en

העמלות הבסיסיות לרוב הקטגוריות

בטבלה הבאה תמצאו את העמלות הבסיסיות עבור פריטים ברוב הקטגוריות ואת מספר הפריטים ללא עמלת העלאה שתקבלו בכל חודש.

קטגוריהעמלת העלאת פריטעמלת מכירה: האחוז ממחיר המכירה הכולל
עמלות סטנדרטיות לרוב הקטגוריות, כולל חלקים ואביזרים למנועים וכלים ואספקה לכלי רכב.50 הפריטים הראשונים בחודש בחינם, לאחר מכן $0.35*10% (עמלה מרבית $750**)
קטגוריות נבחרות של עסקים ותעשייה:
שירותי בריאות, מעבדה ומדעי החיים > ציוד הדמיה ואסתטיקה$202%
ציוד כבד$202%
אמנות הדפסה וגרפיקה > מכבשי הדפסה מסחריים$202%
מסעדות וקייטרינג > משאיות, נגררים ודוכני מזון$202%
כלים וציוד מוזיקה > גיטרות וגיטרות בסחינם3.5% (עמלה מרבית $350**)
*בכפוף להחרגות - לפרטים, עיינו במאמר שלנו בנושא עמלת העלאת פריט. לפריטים בסגנון מכירה פומבית, עמלת העלאת הפריט מזוכה בחזרה כשהפריט שלכם נמכר.**תקרות העמלה המרבית אינן חלות על העמלה הנוספת בשיעור של 4%, שנגבית ממוכרים שאינם עומדים בסטנדרטים המינימליים שלנו לביצועים.