללית (Overview).
  2. גלול מטה לסעיף מגבלות חודשיות (Monthly limits).
  3. לחץ על הקישור שלח בקשה כדי לפרסם פריטים נוספים (Request to list more).

 • השתמש בקישור המהיר כאן או מההודעה ש- eBay תשלח לך כדי ליידע אותך מתי אתה מתקרב למגבלה החודשית שלך.

לאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל המסך. זכור שכאשר אתה מבקש הגדלת מגבלה, ייתכן ש-eBay תזדקק למידע נוסף כגון פרטי יצירת קשר או משהו אחר.

רישום חשבונות חדשים על מנת לעקוף מגבלות מכירות באיביי אסורה. במקרה זה, כל החשבונות שלך עשויים להיות מושעים ללא הגבלת זמן. אם יש לך יותר מחשבון מוכר אחד, ייתכן שתוכל גם להגדיל את המגבלות שלך על ידי קישור לחשבון המוכר האחר והמבוסס יותר. אם ניתן לקשר את החשבונות שלך, תראה את האפשרות הזו כאשר תבחר הגדלת מגבלה.

פריטים ללא עמלת העלאה

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה אינו קשור למגבלת המכירה של החשבון.

אם אתם רשומים באתר ebay.com, תקבלו מדי חודש 250 פריטים ללא עמלת העלאה. פירוש הדבר שלא תחויבו בעמלות העלאה עבור פריטים אלו. תשלמו עמלת העלאת פריט רק אחרי שתנצלו את כל הפריטים האלו.

דוגמה: רשמתם 251 פריטים באתר ebay.com במהלך חודש כלשהו. תחויבו בעמלת העלאה עבור פריט אחד.

הצעה זו זמינה באתר ebay.com בלבד. באתרי eBay אחרים, מספר הפריטים ללא עמלת העלאה עשוי להשתנות או לא להיות זמין.

ההקצאה של פריטים ללא עמלת העלאה כוללת פריטים במחיר קבוע (Fixed Price), פריטים עם אפשרות לקנייה מיידית (Buy it Now) ופריטים בסגנון מכירה פומבית (Auction-Style)‏.

אם תזדקקו לעוד פריטים ללא עמלת העלאה, הגדירו חנות eBay. מספר הפריטים ללא עמלת העלאה גדל בהתאם לרמה של חנות eBay.

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה לא יכול לחרוג ממגבלת המכירה.

דוגמה: אם מגבלת המכירה שלכם היא 10 פריטים / $500 בחודש, ויש לכם 250 פריטים ללא עמלת העלאה, לא תוכלו לרשום יותר מ-10 פריטים בעלי ערך כולל הגבוה מ-$500 בכל חודש.

כדי לברר כמה פריטים ללא עמלת העלאה יש לכם:

 1. עברו אל My eBay‏ (eBay שלי).
 2. פתחו את הכרטיסייה Activity (פעילות).
 3. בחלק Sell (מכירה), לחצו על All Selling (כל המכירות).

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה שניצלתם יוצג בחלק Promotional Offers (מבצעי קידום מכירות).

מגבלות המכירה מסייעות למוכרים חדשים ב-eBay להימנע מביצוע של טעויות רבות מדי במהלך צעדיהם הראשונים ב-eBay‏. פריטים ללא עמלת העלאה מסייעים לכם להרחיב את העסק שלכם.