he

הגדרת דרישות לקונים או חסימת קונה

eBay מבינה שהמכירות והרחבת טווח ההגעה לקונים נמצאים בראש סדר העדיפויות שלכם בתור מוכרים. יחד עם זאת, יכולים להיות קונים שאתם לא מעוניינים לקיים עמם תקשורת. לדוגמה, אם הייתה לכם בעיה עם קונה או אם קונה כלשהו מתגורר בארץ שאינכם שולחים אליה. קונים שכאלה הופכים את העסקאות לקשות יותר, יקרות יותר או פשוט לא נעימות.

במקרים אלו, eBay מאפשרת לכם למנוע הכללה של קונים על-ידי הגדרת דרישות לקונים או חסימה של קונים ספציפיים.

יש לבחור את הדרישות לקונים בקפידה ולהשתמש בתכונות אלה בזהירות משום שהן עשויות להגביל את מספר הצעות המחיר או המכירות ולהקטין את הצלחת המכירות שלכם.

כיצד להגדיר דרישות לקונים

1. ב-My eBay, בחרו בחלק Summary (סיכום) ולחצו על הכרטיסייה Account (חשבון).

2. תחת Account Preferences (העדפות חשבון), לחצו על Site Preferences (העדפות אתר).

001_Buyer requirements_eng.jpg

3. גללו למטה אל החלק Your buyers (הקונים שלך).

4. לחצו על Edit (עריכה) בצד ימין.

002_Buyer requirements_eng.jpg

ניתן למנוע הכללה של קונים על בסיס הקריטריונים הבאים:

  • קונים שגרמו לביטולים של רכישות שלא שולמו. כאן ניתן לציין את התדירות ומשך הזמן של פעולות לא רצויות של קונים.
  • קונים שהכתובת הראשית שלהם למשלוח נמצאת במיקום שאינכם שולחים אליו.
  • קונים שזוכים כרגע בפריטים שלכם או שרכשו פריטים שלכם בעבר. כאן ניתן לציין את מספר הרכישות ולהחיל את הכלל הזה רק על קונים שציון המשוב שלהם נמוך.

003_Buyer requirements_eng.jpg


בדף זה תוכלו גם למנוע מקונים חסומים ליצור אתכם קשר. כברירת מחדל, קונים חסומים יכולים להמשיך לפנות אליכם לגבי הפריטים שלכם. אם לא תרצו שהם ייצרו אתכם קשר, בחרו Don’t allow blocked buyers to contact me (לא לאפשר לקונים חסומים ליצור איתי קשר) ב-Site Preferences (ייתכן שתהיה להם עדיין אפשרות לפנות אליכם בנוגע לעסקה קיימת).

004_Buyer requirements_eng.jpg


כדי להחיל הגדרות אלה בכל הפריטים הפעילים והעתידיים, בחרו Apply above settings to active and future listings (החלת ההגדרות לעיל בפריטים קיימים ועתידיים). אחרת, ההגדרות שקבעתם יחולו על פריטים עתידיים בלבד.

005_Buyer requirements_eng.jpg

כשתסיימו לקבוע את ההגדרות, לחצו על Submit (שליחה).

הקונים שיושפעו מההגדרות שקבעתם עדיין יראו את הפריטים שלכם, אך הם לא יוכלו להגיש הצעות מחיר עבורם או לרכוש אותם.

כמו כן, כדי למנוע הכללה של מיקומים למשלוח, ניתן גם להשתמש בדף של eBay למניעת הכללה של מיקומים למשלוח. כאשר תחילו את הגדרות מניעת ההכללה למשלוח, ייחסמו הקונים שהכתובת הראשית שלהם למשלוח נמצאת במיקומים שאינכם שולחים אליהם.

כיצד להציג את יומן הפעילות של דרישות לקונים

יומן הפעילות של הדרישות לקונים כולל את הקונים שנחסמו, תאריכי החסימה והדרישות שגרמו לחסימתם.

006_Buyer requirements_eng.jpg

הציגו את Buyer Requirements Activity Log (יומן הפעילות של דרישות לקונים).

אם מופיעה ביומן כוכבית במקום שם משתמש, ל-eBay אין אפשרות להציג את המידע בשל ההודעה בדבר פרטיות המשתמשים והסכם המשתמש שלה.

כיצד ליצור פטורים מהדרישות לקונים

גם לאחר הגדרת הדרישות לקונים, עדיין תוכלו לאפשר לקונים ספציפיים שמשתייכים לקטגוריות אלה להמשיך לקנות מכם. לשם כך, הוסיפו את שם המשתמש שלהם לרשימת הפטורים שלכם מהדרישות לקונים.

007_Buyer requirements_eng.jpg


עדכנו את Buyer Exemption List (רשימת הפטורים לקונים).

חסימת קונה ב-eBay

אם תיתקלו בבעיה עם קונה ולא תרצו שהוא ירכוש או יגיש הצעות מחיר על הפריטים שלכם, תוכלו להוסיף אותו לרשימת הקונים החסומים (Blocked buyers list). עד שתסירו אותו מהרשימה, הקונה לא יוכל להגיש הצעות מחיר או לקנות מכם.

כדי להוסיף שם לרשימת הקונים החסומים:

1. עברו לדף Block buyers from your listings (חסימת קונים מהפריטים שלכם).

008_Buyer requirements_eng.jpg

2. הזינו את שם המשתמש בתיבת הטקסט (ניתן להוסיף עד 5,000 שמות משתמש).

3. בחרו Submit (שליחה).

כדי לשחזר רשימה של מגישי הצעות/קונים שנחסמו, לחצו על Restore list (שחזור רשימה).


תוכלו להסיר קונה מרשימת החסימות שלכם בכל עת:

1. עברו לדף Block buyers from your listings (חסימת קונים מהפריטים שלכם).

2. מחקו את שם המשתמש של הקונה מתיבת הטקסט.

3. בחרו Submit (שליחה).

כיצד להשאיר משוב לקונים באופן אוטומטי

ניתן לייעל את אופן השארת המשוב לקונים.* תכונת המשוב האוטומטי מאפשרת לכתוב ולשמור עד 10 הערות משוב חיובי, ולבחור מתי eBay תשאיר משוב באופן אוטומטי לקונים שלכם (אחרי שהקונה משלם או אחרי שהוא משלם ומשאיר לכם משוב חיובי). זוהי תכונה חינמית הזמינה לכל המוכרים דרך Selling preferences (העדפות מכירה).

Auto_feedback_01.jpg

כדי לנהל טקסטים של הערות, לחצו על הקישור Edit stored comments (עריכת הערות שנשמרו). תוכלו להשתמש בביטויים המוצעים, להסיר חלק מהם או להוסיף ניסוחים משלכם.

Auto_feedback_02.jpg

* עד פברואר 2022, תכונה זו הייתה זמינה למנויי Selling Manager Pro בלבד. אם כבר הייתה לכם גישה לתכונה זו, העדפות המשוב האוטומטי הקיימות שלכם לא ישתנו.