he

תיקון פריט שהעליתם למכירה

האם צילמתם תמונות מוצלחות יותר של הפריט שלכם או גיליתם טעות בתיאור? אולי אתם מעוניינים להוריד את המחיר או להציע משלוח בחינם. בדרך כלל תוכלו לבצע שינויים בפריטים הפעילים שלכם, אך קיימות מגבלות מסוימות על מה שניתן לשנות ומתי ניתן לעשות זאת.

תיקון של פריט אינו כרוך בעמלה, אלא אם מוסיפים תכונה מיוחדת.

כדי לתקן פריט:

 • ב-Seller Hub (המרכז למוכרים):
  1. עברו לדף Manage active listings (ניהול פריטים פעילים).
  2. סמנו את התיבה לצד כל פריט שבו תרצו לבצע שינוי.
  3. בתפריט הנפתח, בחרו Edit (עריכה).
 • ב-My eBay‏ (eBay שלי):
  1. עברו אל Active (פעילים) בחלק Selling (מכירה), מצאו את הפריט שתרצו לתקן.
  2. בחרו Revise (תיקון) ב-More actions (פעולות נוספות), ראו את צילום המסך הבא.
  3. בצעו את השינויים הרצויים, ולאחר מכן בחרו Revise it (תיקון הפריט) כדי לשמור את הפריט המעודכן.
 • לחלופין, השתמשו בקישור המהיר.
Revise_1.jpg

טיפ. אם יש לכם פריטים רבים, תוכלו לצמצם את החיפוש ולהציג רק את אלה שתרצו לתקן. בדף Manage active listings (ניהול פריטים פעילים) ב-Seller Hub, השתמשו במסננים באזור Search (חיפוש): לפי קטגוריה ב-eBay או בחנות, לפי תבנית, סטטוס, כותרת, מספר קטלוגי, מחיר נוכחי וכו'.

Revise_2.jpg

אילו שינויים ניתן לבצע

להלן סקירה של הפרטים שניתן לשנות, ומתי ניתן לעשות זאת:

 • ברוב הפריטים שהועלו למכירה ב-eBay, ניתן לערוך את הכותרת, להוסיף או לשנות תמונות ולהוסיף שדרוגים אופציונליים בכל עת
 • בפריטים במחיר קבוע (קנייה מיידית) ובפריטים בסגנון מכירה פומבית שנותרו להם יותר מ-12 שעות ולא התקבלו עבורם הצעות מחיר, ניתן להוריד את המחיר
 • ברוב המקרים, לא ניתן לשנות את משך הזמן או התבנית של הפריט. לעומת זאת, ניתן לשלוח פריט במחיר קבוע למכירה פומבית. לשם כך, ב-Seller Hub (המרכז למוכרים), עברו אל Active Listings (פריטים פעילים) ובחרו Change to auction (שינוי למכירה פומבית) בתפריט Actions (פעולות):
  • אם מבצעים שינוי ממחיר קבוע למכירה פומבית, לא ניתן להוסיף אפשרות לקנייה מיידית
  • פרטי התצוגה והצופים של הפריט במחיר קבוע לא יועברו אל הפריט בסגנון מכירה פומבית
  • אם העלאת הפריטים במחיר קבוע כוללת פריט אחד בלבד, היא תוסר כאשר תיווצר ההעלאה בסגנון מכירה פומבית
  • אם העלאת הפריטים במחיר קבוע כוללת יותר מפריט אחד, פריט אחד יישלח אל ההעלאה בסגנון מכירה פומבית, והכמות בהעלאה במחיר קבוע תפחת ב-1
 • אם תרצו למכור פריט אחר, תצטרכו לבצע העלאה חדשה עבור הפריט, במקום לערוך העלאה קיימת

למידע נוסף, בקרו בדף הכללים והמדיניות של eBay.

פריטים בסגנון מכירה פומבית

השינויים שניתן לבצע בפריטים בסגנון מכירה פומבית תלויים במשך הזמן שנותר להצגת הפריט והאם התקבלו הצעות מחיר עבורו.

נותרו 12 שעות או יותר להצגת הפריט

  אין הצעות מחיר הצעות מחיר
✅ אפשר
 • להסיר את השדרוגים האופציונליים הבאים: קנייה מיידית, שדרוגי תמונה ב-eBay, מחיר שמור והעלאת פריט למשך 10 ימים (בקטגוריות הרלוונטיות)
 • להוסיף שדרוגים אופציונליים כדי להגביר את נראות הפריט
 • להוסיף או להחליף תמונות
 • להוסיף קטגוריה שנייה, אלא אם יש מגבלות קטגוריה (עשויות לחול עמלות)
 • להוריד את המחיר ההתחלתי של הפריט. (לא יינתן זיכוי עבור הפרשים בעמלות ההעלאה)
 • לערוך את כותרת הפריט
 • להוסיף קטגוריה שנייה, אלא אם יש מגבלות קטגוריה (עשויות לחול עמלות)
 • להוסיף מידע לתיאור הפריט
 • להוסיף תמונות
 • להוסיף שדרוגים אופציונליים כדי להגביר את נראות הפריט
❌ אי אפשר
 • לשנות את תבנית הפריט
 • להאריך את משך הצגת הפריט אם עברו שעתיים או יותר מאז העלאת הפריט למכירה
 • לשנות את תבנית הפריט
 • לשנות את משך הצגת הפריט
 • לשנות את המחיר ההתחלתי
 • לערוך את תיאור הפריט

נותרו פחות מ-12 שעות להצגת הפריט

  אין הצעות מחיר הצעות מחיר
✅ אפשר
 • לשנות את הקטגוריה ולהוסיף פרטים ספציפיים של הפריט
 • להוסיף קטגוריה שנייה, אלא אם יש מגבלות קטגוריה (עשויות לחול עמלות)
 • להוסיף מידע לתיאור הפריט
 • להוסיף שדרוגים אופציונליים כדי להגביר את נראות הפריט (עשויות לחול עמלות)
 • להוסיף תמונות
 • להוסיף שיטות תשלום חדשות ויעדים חדשים למשלוח
 • להוסיף שדרוגים אופציונליים כדי להגביר את נראות הפריטים שהעליתם למכירה (עשויות לחול עמלות)
 • להשיב לשאלות של הקונים, אך לא לפרסם את השאלות והתשובות ביחד עם הפריטים שהעליתם
❌ אי אפשר
 • לשנות את משך הצגת הפריט
 • לשנות את המחיר ההתחלתי
 • לשנות את משך הצגת הפריט
 • לשנות את המחיר ההתחלתי
 • להוסיף או לשנות את פרטי המשלוח
 • לערוך את תיאור הפריט

פריטים במחיר קבוע

השינויים שתוכלו לבצע בפריטים במחיר קבוע תלויים בכך שפריטים מתוך ההעלאה שלכם כבר נרכשו, או עדיין לא נרכשו

  נרכשו פריטים לא נרכשו פריטים
✅ אפשר
 • להוריד את המחיר
 • לערוך את הכותרת
 • לשנות את הקטגוריה הראשית והמשנית
 • לשנות את הכמות והקטגוריה בחנות
 • להוסיף או להסיר שדרוגים אופציונליים (ייתכן שיחולו עמלות אם תוסיפו שדרוגים לפריטים, ולא יינתן החזר עבור שדרוגים שתסירו)
 • להוסיף מידע לתיאור
 • להוסיף או לשנות תמונות באמצעות שירותי התמונות של eBay
 • להוריד את המחיר לקנייה מיידית של הפריט
 • להגדיל או להקטין את מספר הפריטים העומדים למכירה
 • לערוך את פרטי המשלוח. עם זאת, קונים שביצעו רכישה לפני השינוי של פרטי המשלוח יחויבו בדמי המשלוח המקוריים
 • להוסיף או להסיר גרסאות של הפריט (אם מדובר בפריט עם מספר גרסאות)
 • לערוך את הכותרת
 • להוסיף או להסיר את ההצעה הטובה ביותר
 • לשנות את הקטגוריה הראשית והמשנית
 • להוסיף או לשנות את התמונה בגלריה
 • להוסיף או להחליף תמונות
 • להוריד את המחיר לקנייה מיידית של הפריט
 • להגדיל או להקטין את מספר הפריטים העומדים למכירה
 • לערוך את פרטי המשלוח
 • להוסיף או להסיר גרסאות של הפריט (אם מדובר בפריט עם מספר גרסאות)
❌ אי אפשר
 • לערוך גרסאות של הפריט (אם מדובר בפריט עם מספר גרסאות)
 • לערוך גרסאות של הפריט (אם מדובר בפריט עם מספר גרסאות)

כאשר נשלחת או מתקבלת הצעה

ניתן לשלוח או לקבל הצעות עבור פריטים בסגנון מכירה פומבית או במחיר קבוע (אך לא בשילוב של מכירה פומבית ומחיר קבוע).

✅ אפשר
 • להוסיף שדרוגים אופציונליים כדי להגביר את נראות הפריטים שהעליתם למכירה (עשויות לחול עמלות)
 • להשיב לשאלות של קונים באמצעות הודעות, אך לא לעדכן את התיאור במידע חדש
 • לשנות את כמות הפריטים הזמינים
 • להוסיף אפשרויות משלוח, כולל איסוף מקומי
 • להוסיף תמונות (בפריט בסגנון מכירה פומבית), אך לא להסיר תמונות קיימות
 • להוסיף תיאור נפרד (בפריט בסגנון מכירה פומבית)
❌ אי אפשר
 • לשנות את משך הצגת הפריט (בפריט בסגנון מכירה פומבית)
 • לשנות את המחיר ההתחלתי (בפריט בסגנון מכירה פומבית)
 • לשנות את הפרטים הספציפיים/ההיבטים של הפריט
 • לשנות או להוסיף מידע לפרטי המשלוח הקיימים
 • לערוך את תיאור הפריט הקיים

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

טיפים לצילום

תמונות מוצלחות יהפכו את הפריטים שלכם למושכים יותר. צילום תמונות מעולות קל יותר משאתם עשויים לחשוב.

העלאת פריטים עם גרסאות

ראו כיצד לבצע העלאה יחידה של פריטים במחיר קבוע, הכוללת את כל הגרסאות שאתם מציעים, כגון צבעים וגדלים שונים.

הסרת פריט שהעליתם למכירה

ניתן להסיר פריט במועד מוקדם מהמתוכנן במצבים מסוימים - למשל אם תגלו שפריט שאתם מוכרים פגום. ראו כיצד להסיר פריט שהעליתם למכירה ומתי ניתן לעשות זאת.

כיצד להגדיר דרישות לקונים או לחסום קונה

ראו כיצד תוכלו לנהל ולקבוע מי יוכל להגיש הצעות מחיר על הפריטים שלכם או לקנות אותם.