he

ביטול עסקה

אם אין לכם אפשרות להשלים מכירה עם קונה - אם למשל הפריט ניזוק, יש לכם במלאי פחות פריטים משחשבתם, הקונה רכש את הפריט עם כתובת שגויה למשלוח או אם התרחשה כל בעיה בלתי צפויה אחרת - תוכלו לבטל את העסקה.

נסו להימנע ככל האפשר מביטול עסקה משום שאין לכם את הפריט שעליכם לשלוח - הדבר נחשב לפגם בעסקה והוא עלול להשפיע על רמת ביצועי המוכר (Seller Performance Level) שלכם. הקונה עדיין יוכל לרשום לכם משוב שלילי או ניטרלי בנוגע לעסקה.

eBay תגן על ביצועי המוכרים במהלך תקופת הקורונה.

ביטול עסקה

תוכלו לבטל עסקה אם:

  • לא שלחתם עדיין את הפריט.
  • הקונה לא ביקש מ-eBay להתערב ולסייע משום שהוא לא קיבל את הפריט.
  • לא פתחתם מקרה של פריט שלא שולם.

ניתן גם לבטל עסקה דרך המרכז למוכרים (Seller Hub). לאחר שתבטלו את העסקה, אנו ניידע את הקונה. אם הוא כבר שילם, הוא יקבל החזר.

כיצד לבטל עסקה ב-Seller Hub

  1. ב-Seller Hub, עברו אל Orders (הזמנות); או ב-My eBay (‏eBay שלי), עברו אל Sold (נמכרו).
  2. מצאו את העסקה שברצונכם לבטל וב-More actions (פעולות נוספות), בחרו Cancel this order (ביטול הזמנה זו).
  3. בחרו סיבה לביטול, ולאחר מכן בחרו Continue to finish (המשיכו לסיום).

ניתן לבטל עסקה עד 30 יום לאחר המכירה, גם אם הקונה כבר שילם.

מה קורה אחרי שמבטלים עסקה

אם אתם משתמשים בתשלומים מנוהלים, או אם הקונה שילם באמצעות PayPal, החזר מלא יופק באופן אוטומטי.

אם הקונה השתמש בשיטת תשלום אחרת, הוא יתבקש לאשר שהוא קיבל את ההחזר לפני שביטול העסקה יושלם.

לאחר שהקונה יקבל החזר, תקבלו זיכוי עבור עמלת המכירה (Final Value Fee) .

ביטול לבקשת הקונה

אם קונה יבקש מכם לבטל הזמנה, עליו לשלוח לכם בקשת ביטול.

לאחר שתקבלו את בקשתו, יהיו לכם שלושה ימים לאשר או לדחות אותה. אם תאשרו והקונה כבר שילם עבור הפריט, יהיו לכם 10 ימים להפיק לו החזר. אם לא תבצעו החזר תוך 10 ימים, הוא יוכל להגיש תביעה במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף (eBay Money Back Guarantee).

כשתספקו לקונה החזר אחרי אישור הבקשה שלו לביטול עסקה, אנו נעלה את הפריט שלכם מחדש למכירה באופן אוטומטי. אם לא תרצו להעלות את הפריט מחדש למכירה, בטלו את סימון התיבה Relist item after cancellation (העלאת הפריט מחדש למכירה אחרי הביטול) אחרי שתספקו את ההחזר.

כשקונה מבטל עסקה, הוא לא יכול להשאיר לכם משוב שלילי או ניטרלי, או להוריד את דירוג המוכר המפורט (detailed seller ratings) שלכם.

קבלת זיכוי עבור עמלת המכירה

כדי לקבל זיכוי עבור עמלת המכירה, יש להשלים את תהליך הביטול.

אם הקונה שילם בכרטיס אשראי או חיוב, באמצעות Apple Pay‏, Google Pay או PayPal, ההחזר יושלם כש-eBay תציג שהתקבל החזר בחשבון שלו. אם הוא שילם בשיטה אחרת, ההחזר ייחשב כמושלם לאחר שהקונה יאשר שהוא קיבל את כספו בחזרה.

eBay תזכה את עמלת המכירה בחשבון שלכם תוך 7 עד 10 ימים לאחר קבלת הבקשה לביטול.

אם אתם משתמשים בתשלומים מנוהלים, eBay תחזיר ברוב המקרים את עמלות עיבוד התשלומים שלכם אם תספקו לקונה החזר מלא במטרה ליישב בקשה להחזר, החזרה או ביטול.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

רמות מוכר (Seller Levels) ב-eBay

ראו כיצד eBay מעריכה את ביצועי המוכרים, כיצד מתבצעת החלוקה לרמות המוכר של eBay וכיצד תוכלו להפוך למוכר בדירוג גבוה (Top Rated Seller) ולמוכר בדירוג גבוה פלוס (Top Rated Seller Plus).

עמלות מכירה (Final Value Fees)

עמלה זו משתנה בהתאם לקטגוריית הפריט, מחיר הפריט והאתר הבינלאומי של eBay (כגון ebay.de‏, ebay.it וכו'). העמלה מחושבת כאחוז מסכום המכירה הכולל, שכולל את דמי המשלוח, וברוב המקרים היא אינה עולה על 10.2%‏.