en

מגבלת מכירה ופריטים ללא עמלת העלאה

המגבלות של eBay תוכננו לסייע למוכרים חדשים להכיר את השוק, לפתח היסטוריית מכירות חיובית, לעמוד בדרישות של הקונים ולהקים תשתית יציבה עבור העסק החדש שלהם.

כל המוכרים החדשים ב-eBay כפופים למגבלת מכירה ומקבלים פריטים ללא עמלת העלאה.

מגבלת מכירה

זוהי מגבלה המבוססת על החשבון.

למוכרים חדשים יש מגבלת מכירה של 10 פריטים בערך כולל של $500 לחודש. המשמעות היא שבמהלך החודש לא תוכלו למכור יותר מ-10 פריטים בסכום כולל של $500. זוהי המגבלה הסטנדרטית עבור כל מוכר חדש ב-eBay‏.

מגבלת המכירה תלויה בדבר שאליו תגיעו קודם - מספר הפריטים הרשומים או מספר הפריטים הפעילים.

דוגמה: ביצעתם שתי העלאות פריטים למכירה באתר ebay.com: העלאה אחת כוללת פריט אחד וההעלאה השנייה - תשעה פריטים. כתוצאה מכך, הגעתם למגבלת המכירה לפי מספר הפריטים.

 • כל אחד מהפריטים נכלל בספירה;
 • כל הפריטים הפעילים בסוף החודש ייחשבו לצורך מגבלת המכירה של החודש הבא;
 • אם תגיעו למגבלת המכירה שלכם לחודש קלנדרי, לא תוכלו ליצור פריטים חדשים, להעלות מחירים או להוסיף פריטים עד שאחד מהפריטים הפעילים יסתיים, או עד ליום הראשון של החודש הקלנדרי הבא.

כדי לברר את מגבלת המכירה שלכם ב-eBay‏:

 1. עברו אל My eBay‏ (eBay שלי).
 2. פתחו את הכרטיסייה Activity (פעילות).
 3. בחלק Sell (מכירה), לחצו על All Selling (כל המכירות).
 4. מצאו את החלק Monthly limits (מגבלות חודשיות) כדי להציג את המגבלה הנוכחית שלכם.

כשתגיעו למגבלת המכירה שלכם, אל תשתמשו בחשבונות אחרים כדי למכור ואל תיצרו חשבונות חדשים. הדבר מהווה הפרה של מדיניות eBay‏. במקרה כזה, כל החשבונות שלכם יושעו לפרק זמן בלתי מוגבל.

אם תגיעו למגבלת המכירה החודשית שלכם, תוכלו לבקש להגדיל את המגבלה ואנו נשקול זאת. כדי לבקש הגדלת מגבלה:

 1. עברו אל My eBay‏ (eBay שלי).
 2. פתחו את הכרטיסייה Activity (פעילות).
 3. בחלק Sell (מכירה), לחצו על All Selling (כל המכירות).
 4. לחצו על הקישור Request a limit increase (בקשו הגדלת מגבלה) בחלק Monthly limits (מגבלות חודשיות) ובצעו את ההוראות שיוצגו במסך.

אנו נבחן את חשבונכם מדי חודש ונשנה את המגבלה שלכם באופן אוטומטי על בסיס נפח המכירות והערך הכולל של הפריטים שלכם.

פריטים ללא עמלת העלאה

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה אינו קשור למגבלת המכירה של החשבון.

אם אתם רשומים באתר ebay.com, תקבלו מדי חודש 50 פריטים ללא עמלת העלאה. פירוש הדבר שלא תחויבו בעמלות העלאה עבור פריטים אלו. תשלמו עמלת העלאת פריט רק אחרי שתנצלו את כל הפריטים האלו.

דוגמה: רשמתם 51 פריטים באתר ebay.com במהלך חודש כלשהו. תחויבו בעמלת העלאה עבור פריט אחד.

הצעה זו זמינה באתר ebay.com בלבד. באתרי eBay אחרים, מספר הפריטים ללא עמלת העלאה עשוי להשתנות או לא להיות זמין.

ההקצאה של פריטים ללא עמלת העלאה כוללת פריטים במחיר קבוע (Fixed Price), פריטים עם אפשרות לקנייה מיידית (Buy it Now) ופריטים בסגנון מכירה פומבית (Auction-Style)‏.

אם תזדקקו לעוד פריטים ללא עמלת העלאה, הגדירו חנות eBay. מספר הפריטים ללא עמלת העלאה גדל בהתאם לרמה של חנות eBay.

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה לא יכול לחרוג ממגבלת המכירה.

דוגמה: אם מגבלת המכירה שלכם היא 10 פריטים / $500 בחודש, ויש לכם 50 פריטים ללא עמלת העלאה, לא תוכלו לרשום יותר מ-10 פריטים בעלי ערך כולל הגבוה מ-$500 בכל חודש.

כדי לברר כמה פריטים ללא עמלת העלאה יש לכם:

 1. עברו אל My eBay‏ (eBay שלי).
 2. פתחו את הכרטיסייה Activity (פעילות).
 3. בחלק Sell (מכירה), לחצו על All Selling (כל המכירות).

מספר הפריטים ללא עמלת העלאה שניצלתם יוצג בחלק Promotional Offers (מבצעי קידום מכירות).

מגבלות המכירה מסייעות למוכרים חדשים ב-eBay להימנע מביצוע של טעויות רבות מדי במהלך צעדיהם הראשונים ב-eBay‏. פריטים ללא עמלת העלאה מסייעים לכם להרחיב את העסק שלכם.