he

תקנות

מכירת פריטים עם סימון CE ומשלוח שלהם לאיחוד האירופי

החל מ-16 ביולי 2021, כל המוצרים עם סימון CE שנמכרים ונשלחים לאיחוד האירופי יצטרכו לשאת רישום של גורם כלכלי הממוקם/הפועל באיחוד האירופי על-גבי המוצר או האריזה.

DAC7 — חובות דיווח על מכירות

הוראת האיחוד האירופי המוכרת בשם DAC7, המיושמת בגרמניה מכוח החוק בדבר שקיפות לצורכי מס של פלטפורמות (PStTG), מחייבת את eBay ומוכריה תושבי האיחוד האירופי לבצע פעולות מסוימות החל מחודש ינואר 2023. בנסיבות מסוימות, eBay נדרשת על-פי חוק לדווח את נתוני העסקאות של משתמשיה לרשויות המס. זה מה שאתם צריכים לדעת על כך.

אחריות יצרן מורחבת למוכרים עסקיים

החקיקה בנושא אחריות יצרן מורחבת (EPR) היא חלק מיוזמה כלל-אירופית להגנה על הסביבה על-ידי שיפור של ניהול הפסולת, הגבלת השימוש באתרי הטמנה ועידוד חדשנות בתחום המחזור. מאז 1 ביולי 2022, כל השווקים, לרבות eBay, נדרשים על-פי חוק לוודא שהמוכרים מצייתים לתקנות EPR.

EPR בצרפת

במסגרת תקנות EPR, יצרנים, יבואנים ומוכרים ב-eBay אחראים למחזור החיים המלא של המוצרים שהם מוכרים. אם הקונים שלכם נמצאים בצרפת, קראו מאמר זה כדי לברר אם החוק חדש תקף לגבי המלאי שלכם.

EPR בגרמניה

החוק הגרמני בנושא אריזות (נקרא גם VerpackG או חוק EPR הגרמני) חל על מוכרים עסקיים שהפריטים שלהם מגיעים ללקוחות פרטיים בגרמניה. קראו מאמר זה כדי לברר אם החקיקה החדשה משפיעה על העסק שלכם ב-eBay.