he

כיצד להגדיר את אפשרויות המשלוח שלכם

שליחת הפריטים שלכם

הגדרת אפשרויות המשלוח שלכם: מדריך מפורט

טיפים שימושיים לאיתור העלות והתנאים של משלוחים ומדריך הגדרה מלא.

img_m-hab_Offer free, fast shipping.png

טיפים למשלוחים בינלאומיים

המלצות המבוססות על מחקר של התנהגות הקונים ושיטות עבודה מומלצות למוכרים מצליחים.

store_1006200127.png

כיצד להגדיר אי-הכללה של אזורים ספציפיים באפשרויות המשלוח

תוכלו למנוע הכללה של מיקומי משלוח מסוימים בכל הפרטים הפעילים שלכם או עבור פריטים ספציפיים. בצעו את ההנחיות המפורטות הללו.