he

אחריות יוצרן מורחבת (EPR) בגרמניה

החל מ-1 ביולי 2022, כל המוכרים ב-eBay השולחים הזמנות לגרמניה חייבים לציית לחוק הגרמני בנושא אריזות (נקרא גם VerpackG חוק EPR הגרמני). תקנות אלה מתמקדות בקיימות ומסייעות במניעה ובניהול של פסולת. כחברה המפעילה שוק, eBay מחויבת על-פי חוק להבטיח ציות לתקנות ולהטיל מגבלות על מוכרים שאינם פועלים לפיהן.

החוק הגרמני בנושא אריזות מחייב כל מפיץ המשתמש באריזות עבור המוצרים שלו ומוכר אותם ללקוחות קצה בגרמניה לציית לסדרה של כללים. החל מ-1 ביולי 2022, תקנות אלה חלות גם על כל מוכרי eBay השולחים הזמנות לקונים בגרמניה.

מי מושפע מהחוק הגרמני בנושא אריזות?

חוק האריזות משפיע על מוכרים עסקיים שהפריטים שלהם מגיעים ללקוחות פרטיים בגרמניה. הדבר כולל את אריזת הפריטים ושליחתם, וכן ייבוא לגרמניה של פריטים שנארזו מראש.

סוגי האריזות שמחייבים רישוי

חוק האריזות נוגע לכל האריזות שמגיעות למשתמשי קצה בגרמניה, אשר יצטרכו להיפטר מהן. המונח הכללי שבו נעשה שימוש כאן הוא "אריזת מכירה" והמשמעות שלו היא:

 • אריזת מוצר
 • אריזת משלוח (כולל חומרי מילוי וריפוד)
 • אריזת שירות (כגון שקיות של חברת שילוח או כוסות קרטון חד-פעמיות).

לא משנה מאיזה חומר עשויה האריזה, משום שכל האריזות מחייבות רישוי - כולל קרטון, פלסטיק וזכוכית.

במסגרת חוק EPR של גרמניה, מוטלות על המוכרים שלוש חובות:

 • להפיק רישיון לאריזות שלהם אצל חברה לניהול פסולת המורשה במערכת Dual Sysetm הממשלתית.
 • להירשם במרשם האריזות של גרמניה, LUCID, המופעל על-ידי הרשות המרכזית Zentrale Stelle Verpackungsregister ‏(ZSVR)
 • לדווח ל-LUCID את שם החברה במערכת Dual System ואת נפח האריזות שעבורו הופק רישיון

eBay מחויבת על-פי חוק לאמת את הציות מצד המוכרים ולהטיל מגבלות מכירה על מוכרים שאינם מצייתים לחוק זה. הם לא יוכלו להעלות את הפריטים שלהם למכירה באתר ebay.de, וללא תלות באתר eBay שבו הם יעלו פריטים, התקנות החדשות יחולו בנוגע לקונים עם כתובת בגרמניה.

רישוי האריזות שלכם

כדי לסייע בתהליך הרישום, eBay משתמשת בשירותי השותפה המנוסה שלה Lizenzero. אם אתם עדיין לא עומדים בדרישות של חוק EPR של גרמניה, Lizenzero מעמידה לרשותכם דרך פשוטה להפיק רישיון לאריזות שלכם באופן דיגיטלי, באמצעות מערכת Interseroh+‎. למידע נוסף, בקרו בדף השירותים ל-eBay של Lizenzero.

כדי לרשום את האריזות שלכם בהתאם לחוק EPR של גרמניה:

 1. הפיקו רישיון לאריזות שלכם במערכת Interseroh+‎ דרך Lizenzero
 2. הירשמו ב-LUCID וקבלו מספר EPR. Lizenzero מאפשרת לפתוח חשבון בלי מספר, אך יש לספק אותו בהקדם האפשרי.
 3. הזינו במרשם האריזות LUCID את נפח האריזות שעבורו הפקתם רישיון ואת שם החברה ב-Dual System שדרכה עשיתם זאת.

כדי להירשם ב-LUCID, עליכם לספק:

 • שם חברה, כתובת ופרטי התקשרות;
 • מזהה לצורכי מע"מ/מס;
 • הצהרה שהפקתם רישיון להאריזות שלכם אצל חברה מורשה במערכת Dual System.

חוק EPR של גרמניה נועד לצמצם את פסולת האריזות ולשפר את שיעורי המחזור. ציות לתקנות אלה מבטיח את שיפור הקיימות בתחום של המסחר האלקטרוני.

שליחת מספר Lucid אל eBay

כדי להוסיף את מספר Lucid לחשבון eBay שלכם:

1. עברו אל Account (חשבון) ב-My eBay (‏eBay שלי).

2. בחרו Business Information (פרטי עסק) בחלק Personal Information and privacy (פרטים אישיים ופרטיות). ייתכן שתתבקשו להיכנס שוב למערכת.

1. myebay lucid.jpg

3. עברו לחלק Business details (פרטי העסק) ובחרו Add (הוספה) לצד השדה Lucid ID (מזהה Lucid).

4. הזינו את מזהה Lucid שלכם ולחצו על Save (שמירה).

5. יופיע אישור שמזהה Lucid שלכם נשמר

2. EPR_number.jpg

FAQ

כבר יש לי קוד EPR מארגון אחר. האם עלי להירשם כעת באמצעות Lizenzero?

לא, אין צורך. אך עדיין תצטרכו להירשם ב-LUCID עם קוד ה-EPR הקיים, פרטי החברה והמזהה שלכם לצורכי מע"מ/מס.

האם עלי להוסיף את קוד ה-EPR שלי לפריטים שאני מעלה למכירה?

לא, אך יש לציין את מזהה LUCID בשדה הטקסט המתאים.

האם eBay תבדוק את התוקף של פרטי ה-EPR בפריטים שהעליתי למכירה?

החל מ-1 ביולי 2022, eBay מאמתת מידע זה באופן קבוע עבור כל אחד מהמוכרים.

אין לי אפשרות להזין את מזהה Lucid שלי, לא קיבלתי את הודעת הדוא"ל לאישור מ-Lucid אחרי שנרשמתי. כיצד למצוא את מספר Lucid שלי?

בשל הנפח הרב של בקשות רישום חדשות, הודעות האישור עשויות להתעכב. אך עדיין יש דרך למצוא את מזהה Lucid שלכם.

עברו אל לוח הניהול שלכם ב-Lucid, באתר verpackungsregister.org. מספר הרישום שלכם מופיע ממש מתחת להודעה הברכה.

האם זה משנה באיזה אתר אני מעלה פריטים למכירה?

לא, אם המוכר שולח לגרמניה, הוא כפוף לדרישות.

יש לי עסק קטן. האם גם עלי מוטלת חובת רישום?

כן.

חלים עלי מסים דיפרנציאליים. האם גם עלי מוטלת חובת רישום?

כן.

מה יקרה אם לא אירשם ל-EPR של גרמניה או לא אוסיף את מזהה LUCID לחשבון שלי?

הרשאות המכירה לשוק הגרמני יוגבלו.

כבר נרשמתי ב-LUCID. האם אוכל להוסיף את מזהה LUCID / מספר EPR ליותר מחשבון eBay אחד שלי?

כן.

היצרן מטפל עבורי במשלוחים (דרופשיפיניג). ליצרן כבר יש מזהה LUCID. מה עלי לעשות?

עליכם לספק את מזהה LUCID של היצרן / ספק שירותי הדרופשיפינג בחשבון eBay שלכם. אם יש לכם מספר ספקים, הזינו את מזהה LUCID (מספר ERP) של אחד מהם.

אני עושה שימוש באריזות משומשות בלבד. האם עדיין מוטלת עלי חובת רישום?

עקרונית, לכל האריזות שמגיעות אל צרכן הקצה צריך להיות רישיון הניתן לאימות. נטל ההוכחה מוטל על המפיץ האחרון (כלומר, הקמעונאי). הדבר נכון גם לגבי אריזות שנשלחו אל הקמעונאי, שהוא עושה בהן שימוש חוזר. משום שהוכחה מסוג זה קיימת רק במקרים נדירים, באופן כללי מומלץ שהקמעונאי ימלא אחר הדרישות של חוק האריזות. עם זאת, במקרים שבהם ניתן לספק הוכחה שאינה מוטלת בספק, כמובן שאין צורך ברישוי כפול.

אני עושה שימוש חוזר באריזות שמגיעות מספק שכבר נרשם. האם עדיין מוטלת עלי חובת רישום?

קמעונאים מקוונים שעושים שימוש חוזר באריזות המגיעות מצד שלישי המוכר להם (כגון הספק) צריכים לקבל אישור בכתב, או באופן אידאלי הוכחה, לכך שכבר הופק רישיון לכל חומרי האריזה בהתאם לתקנות.

המשלוחים שלי מבוססים על משטחים בתקן האירופי (משטחי יורו). האם עדיין מוטלת עלי חובת רישום?

משטחי יורו מטופלים כמו כל חומר אריזה אחר והם נדרשים להשתתף במערכת. דרישות חוק האריזות חלות ללא תלות בחומרי האריזה או בגודלה.

משום שהמשטח מגיע אל צרכן הקצה, לא רלוונטי גם אם מדובר בפיקדון או במשטח המיועד להשלכה - במקרה זה, הטיפול זהה עבור שני הסוגים.

המשלוחים שלי הם במעטפות בלבד. האם עדיין מוטלת עלי חובת רישום?

אם אתם שולחים פריטים במעטפות בלבד, חלים עליכם הכללים הבאים:

 • מעטפות כפופות להשתתפות במערכת אם מדובר בעד 2,500 יחידות.
 • אם יש יותר מ-2,500 יחידות בשנה, אין חובת רישוי.

לשאלות נוספות, פנו לצוות Lizenzero.