en

עמלות העלאת פריט (Insertion Fees)

כשתעלו פריט למכירה, eBay תחייב אתכם בעמלה. עמלות אלה נקראות 'עמלות העלאת פריט' (Insertion Fees).  

פריטים ללא עמלת העלאה

בכל חודש תקבלו מספר של פריטים ללא עמלת העלאה. המספר משתנה לפי האתר הבינלאומי של eBay שאליו העליתם את הפריטים שלכם וכן בהתאם להגדרה שלכם כמוכר עסקי.

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה מופיע בטבלה שבהמשך (ניתן לחרוג ממספר זה אם יש לכם מינוי לחנות eBay).

סכום עמלת העלאת פריט

לאחר ניצול ההקצבה של פריטים ללא עמלת העלאה, עמלות העלאת הפריט:

  • לא יוחזרו אם הפריט לא יימכר
  • ייגבו עבור כל פריט וכל קטגוריה. לכן, אם תעלו פריט למכירה בשתי קטגוריות, תשלמו עמלת העלאת פריט גם עבור הקטגוריה השנייה
  • ייגבו עבור ההעלאה המקורית ובכל פעם שתבחרו להעלות את הפריט שלכם למכירה מחדש
  • ייגבו עבור כל פריט אם תעלו פריטים כפולים בסגנון מכירה פומבית (Auction-style) כדי למכור פריטים זהים
  • ייגבו פעם אחת בלבד לכל העלאת פריטים

עמלות העלאת הפריט משתנות בהתאם למחיר ההתחלתי של הפריט, הקטגוריה שאליה בחרתם להעלות, האתר הבינלאומי של eBay שאליו העליתם את הפריטים שלכם, ובהתאם להגדרה שלכם כמוכר עסקי.

אתרי eBayמספר פריטים עם עמלת העלת פריט אפס (מוכר פרטי)סכום עמלת העלאת הפריט (מוכר פרטי)מספר פריטים עם עמלת העלת פריט אפס (מוכר עסקי)סכום עמלת העלאת הפריט (מוכר עסקי)
COM200USD 0.35200USD 0.35
UK1,000GBP 0.350GBP 0.30
AU40 (לאזרחים בלבד)AUD 1.5040 (לאזרחים בלבד)AUD 1.50
CA200CAD 0.30200CAD 0.30
DE300EUR 0.500EUR 0.50
FR150EUR 0.350EUR 0.30 (מחיר קבוע) / EUR 0.40 (סגנון מכירה פומבית)
ES50EUR 0.350EUR 0.30 (מחיר קבוע) / EUR 0.40 (סגנון מכירה פומבית)
IT150EUR 0.350EUR 0.30 (מחיר קבוע) / EUR 0.40 (סגנון מכירה פומבית)
* עמלת העלאת הפריט לא נגבית

פריטים בתוקף עד לביטול (Good 'Til Cancelled)

פריטים מסוג 'בתוקף עד לביטול' הם פריטים במחיר קבוע שמתחדשים באופן אוטומטי פעם אחת בכל חודש קלנדרי. eBay גובה את עמלות העלאת הפריט ואת עמלות השדרוגים האופציונליים לתצוגת הפריטים הרלוונטיות (למשל עבור שימוש בגופן מודגש או בכותרת משנה) כשאתם מעלים את הפריט שלכם בפעם הראשונה, ובכל פעם שהוא מתחדש. פריטים אלה נכללים בספירת הפריטים ללא עמלת העלאה שמוקצים לכם בכל חודש. סכומי העמלות מבוססים על התנאים שנמצאים בתוקף כאשר הפריט מועלה למכירה וכשהוא מתחדש.

עוד שאלות?

אל תהססו לפנות אלינו:

שירות לקוחות

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

עמלות שדרוגים אופציונליים לתצוגת פריט (Optional Listing Upgrades Fees)

שדרוגים אופציונליים לתצוגת פריט מסייעים לפריטים שלכם לבלוט ולמשוך את תשומת הלב של הקונים. יחד עם זאת, חלק מהשדרוגים, כגון גופן בולט או כותרות משנה, כרוכים בתשלום. הסכום של עמלה זו משתנה בהתאם למחיר הפריט, לתבנית ולמשך התצוגה.

מידע נוסף

עמלות מכירה (Final Value Fees)

עמלה זו משתנה בהתאם לקטגוריית הפריט, מחיר הפריט והאתר הבינלאומי של eBay (כגון ebay.de‏, ebay.it וכו'). העמלה מחושבת כאחוז מסכום המכירה הכולל, שכולל את דמי המשלוח, וברוב המקרים היא אינה עולה על 10%‏.

מידע נוסף

עמלות פריטים מקודמים (Promoted Listing Fees)

כדי לשפר את ניראות הפריטים, נסו להשתמש ב'פריטים מקודמים'. עמלת פריטים מקודמים נגבית רק כשקונה לוחץ על הפריט המקודם ורוכש אותו תוך 30 יום מתאריך הלחיצה.

מידע נוסף