Change regionHiPO
INSEA
vn

Báo giá dịch vụ vận chuyển SpeedPAK

Phí vận chuyển SpeedPAK từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Châu Âu, Úc và Canada

Take note

Vì bảng giá thường được điều chỉnh, vui lòng tham khảo trang web chính thức để luôn cập nhật.

Tìm hiểu thêm

flag-for-flag-united-states-svgrepo-com

SpeedPAK US Standard Service

Nước đến: United States; Code: US; Dịch vụ: Standard Delivery; Thời gian quá cảnh: 8 đến 12 ngày làm việc

Weight RangeChargeable WeightDelivery Fee RMB/KGRegistration Fee RMB/Parcel
201<x≤31500Per 1g134.0010.00
101<x≤200Per 1g134.0018.50
201<x≤31500Per 1g134.0019.00
flag-for-flag-australia

SpeedPAK AU Standard Service

Nước đến: Australia; Code: AU; Dịch vụ: Standard Delivery; Thời gian quá cảnh: 8 đến 12 ngày làm việc

Weight RangeChargeable WeightDelivery Fee RMB/KGRegistration Fee RMB/Parcel
0<x≤22000Per 1g102.5025.00
22001≤x≤30000Per 1g102.5073.00
flag-for-flag-canada-svgrepo-com

SpeedPAK CA Standard Service

Nước đến: Canada; Code: CA; Dịch vụ: Standard Delivery; Thời gian quá cảnh: 8 đến 12 ngày làm việc

Weight RangeChargeable WeightDelivery Fee RMB/KGRegistration Fee RMB/Parcel
0<x≤30000Per 1g158.00 24.50
flag-for-flag-european-union-svgrepo-com

SpeedPAK EU Standard Shipping Service

Dịch vụ này chỉ dành cho 17 quốc gia châu Âu được liệt kê bên dưới.

Nước đến: Europe; Dịch vụ: Standard Delivery.

Destination Country / CodeWeight RangeChargeable WeightDelivery Fee RMB/KGRegistration Fee RMB/Parcel
Germany (DE)0<x≤400Per 1g75.5014.50
Germany (DE)401 ≤x≤ 30000Per 1g60.5016.50
United Kingdom (GB)0 < x ≤ 10000Per 1g52.0018.50
France (FR)0 < x ≤ 2000Per 1g69.5017.00
Spain (ES)0 < x ≤ 2000Per 1g66.0021.00
Italy (IT)0 < x ≤ 2000Per 1g59.0023.00
Austria (AT)0 < x ≤ 2000Per 1g54.9026.10
Belgium (BE)0 < x ≤ 2000Per 1g73.8018.30
Czech Republic (CZ)0 < x ≤ 2000Per 1g53.0019.30
Denmark (DK)0 < x ≤ 2000Per 1g72.0017.90
Hungary (HU)0 < x ≤ 2000Per 1g54.9020.30
Ireland (IE)0 < x ≤ 2000Per 1g59.6028.50
Netherlands (NL)0 < x ≤ 2000Per 1g62.5025.10
Poland (PL)0 < x ≤ 2000Per 1g58.7019.90
Portugal (PT)0 < x ≤ 2000Per 1g72.0017.60
Russia (RU)0 < x ≤ 2000Per 1g53.9025.60
Switzerland (CH)0 < x ≤ 2000Per 1g61.5027.70
Sweden (SW)0 < x ≤ 2000Per 1g70.0018.30
flag-for-flag-european-union-svgrepo-com

SpeedPAK EU Economy Shipping Service

Dịch vụ này chỉ dành cho 46 quốc gia Châu Âu được liệt kê bên dưới.

Nước đến: Europe; Dịch vụ: Economy Delivery.

Destination Country / CodeWeight RangeChargeable WeightDelivery Fee RMB/KGRegistration Fee RMB/Parcel
Germany (DE)0<x≤150Per 1g75.507.30
Germany (DE)151<x≤250Per 1g63.008.50
Germany (DE)251 ≤x≤ 2000Per 1g48.0012.50
United Kingdom (GB)0 < x ≤ 150Per 1g48.009.00
United Kingdom (GB)151< x ≤ 2000Per 1g74.005.00
France (FR)0 < x ≤ 2000Per 1g57.009.00
Spain (ES)0 < x ≤ 2000Per 1g59.008.50
Italy (IT)0 < x ≤ 2000Per 1g61.5012.00
Austria (AT)0 < x ≤ 2000Per 1g54.9017.60
Belgium (BE)0 < x ≤ 2000Per 1g58.709.60
Croatia (HR)0 < x ≤ 2000Per 1g67.204.20
Czech Republic (CZ)0 < x ≤ 2000Per 1g53.007.10
Denmark (DK)0 < x ≤ 2000Per 1g72.009.20
Finland (FI)0 < x ≤ 2000Per 1g66.2017.40
Greece (GR)0 < x ≤ 2000Per 1g72.005.00
Hungary (HU)0 < x ≤ 2000Per 1g54.908.00
Ireland (IE)0 < x ≤ 2000Per 1g60.509.70
Netherlands (NL)0 < x ≤ 2000Per 1g57.809.70
Norway (NO)0 < x ≤ 2000Per 1g72.909.70
Poland (PL)0 < x ≤ 2000Per 1g58.707.70
Portugal (PT)0 < x ≤ 2000Per 1g72.005.30
Russia (RU)0 < x ≤ 2000Per 1g53.905.30
Slovakia (SK)0 < x ≤ 2000Per 1g84.204.50
Slovenia (SI)0 < x ≤ 2000Per 1g58.7014.30
Sweden (SE)0 < x ≤ 2000Per 1g70.909.60
Switzerland (CH)0 < x ≤ 2000Per 1g63.409.50
Turkey (TR)0 < x ≤ 2000Per 1g72.907.30
Ukraine (UA)0 < x ≤ 2000Per 1g111.801.50
Andorra (AD)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Albania (AL)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Bosnia and Herzegovina (BA)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Bulgaria (BG)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Belarus (BY)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Cyprus (CY)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Estonia (EE)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Faroe Islands (FO)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Iceland (IS)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Liechtenstein (LI)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Lithuania (LT)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Luxembourg (LU)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Latvia (LV)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Monaco (MC)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Moldova (MD)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Montenegro (ME)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Macedonia (MK)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Malta (MT)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Serbia (RS)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
San Marino (SM)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40
Romania (RO)0 < x ≤ 2000Per 1g122.202.40

Thông tin thêm về dịch vụ vận chuyển SpeedPAK

Để biết thêm thông tin về SpeedPAK và các dịch vụ vận chuyển của nó, vui lòng tham khảo trang web chính thức của Orange Connex tại http://www.orangeconnex.com hoặc https://exportnews.ebay.com.hk (in Simplified Chinese). 
Để được hỗ trợ và trợ giúp thêm về SpeedPAK, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của Orange Connex tại:

📞 +400-1260008 (China Mainland)

✉️ cs@orangeconnex.com

🕔Giờ hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 đến 18:00 (Giờ chuẩn Trung Quốc)