en

עמלות מכירה (Final Value Fees)

eBay גובה עמלות מכירה כשהפריטים שלכם נמכרים.

עמלה זו מחושבת כאחוז מסכום המכירה הכולל. סכום המכירה הכולל הוא הסכום שהקונה משלם, כולל כל דמי המשלוח והטיפול. החישוב לא כולל מס מכירה.

לא תחויבו בעמלת העלאת פריט אם נותרה לכם הקצאה של פריטים ללא עמלת העלאה בחודש נתון. עם זאת, עדיין תשלמו עמלת מכירה כשהפריט שלכם יימכר.

עמלת המכירה יכולה להשתנות בהתאם לאתר המקומי של eBay שאליו העליתם את הפריטים שלכם ובהתאם להגדרה שלכם כמוכר עסקי.

עמלות העלאת הפריט משתנות בהתאם למחיר ההתחלתי של הפריט, הקטגוריה שאליה בחרתם להעלות, האתר המקומי של eBay שאליו העליתם את הפריטים שלכם, ובהתאם להגדרה שלכם כמוכר עסקי.

עמלת מכירה (Final Value Fee)

אתרי eBayמוכר פרטימוכר עסקי
COM10% (עד USD 750)10% (עד USD 750)
UK10% (עד GBP 250)5% - 11% (בהתאם לקטגוריה)
AU9.90%9.90%
CA10% (עד USD 750)10% (עד USD 750)
DE10% (עד EUR 199)9%+ EUR 0.05 (עד EUR 99)
FR8% (עד EUR 200)3% - 8% (בהתאם לקטגוריה)
ES10% (עד EUR 200)3% - 7% (בהתאם לקטגוריה)
IT10% (עד EUR 200)4.3% - 9.6% (בהתאם לקטגוריה)

אם הקונה לא ישלם מסיבה כלשהי, תצטרכו לבטל את המכירה או לדווח עליה כפריט שלא שולם כדי שתהיו זכאים לקבל זיכוי של עמלת המכירה.

עמלות מכירה על משלוח

אם אתם מציעים מספר אפשרויות משלוח, עמלות המכירה על המשלוח מבוססות על העלות של שירות המשלוחים שהקונה בוחר.

מקרים מיוחדים

מכירה מחוץ ל-eBay

אם אתם מתכוונים להשלים מכירה מחוץ ל-eBay, תחויבו בעמלת מכירה.

לדוגמה, אם אתם מציעים את פרטי ההתקשרות שלכם או מפנים אליהם, או מבקשים מקונה את פרטי ההתקשרות שלו בהקשר של קנייה או מכירה מחוץ ל-eBay, תחויבו בעמלת מכירה על בסיס סכום המכירה הכולל, גם אם הפריט שלכם לא יימכר.

במצב זה, סכום המכירה הכולל ייקבע באופן הבא:

  • פריט בתבנית מכירה פומבית (Auction-style): סכום המכירה הכולל הוא המחיר ההתחלתי של המכירה הפומבית, מחיר הקנייה המיידית (Buy It Now, אם רלוונטי), המחיר השמור (reserve, אם רלוונטי) או המחיר שזוהה בין הקונה והמוכר, הגבוה מביניהם.
  • פריט בתבנית מחיר קבוע (Fixed price): סכום המכירה הכולל הוא המחיר הקבוע או המחיר שזוהה בין הקונה והמוכר, הגבוה מביניהם.

מוכרים שאינם עומדים בציפיות לביצועים

ייתכן שיחולו עמלות מכירה נוספות בנסיבות הבאות:

  • אם השיעור של בקשות להחזרה עקב פריט שונה מהתיאור במדדי השירות שלכם הוא 'גבוה מאד' (Very High) בקטגוריה אחת או יותר:
    תחויבו ב-5% נוספים מעבר לעמלות המכירה הסטנדרטיות עבור מכירות בקטגוריות אלה. תוכלו להציג את מדדי השירות האישיים שלכם בלוח ניהול המדדים ב-Seller Hub.
    עמלות המכירה מוגבלות לתקרה כלשהי ברוב הקטגוריות - הסכום המרבי נקבע לפי קטגוריית הפריט והאם יש לכם מינוי לחנות eBay. עם זאת, עמלות מכירה נוספות בגין אי-עמידה בסטנדרטים המינימליים שלנו לביצועים ו/או שיעור גבוה מאד של בקשות החזרה עקב פריט שונה מהתיאור, אינן מוגבלות לעמלת מכירה מרבית. כל עמלות המכירה הנוספות יחושבו כאחוז מהסכום הכולל של המכירה, כולל משלוח. אנו נציין אילו פריטים כפופים לעמלות נוספות בסיכום החשבון (Account Summary) שלכם.

    אם, במועד המכירה, חשבונכם לא יעמוד בסטנדרטים המינימליים שלנו לביצועי מוכרים ויהיה לכם שיעור גבוה מאד של בקשות החזרה עקב פריט שונה מהתיאור, תחויבו רק בעמלת המכירה הנוספת בגין אי-עמידה בסטנדרטים המינימליים שלנו לביצועי מוכרים.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

עמלות העלאת פריט (Insertion Fees)

עבור העלאת פריטים, eBay גובה מהמוכרים את עמלות ההעלאה. בכל חודש תקבלו פריטים ללא עמלת העלאה. סכום העמלות ומספר הפריטים ללא עמלת העלאה משתנים בהתאם לאתר eBay שאליו אתם מעלים את הפריטים שלכם ולמספר גורמים נוספים.

מידע נוסף

דוגמאות לחישובי עמלות

למדו כיצד לחשב את עמלות eBay בעזרת דוגמאות מעשיות של פריטים מסוג 'מכירה פומבית' ו'מחיר קבוע'.

מידע נוסף

היתרונות של חנות eBay

גלו כיצד תוכלו להפיק את המרב ממינוי לחנות eBay. כל הפרטים על חיסכון בעמלות, מודעות בחינם והטבות נוספות.

מידע נוסף