Change regionHiPO
INSEA

VATGlobal

VATGlobal היא חברה בינלאומית לטכנולוגיה וייעוץ בנושא מע"מ, המספקת שירותים לעמידה בתקנות המיסוי העקיף לעסקים בכל רחבי העולם.

מי זקוק לשירות זה?

כל מוכר eBay המבצע עסקאות חוצות-גבולות (שבהן הלקוחות נמצאים בשטח שיפוט שונה מזה שבו ממוקם העסק).

מה כולל השירות?

VATGlobal היא ספקית מובילה של שירותים ופתרונות טכנולוגיים בינלאומיים בתחום המע"מ. כל השירותים מסופקים באמצעות מנהל חשבון ייעודי ומרכזי.

ההצעה הייחודית למוכרי eBay

  • רישום לצורכי מע"מ / מס טובין ושירותים (GST)
  • דיווח מס עקיף (עמידה בתקנות ותביעת החזרים)
  • נציגות פיסקלית / שירותי תיווך (IOSS)
  • תמיכה מתמשכת לצורך עמידה בתקנות (תביעת החזרי מע"מ על ייבוא, הגשת דוחות מע"מ/IOSS‏/OSS)
  • ייעוץ מע"מ (ביקורות, תקשורת עם רשות המסים)

היתרונות של VATGlobal

  • מנהל חשבון איכותי
  • הנחה ל-eBay
  • מחירים
שטח שיפוטרישום, £עמלה שנתית לעמידה בתקנות, £
הממלכה המאוחדת4001,200
גרמניה4001,200
IOSS6002,050
OSS6002,050
חשבון דחיית מס (Article 23 או ET.14.00)2,5003,900