he

העמלות הבסיסיות לרוב הקטגוריות

אם eBay שולחת את תשלומי המכירות ישירות לחשבון הבנק או לחשבון Payoneer שלך, ואתה רואה כסף זמין בסיכום התשלומים שלך, אז החשבון שלך כבר הופעל עבור תשלומים מנוהלים והעמלות בדף זה לא חלות עליך.

למידע לגבי העמלות החלות, יש לעיין בדפים אלו:

עמלות מכירה עבור מוכרים בתשלומים מנוהלים

עמלות בינלאומיות עבור מוכרי eBay גלובליים המשתמשים בתשלומים מנוהלים

בטבלה הבאה תמצאו את העמלות הבסיסיות עבור פריטים ברוב הקטגוריות ואת מספר הפריטים ללא עמלת העלאה שתקבלו בכל חודש.

קטגוריהעמלת העלאת פריטעמלת מכירה: האחוז ממחיר המכירה הכולל
עמלות סטנדרטיות לרוב הקטגוריות, כולל חלקים ואביזרים למנועים וכלים ואספקה לכלי רכב.200 הפריטים הראשונים בחודש בחינם, לאחר מכן $0.35*10% (עמלה מרבית $750**)
קטגוריות נבחרות של עסקים ותעשייה:
שירותי בריאות, מעבדה ומדעי החיים > ציוד הדמיה ואסתטיקה$202%
ציוד כבד$202%
אמנות הדפסה וגרפיקה > מכבשי הדפסה מסחריים$202%
מסעדות וקייטרינג > משאיות, נגררים ודוכני מזון$202%
כלים וציוד מוזיקה > גיטרות וגיטרות בסחינם3.5% (עמלה מרבית $350**)
*בכפוף להחרגות - לפרטים, עיינו במאמר שלנו בנושא עמלת העלאת פריט. לפריטים בסגנון מכירה פומבית, עמלת העלאת הפריט מזוכה בחזרה כשהפריט שלכם נמכר.**תקרות העמלה המרבית אינן חלות על העמלה הנוספת בשיעור של 4%, שנגבית ממוכרים שאינם עומדים בסטנדרטים המינימליים שלנו לביצועים.