כיצד להעלות פריט למכירה: מדריך מפורט

הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם הוא המקום שבו תעלו את הפריט שלכם למכירה ב-eBay‏. זהו טופס מפורט ולאחר שתמלאו אותו, תקבלו פריט מוכן להעלאה למכירה.

מדריך מפורט זה יסייע לכם להעלות פריט למכירה.

כיצד לקבל את טופס מכירת הפריט שלכם ב-eBay

בדף הראשי של האתר export.ebay.com

ב-(My eBay)‏ eBay שלי

ב-Seller Hub (המרכז למוכרים)

how-create-listing_1_new.png

בפינה הימנית העליונה של כל דף באתר export.ebay.com,לחצו על (Create Your Listing) העלאת פריט למכירה.

תועברו באופן אוטומטי אל הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם. ייתכן שתצטרכו להירשם לפתיחת חשבון eBay‏.

קיימות שלוש דרכים לגשת לחשבון My eBay שלכם מדף הבית של eBay‏.

דרך 1

 1. לחצו על החץ שלצד שם החשבון שלכם בפינה השמאלית העליונה של דף הבית, לחצו על החץ שלצד שם החשבון שלכם. לחצו על (Account Settings) הגדרות חשבון בתפריט הנפתח.
 2. לאחר מכן תועברו באופן אוטומטי אל My eBay‏.

Slide_04_1-2.jpg

דרך 2

 1. לחצו על My eBay בפינה הימנית העליונה של דף הבית.
 2. לאחר מכן תועברו באופן אוטומטי אל My eBay‏.

Slide_04_2-2.jpg

דרך 3

 1. מקמו את הסמן מעל הלחצן My eBay שבפינה השמאלית העליונה של דף הבית.
 2. בחרו (Selling) מכירה בתפריט הנפתח.
 3. לאחר מכן תועברו באופן אוטומטי אל הכרטיסייה (Activity) פעילות בחלק (My eBay Selling Overview) סקירת המכירות ב-eBay שלי ב-My eBay

Slide_04_3-2.jpg

הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם זמין במספר כרטיסיות ב-My eBay‏.

1. בכרטיסייה (Activity) פעילות שבצד ימין, לחצו על (List an Item) העלאת פריט למכירה או לחצו בצד שמאל על (Sell an Item) מכירת פריט. תועברו באופן אוטומטי אל הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם. ייתכן שתצטרכו להירשם לפתיחת חשבון eBay‏.

Slide_05_1-2.jpg

2. בכרטיסייה (Account) חשבון, עברו אל החלק (My Account) החשבון שלי. לאחר מכן, עברו אל (How to Sell Items on eBay) כיצד למכור פרטים ב-eBay ואז — מלאו את הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם. לחצו על הקישור (Go to the Sell Your Item form) מעבר אל טופס מכירת הפריט שלכם. ייתכן שתצטרכו להירשם לפתיחת חשבון eBay‏.

Slide_05_2.jpg

עברו אל (Seller Hub) המרכז למוכרים.

בכרטיסייה (Listings) רשומות, לחצו על (Create Listing) העלאת פריט למכירה או בחרו (Create listing) העלאת פריט למכירה מהתפריט הנפתח.

Slide_7-0_new.jpg

תועברו באופן אוטומטי אל הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם, שייפתח בחלון חדש.

Slide_06_2-2.jpg

כיצד להעלות פריט למכירה: מדריך מפורט

1
2
3
4
5
6
7
8

הטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם

אתם מוכנים! קיבלתם את טופס מכירת הפריט שלכם. כעת תוכלו למלא אותו.

מדריך זה יסייע לכם במילוי כל השלבים בטופס.

Slide_07_1.jpg

בחירת הקטגוריה של הפריט

בדף הראשי של טופס מכירת הפריט שלכם, תראו:

 • שדה לציון הקטגוריה של המוצר — ספרו לנו מה אתם מוכרים.
Slide_08_1-2.jpg

 • הזינו קטגוריה באופן ידני או בחרו אחת מהתפריט הנפתח (Browse Categories) עיון בקטגוריות.

Slide_08_2-2.jpg

 • כשתבחרו קטגוריה, הרשימה תיפתח עוד ויוצגו קטגוריות משנה.

Slide_08_3-2.jpg

 • אם תזינו קטגוריה באופן ידני, לחצו על (Get Started) תחילת העבודה. לאחר מכן, תועברו באופן אוטומטי אל הטופס כדי למלא את פרטי הפריט שלכם.
 • אם תבחרו קטגוריה מהרשימה, תועברו באופן אוטומטי אל הטופס כדי למלא את פרטי הפריט לאחר שתבחרו את הקטגוריה.

(Latest drafts) טיוטות אחרונות

מסעיף זה ניתן לגשת במהירות אל הטיוטות האחרונות שנשמרו של הפריטים שלכם.

מתחת לכל סמל של טיוטה יש שני לחצנים, אחד להמשך העבודה על הטיוטה והשני למחיקת הטיוטה.

תוכלו למצוא את טיוטות הפריטים גם ב-My eBay‏. במיקום זה תוכלו לשמור עד 20 טיוטות למשך 30 יום.

Slide_09_1.jpg

(Listing templates) תבניות העלאת פריטים למכירה

חלק זה מיועד כדי לסייע לכם להעלות פריטים דומים מהר יותר.

כדי ליצור תבנית העלאת פריט שניתן לעשות בה שימוש חוזר, לחצו על (Create a Template) יצירת תבנית.

Slide_10_1-2.jpg

תועברו באופן אוטומטי לטופס (Create Your Template) יצירת התבנית שלכם, שכמעט זהה לטופס (Sell Your Item) מכירת הפריט שלכם ושממלאים אותו באותו האופן.

Slide_10_2-2.jpg

מילוי הטופס (Sell Your Item form) מכירת הפריט שלכם

מלאו את טופס מכירת הפריט שלכם. שימו לב שהמילוי של חלק מהשדות הוא אופציונלי וכרוך בתשלום.

 1. הזינו כותרת בשדה (Title) כותרת.
 2. במידת הצורך, תקנו את קטגוריית הפריט בשדה (Category) קטגוריה. זכרו שבחירת הקטגוריה המתאימה היא מרכיב חשוב ביותר של הצלחת המכירה שלכם.
 3. בשדה (Condition) מצב, בחרו את מצב הפריט ברשימה הנפתחת: (Brand New) חדש לגמרי, (Like New) כמו חדש, (Very Good) טוב מאד, (Good) טוב, (Acceptable) סביר.
 4. בחלק (Photos) תמונות, הוסיפו עד 12 תמונות של הפריט שלכם.

sl_02-1+.png

5. מילוי החלק (Item specifics) פרטים ספציפיים לפריט תלוי בקטגוריית הפריט.

sl_02-2+.png

6. בחלק (Item Description) תיאור הפריט, מלאו את שדה התיאור.

sl_02-3+.png

למידע נוסף, ראו (How to optimize your listings) כיצד למטב את הפריטים שלכם.

בפינה הימנית העליונה של טופס מכירת הפריט שלכם מופיעים שני לחצנים:

(Send us your feedback) שליחת משוב

(Switch to quick listing tool) מעבר לכלי המהיר להעלאת פריטים למכירה

Slide_11_1-2.jpg

אם אתם מוכרים מזדמנים, הכלי המהיר להעלאת פריטים למכירה יעמיד לרשותכם את התכונות המרכזיות שתצטרכו כדי להתחיל למכור. השתמשו בממשק הנוכחי של טופס מכירת הפריט שלכם ואל תעברו אל הכלי המהיר להעלאת פריטים למכירה. כך לא תאבדו את הנתונים שכבר מילאתם.

Slide_11_2-2.jpg

מילוי פרטי המכירה

מילוי פרטי המכירה

ציון פרטי המכירה הוא אחד השלבים החשובים ביותר של העלאת פריט למכירה. לשם כך, מלאו את החלק (Selling Details) פרטי מכירה.

 1. בחלק (Format) תבנית, בחרו תבנית רשומה של (Auction) מכירה פומבית ו/או (Buy It Now) קנייה מיידית.
 2. בשדה (Duration) משך זמן, בחרו משך הצגת פריט של 1, 3, 5, 7 או 10 ימים. אם תשתמשו בתבנית (fixed price) מחיר קבוע, תוכלו לבחור גם משך הצגת פריט של 30 יום או מסוג (Good 'Til Cancelled) בתוקף עד לביטול. תוכלו גם לתזמן את מועד ההפעלה של פריטים. תוכלו לבחור באפשרות (My Listings When I Submit Them) הפעילו את הפריטים שלי כשאשלח אותם או (Schedule to Start) לוח זמנים להפעלה כדי להפעיל ביום ובשעה שתבחרו.
 3. בשדה (Price) מחיר, ציינו את מחיר הפריט: (Starting Price) מחיר התחלתי עבור פריט (auction-style) סגנון מכירה פומבית, מחיר (Buy It Now) קנייה מיידית ומחיר (Reserve) שמור — זהו המחיר הנמוך ביותר שבו אתם מוכנים למכור.
 4. בשדה (Quantity) כמות, ציינו את כמות הפריטים.
 5. האפשרות (Private Listing) פריט פרטי מאפשרת קנייה בעילום שם.
 6. האפשרות (Make a Donation) תרומה מאפשרת לקונה לתרום לצדקה במהלך התשלום עבור הפריטים.
 7. בחלק (Payment Options) אפשרויות תשלום, בחרו באפשרות PayPal.
 8. בחלק (Return Options) אפשרויות החזרה, בחרו אם אתם מקבלים החזרות.

sl_03+.png

הגדרת אפשרויות המשלוח שלכם

בחלק (Shipping Details) פרטי משלוח, הזינו אפשרויות בחירה ואזור משלוח.

sl_04+.png

ניתן למצוא מדריך מפורט וטיפים שימושיים אחרים בחלק (How to Set up Your Shipping Options) כיצד להגדיר את אפשרויות המשלוח שלכם

העלאת פריט למכירה

הפריט שלכם כמעט מוכן. התפריט שבתחתית הדף יסייע לכם לראות מה מוכן.

 1. לחצו על (Preview) תצוגה מקדימה כדי לראות כיצד הפריט שלכם יופיע.
 2. לחצו על (Save as Draft) שמירה כטיוטה כדי לשמור את הפריט שלכם כטיוטה, בלי לפרסם אותו.
 3. לחצו על (Cancel) ביטול כדי לבטל את העלאת הפריט למכירה.
 4. לבסוף, לחצו על (List Item) פרסום פריט כדי לפרסם את הפריט שלכם.

sl_05+.png

ברכותינו! הפריט הראשון שלכם מוכן.

אנו מאחלים לכם בהצלחה במכירות! הפריט הראשון שלכם מוכן.

קבלו השראה מסיפורי הצלחה של המוכרים שלנו

אם נתקלתם בקשיים, אל תהססו לפנות אל תמיכת הלקוחות של eBay.