he

עדכון חשוב בנוגע למע"מ בממלכה המאוחדת

קונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת, והפריט יישלח אל הממלכה המאוחדת.

הפטור ממע"מ בוטל.

eBay גובה ומשלמת מע"מ עבור כל משלוחי הייבוא לבריטניה, שערכם הוא עד £135. במקרים שבהם המוכר אינו עסק הממוקם בממלכה המאוחדת והטובין כבר נמצאים בתחומי ההמלכה המאוחדת, eBay גובה ומשלמת מע"מ עבור טובין שנמכרו לצרכנים בתחומי ההמלכה המאוחדת, ללא תלות בערך שלהם.

הפעולות והתרחישים הרלוונטיים עבורכם משתנים בהתאם לשאלה אם יש לכם חשבון עסקי הרשום באתר ebay.co.uk.

אין לכם חשבון עסקי הרשום באתר ebay.co.uk

יש לכם חשבון עסקי הרשום באתר ebay.co.uk

אין לכם חשבון עסקי הרשום באתר ebay.co.uk

לידיעתכם, עבור הקונים בריטניה, מע"מ בשיעור של 20% יתווסף באופן אוטומטי למחיר הפריט שלכם ו-eBay תשלם אותו לרשויות של ההמלכה המאוחדת.

תרחיש לדוגמה:

המוכר מעלה פריט למכירה באתר של ארה"ב, הקונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת והכתובת למשלוח בבריטניה

הפריט הועלה למכירה באתר של ארה"ב. קונה גולש באתר של בריטניה, והפריט יישלח אל הממלכה המאוחדת. המחיר שמוצג לקונה כולל מע"מ של הממלכה המאוחדת. במעמד התשלום יוצג מע"מ בשיעור של 20%, משום שהפריט יסופק בממלכה המאוחדת.

האתר שאליו מעלים את הפריט למכירה:ארה"ב
האתר שבו הקונה גולש:ההמלכה המאוחדת
הארץ של הקונה:ההמלכה המאוחדת
מחיר נטו:100
מע"מ שהמוכר ציין:לא זמין
מחיר הפריט שהמוכר ציין:100
שיעור מע"מ:20%
מחיר בדף תוצאות החיפוש:120
מחיר במעמד התשלום:120

משום שהקונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת, הפריטים יוצגו בתוצאות החיפוש במחיר 120 (כולל מע"מ של הממלכה המאוחדת), ולא 100. מבחינה משפטית, כל המחירים באתר של הממלכה המאוחדת צריכים לכלול מע"מ של הממלכה המאוחדת. המחיר במעמד התשלום יכלול מע"מ של הממלכה המאוחדת, משום שהפריט יימסר בממלכה המאוחדת.

יש לכם חשבון עסקי הרשום באתר ebay.co.uk

החל מ-1 במרץ 2021, למוכרים עסקיים הסוחרים עם קונים מהממלכה המאוחדת ומעלים פריטים למכירה באתר של הממלכה המאוחדת (ebay.co.uk) או באתרי eBay באיחוד האירופי יהיו שתי אפשרויות:

  • לציין את המחיר נטו של הפריט ולהשאיר את שדה המע"מ ריק - eBay תחשב ותגבה מע"מ בעצמה לפי המיקום של המוכר, הקונה והפריט;
  • לציין את המחיר ברוטו של הפריט בשדה נפרד - כך שהמחיר כולל את שיעור המע"מ.

uk_vat_eng.png

אם שדה זה לא זמין עבורכם, פנו לשירות הלקוחות או ליועץ הצמיחה שלכם.

לרשותכם שתי דרכים להגדיר את שיעור המע"מ:

1) להגדיר את שיעור המע"מ כ-0%

במקרה זה eBay תתייחס למחיר הפריט כמחיר נטו ותוסיף לו 20% עבור קונים מהממלכה המאוחדת (הקונה ישלם 120%, המוכר יקבל 100% ממחיר הפריט).

2) להגדיר את שיעור המע"מ כ-20%

במקרה זה eBay תתייחס למחיר הפריט כמחיר ברוטו ותגבה 20% אם הקונה מהממלכה המאוחדת (הקונה ישלם 100%, המוכר יקבל כ-83% ממחיר הפריט).

אם לא תציינו את המידע הזה בזמן או אם תגדירו את שיעור המע"מ כ-0%, eBay תניח שהמחיר שציינתם הוא המחיר נטו ותוסיף באופן אוטומטי מע"מ של הממלכה המאוחדת למחירים שיוצגו לקונים.

תרחישים לדוגמה:

תרחיש 1

המוכר מעלה פריט למכירה באתר של הממלכה המאוחדת, הקונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת והכתובת למשלוח בממלכה המאוחדת

פריטים שהועלו למכירה באתר של הממלכה המאוחדת ונמסרים בממלכה המאוחדת. המחיר שמוצג לקונה כולל מע"מ של הממלכה המאוחדת. במעמד התשלום יוצג מע"מ של הממלכה המאוחדת משום שהכתובת למשלוח נמצאת בממלכה המאוחדת.

האתר שאליו מעלים את הפריט למכירה:ההמלכה המאוחדת
האתר שבו הקונה גולש:ההמלכה המאוחדת
הארץ של הקונה:ההמלכה המאוחדת
מחיר נטו:100
מע"מ שהמוכר ציין:10%
מחיר הפריט שהמוכר ציין:קונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת, והפריט יישלח אל הממלכה המאוחדת.
שיעור מע"מ:20%
מחיר בדף תוצאות החיפוש:120
מחיר במעמד התשלום:120

eBay תעקוף את שיעור המע"מ שהמוכר ציין כאשר היא מטפלת בגבייה ובתשלום (לא כולל ייבוא פריטים בשווי של יותר מ- 135 ליש"ט).

תרחיש 2

המוכר מעלה פריט למכירה באתר של הממלכה המאוחדת, הקונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת והכתובת למשלוח בארה"ב

פריטים שהועלו למכירה באתר של הממלכה המאוחדת ונמסרים בארה"ב. המחיר שמוצג לקונה כולל מע"מ של הממלכה המאוחדת. במעמד התשלום יוצג 0% מע"מ משום שהכתובת למשלוח נמצאת בארה"ב.

האתר שאליו מעלים את הפריט למכירה:ההמלכה המאוחדת
האתר שבו הקונה גולש:ההמלכה המאוחדת
הארץ של הקונה:ארה"ב
מחיר נטו:100
מע"מ שהמוכר ציין:20%
מחיר הפריט שהמוכר ציין:120
שיעור מע"מ:20%
מחיר בדף תוצאות החיפוש:120
מחיר במעמד התשלום:120

משום שהקונה גולש באתר של הממלכה המאוחדת, הפריטים יוצגו בתוצאות החיפוש במחיר 120 (כולל מע"מ של הממלכה המאוחדת). במעמד התשלום ייגבה המחיר המקורי כפי שצוין על-ידי המוכר, בהתאם לכתובת למשלוח.

בחשבונית שלכם מ-eBay יופיע מידע בנוגע למע"מ ששולם. בנוגע להגשת דוחות לרשויות המס, פנו לרואה חשבון שלכם.

המידע האמור לעיל אינו מיועד לשמש כייעוץ בענייני מס או כייעוץ משפטי. כדי להבטיח שאתם מצייתים לחוקים והתקנות הרלוונטיים, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ בנושא מס או ייעוץ משפטי מגורם עצמאי. כמו כן, ניתן למצוא מידע נוסף באתר https://www.gov.uk/transition

פנו לחברת השילוח לקבלת מידע נוסף על תהליך המעבר במכס.

זה היה מעניין עבורך?