he

מתי נדרש אישור בחתימה

מהו אישור בחתימה

אישור בחתימה (כלומר, חתימת הקונה על הודעת המסירה) הוא שירות נוסף שמציעים ספקים של שירותי דיוור. תוכלו לרכוש אותו כאשר תשלחו פריטים. במצבים מסוימים, שירות זה נדרש כדי לקבל את הגנת המוכר של eBay.

ההודעה הסטנדרטית על משלוח היא טופס מודפס המכיל את כל המידע הדרוש: הנמען, תאריך המסירה, מי מסר את החבילה, ברקוד וחתימת הנמען המאשרת את המסירה.

כיום, מפעילים וספקים של שירותי דיוור מציעים הודעות אלקטרוניות. זוהי מקבילה דיגיטלית (עותק סרוק) של טופס מודפס. למידע נוסף על אישור בחתימה והעלות שלו, פנו לספק שירותי הדיוור שלכם.

מתי נדרש אישור בחתימה

1. מסירת הזמנות יקרות ערך: חתימת הקונה נדרשת

הקונה נדרש לחתום על ההודעה כדי לאשר את המסירה של הזמנה יקרה. היא נדרשת כדי שהגנת המוכר תכסה הזמנות יקרות ערך - במקרה שהקונה ייפתח מחלוקת מסוג הפריט לא התקבל או מחלוקת בנוגע לתשלום.

2. החזרת הזמנות יקרות ערך: חתימת הקונה נדרשת

המוכר (בתפקיד הנמען) נדרש לחתום על הודעת המסירה כדי לאשר את ההחזרה של הזמנה יקרה. דרישה זו מאפשרת ל-eBay להגן על הקונה במקרה שהמוכר יטען שהפריט לא הוחזר.

רמת סף לאישור בחתימה

אישור בחתימה בצד הקונה נדרש אם סכום העסקה הכולל שווה לסף מסוים או גבוה ממנו. באתרי eBay בינלאומיים נהוגות רמות סף שונות לאישור בחתימה.

סכום המכירה הכולל כולל את מחיר הפריט, דמי המשלוח ואת העמלות החלות.

כדי למצוא את סכום המכירה הכולל:

  1. עברו לכרטיסייה Orders (הזמנות) ב-Seller Hub.
  2. בחרו את מספר ההזמנה כדי לעיין בפרטים.

חתימת הקונה על הודעת המסירה יכולה לעזור לכם לנצח במחלוקת לגבי תשלום ולהימנע מתשלום עמלות מחלוקת נוספות. למידע נוסף על טיפול במחלוקות לגבי תשלומים.

רמות סף לאישור בחתימה באתרי eBay בינלאומיים

אתר eBayסף ערך הפריט
ebay.com
ebay.ca
ebay.com.au
$750
ebay.co.uk£450
ebay.at
befr.ebay.be
benl.ebay.be
ebay.es
ebay.fr
ebay.ie
ebay.it
ebay.nl
ebay.pl
€550
ebay.ch₣700
זה היה מעניין עבורך?