en

עמלות שדרוגים אופציונליים לתצוגת פריט (Optional Listing Upgrades Fees)

תכונות מסוימות, כגון הוספה של כותרת משנה, כרוכות בתשלום של עמלה נוספת, אך השדרוגים המתקדמים הללו לתצוגת הפריט יכולים לסייע לפריט שלכם לבלוט ולמשוך עוד קונים.

אנו גובים עמלות של תכונות אופציונליות על כל פריט ועל כל קטגוריה, ללא תלות במכירת הפריטים שלכם, והן לא נכללות בפריטים ללא עמלת העלאה שמוקצבים לכם.

עמלות השדרוגים המתקדמים לתצוגת פריט משתנות בהתאם למחיר הפריט, לתבנית שלו ולמשך הזמן שתבחרו. להלן תיאור של ההבדלים.

העלאת פריט למשך 1*, 3, 5, 7, ו-10 ימים

שדרוג מתקדם לתצוגת הפריטמחיר פריט עד $150 או פריטים שהועלו לקטגוריית הנדל"ןמחיר פריט מעל $150
מודגש$2.00$3.00
שימוש ב'גלרייה פלוס' (Gallery Plus) בחינם עבור פריטים בקטגוריות של פריטי אספנות, אמנות, קרמיקה וזכוכית, ועתיקות$0.35$0.70
ניראות באתר הבינלאומי לפריטים במחיר קבוע (ראו להלן עמלות לפריטים בסגנון מכירה פומבית)$0.50$0.50
העלאת פריט לשתי קטגוריותעמלות העלאת פריט ושדרוג מתקדם לתצוגת פריט חלות על כל אחת מהקטגוריות. עמלות מכירה נגבות פעם אחת לכל פריט, אם הפריט נמכרעמלות העלאת פריט ושדרוג מתקדם לתצוגת פריט חלות על כל אחת מהקטגוריות. עמלות מכירה נגבות פעם אחת לכל פריט, אם הפריט נמכר
מעצב הפריטים (Listing Designer)$0.10$0.20
כותרת משנה (Subtitle)$1.00$3.00
חבילת החיסכון (Value Pack) משלבת את 'גלרייה פלוס', 'כותרת משנה' ו'מעצב הפריטים' עבור עמלה מופחתת. חבילת החיסכון לא זמינה עבור רכבי שטח בנפח של פחות מ-50 סמ"ק.$1.15$3.15

*פרק זמן של יום אחד זמין לפריטים בסגנון מכירה פומבית בלבד.

פרק זמן של 30 יום ופריטים מסוג 'בתוקף עד לביטול

שדרוג מתקדם לתצוגת הפריטמחיר פריט עד $150מחיר פריט מעל $150
מודגש$4.00$6.00
שימוש ב'גלרייה פלוס' (Gallery Plus) בחינם עבור פריטים בקטגוריות של פריטי אספנות, אמנות, קרמיקה וזכוכית, ועתיקות$1.00$2.00
ניראות באתר הבינלאומי לפריטים במחיר קבוע (ראו להלן עמלות לפריטים בסגנון מכירה פומבית)$0.50$0.50
העלאת פריט לשתי קטגוריותעמלות העלאת פריט ושדרוג מתקדם לתצוגת פריט חלות על כל אחת מהקטגוריות. עמלות מכירה נגבות פעם אחת לכל פריט, אם הפריט נמכרעמלות העלאת פריט ושדרוג מתקדם לתצוגת פריט חלות על כל אחת מהקטגוריות. עמלות מכירה נגבות פעם אחת לכל פריט, אם הפריט נמכר
מעצב הפריטים (Listing Designer)$0.30$0.60
העלאת פריט מתוזמנתחינםחינם
כותרת משנה (Subtitle)$1.50$6.00
חבילת החיסכון (Value Pack) משלבת את 'גלרייה פלוס', 'כותרת משנה' ו'מעצב הפריטים' עבור עמלה מופחתת. חבילת החיסכון לא זמינה עבור רכבי שטח בנפח של פחות מ-50 סמ"ק.$2.00$6.50

שדרוג מתקדם לתצוגת הפריט עבור פריטים בסגנון מכירה פומבית בלבד

שדרוג מתקדם לתצוגת הפריטמחיר הפריטעמלה
למשך יום או שלושה ימיםכל מחיר$1.00
ניראות באתר הבינלאומי לפריטים במחיר קבוע$0.01-$9.99$0.10
ניראות באתר הבינלאומי לפריטים במחיר קבוע$10-$49.99$0.20
ניראות באתר הבינלאומי לפריטים במחיר קבוע$50 או יותר$0.40
כדי שהפריט שלך יימכר, יש לעמוד במחיר המינימום השמורכל מחיר*$5.00 או 7.5% מהמחיר השמור, הגבוה מביניהם (עמלה מרבית $250)
מחיר שמור בקטגוריות נבחרות של עסקים ותעשייה:--
שירותי בריאות, מעבדה ומדעי החיים > ציוד הדמיה ואסתטיקהכל מחיר*$5.00
ציוד כבדכל מחיר*$5.00
אמנות הדפסה וגרפיקה > מכבשי הדפסה מסחרייםכל מחיר*$5.00
מסעדות וקייטרינג > משאיות, נגררים ודוכני מזוןכל מחיר*$5.00
*ערך זה משקף את המחיר השמור, ולא את סכום המכירה הכולל של הפריט שלכם.

אם הפריטים שלכם מוגדרים להעלאה מחדש באופן אוטומטי, אנו נגבה עמלות העלאת פריט ושדרוג מתקדם של תצוגת הפריט בכל פעם שהפריט שלכם מועלה מחדש. אם אתם משתמשים בכללי אוטומציה של 'מנהל המכירות' (Selling Manager), עמלות אלה יחולו גם בכל פעם שהפריט שלכם יועלה מחדש.

זכרו שלא כל השדרוגים לתצוגת הפריט זמינים בכל הכלים להעלאת פריטים למכירה, ושייתכן ששדרוגי תכונות אופציונליים מסוימים לא יוצגו בכל האתרים, השירותים, היישומים והכלים שלנו.