he

כיצד להעלות פריט למכירה: מדריך מפורט

פתחו את הטופס Sell Your Item (מכירת הפריט שלכם) ובצעו את ההוראות שבמדריך זה. הלחצן Create listing (יצירת פריט) נמצא בכרטיסייה Listings (פריטים) של Seller Hub (המרכז למוכרים), ב-My eBay (‏eBay שלי) ובפינה הימנית העליונה של כל דף באתר export.ebay.com.

EN seller hub.png

הערה: כדי ליצור פריטים אפקטיביים ככל האפשר, קראו את הטיפים שלנו למיטוב פריטים.

המדריך המפורט ליצירת פריטים זמין בפורמט וידאו וטקסט.

מדריך מפורט: גרסת טקסט

פתחו את הטופס Sell Your Item (מכירת הפריט שלכם)

פתחו את הטופס Sell Your Item בחלון חדש ופצלו את המסך כדי שתוכלו לבצע את ההוראות שבמדריך בזמן שתקראו את הטופס.

2. Tell us what.jpg

זה היה מעניין עבורך?