he

עדכונים אחרונים

נדחה תאריך המסירה המשוער לארה"ב, לאוסטרליה ולמספר ארצות אחרות

עבור מוכרים ממספר ארצות, נדחה התאריך המשוער עבור משלוחים בינלאומיים ברמת Economy (חסכוני) ו-Standrad (רגיל). עדכון זה מצמצם במידה משמעותית את הסיכונים הכרוכים בעיכובים.


עדכון אחרון: 5 באוגוסט 2020

סטטוס משלוח בינלאומי עקב נגיף הקורונה

בדקו את סטטוס המשלוח של ייבוא וייצוא של הארץ הרלוונטית.


מתעדכן מדי יום

חלוקת חבילות הממלכה המאוחדת

כתוצאה מהזן החדש של נגיף הקורונה בממלכה המאוחדת, חלק משירותי המשלוחים עוצרים את המשלוחים לממלכה המאוחדת ולאירלנד, והדואר המלכותי השעה את המשלוחים לאירופה. פנו לספק שירותי המשלוח שלכם לקבלת פרטים נוספים.