he

שינויים אחרים

הכללים החדשים לתשלום מע"מ בעת ייבוא טובין לאיחוד האירופי בשנת 2021

נעשים שינויים בנוהל חישוב המע"מ הנגבה ביחס לטובין המיובאים לאיחוד האירופי וביחס לחלק מהמכירות באיחוד האירופי. בדקו האם אתם מכירים את ההתחייבויות לגבי המע"מ שלכם.

מתי: 1 ביולי 2021

איפה: ebay.ie, ebay.de, ebay.pl, ebay.nl, ebay.ch, ebay.at, ebay.benl.be, ebay.befr.be

השינויים הקשורים לגביית המע"מ בעת מסחר דיגיטלי בינלאומי באיחוד האירופי

מראשון ביולי 2021 האיחוד האירופי מיישם שינויים ניכרים בסדר גביית מס ערך מוסף (מע"מ). השינויים חלים על:

 • הטובין המיובאים לאיחוד האירופי;
 • הטובין, אשר נמכרים בתוך האיחוד האירופי ע"י מוכרים ממדינות שלא נכללות באיחוד האירופי;
 • מכירות בינלאומיות של מוכרים מהאיחוד האירופי.

השינויים הקשורים ל- eBay

ביחס לטובין, הנמכרים באיחוד האירופי, eBay תגבה ותעביר מע"מ על בסיס נתונים על מיקום מוכר, מחיר משלוח ומיקום הטובין:

המיקום של מוכרמחיר המשלוחמיקום הטוביןהאם eBay תגבה ותעביר מע"מ ביחס לטובין הנמכרים באיחוד האירופי
בתוך האיחוד האירופיעד 150 יורומעבר לגבולות האיחוד האירופיכן
בתוך האיחוד האירופימעל 150 יורומעבר לגבולות האיחוד האירופילא
מעבר לגבולות האיחוד האירופיעד 150 יורומעבר לגבולות האיחוד האירופיכן
מעבר לגבולות האיחוד האירופימעל 150 יורומעבר לגבולות האיחוד האירופילא
מעבר לגבולות האיחוד האירופיבכל מיני עלויותבתוך האיחוד האירופי * כן
בתוך האיחוד האירופי *בכל מיני עלויותבתוך האיחוד האירופי *לא
* כתובת המשלוח של טובין באותה המדינה של האיחוד האירופי או במדינה אחרת

מה נדרש לעשות כעת?

על המוכרים לציין בכל רשומה גם עלות מלאה של טובין, כולל מע"מ (gross price), וגם את השיעור של המע"מ. זה נדרש כדי ש- eBay תוכל לקבוע סכום המס שנדרש לגבות מהקונים באופן נכון, בתלות מהמיקום שלהם.

חוץ מהדרישות שצוינו של eBay, המוכרים באיחוד האירופי, שיש להם המחזור השנתי של המכירות הבינלאומיות בתוך האיחוד האירופי (intra-EU cross-border supplies) מעל 10,000 יורו, יידרשו לגבות מע"מ לפי כללי מדינת המסירה של טובין שלהם.

אם אתם מתאימים לתנאים שצוינו לעיל, חשוב לכם להתחשב בשינויים העתידיים ולהתכונן אליהם. אל תפספסו את העדכונים שלנו כדי להישאר מעודכנים לגבי המע"מ.

שינויים נוספים

הכלל הנוכחי על פטור מתשלום מע"מ ביחס לחבילות סחורה קטנות המיובאות לאיחוד האירופי, בעלות עד 22 יורו, יבוטל.

ההגבלות הקיימות לפטור ממע"מ למכירות בתוך האיחוד האירופי (distance selling thresholds) יבוטלו.

פנו ליועץ המס שלכם לגבי המידע על ההתחייבויות הקשורות לתשלום מע"מ.

מידע נוסף על סדר גביית מע"מ במסחר דיגיטלי באיחוד האירופי תוכלו למצוא כאן (בשפה האנגלית).

גם זה יכול לעניין אתכם:

מע"מ (בשפה האנגלית)

כללים חדשים לתשלום מע"מ בממלכה המאוחדת (בשפה האנגלית)

שינויים בחקיקה הגרמנית בנוגע לתשלום מע"מ

על פי חוק המע"מ החדש החל מ -1 ביולי 2021, כל המוכרים הנדרשים להירשם כמשלמי מע"מ בגרמניה חייבים להיות בעלי מזהה משלם מע"מ בגרמניה (German VAT ID) ולהוסיף אותו לחשבון eBay שלהם. מזהה זה יחליף את אישור על נייר הנוכחי. אם לא מסופק מזהה משלם המע"מ, המוכר ייחסם. 

מתי: החל מה -1 ביולי 2021 

איפה: ebay.co.uk, ebay.ca, ebay.de, ebay.pl, ebay.nl, ebay.ie, ebay.ch, ebay.at, ebay.benl.be, ebay.befr.be

שינויים בחקיקה הגרמנית בנוגע לתשלום מע"מ 

על פי שינויים בחקיקה הגרמנית, החל מיום 1 ביולי 2021, יוטלו דרישות חדשות על מרקטפלייסים כדי להבטיח כי מוכריהם עומדים בתקנות מס ערך מוסף (מע"מ).

המשמעות היא שכל המוכרים שיידרשו להירשם כמשלמי מע"מ בגרמניה יצטרכו לספק מזהה של משלם מע"מ בגרמניה. דרישה זו חלה גם על אנשי מכירות העובדים במסגרת תוכנית הסיוע לעסקים קטנים בגרמניה (Kleinunternehmerregelung).

eBay תוודא באופן אוטומטי תאימות נתוני המוכר בחשבון eBay ונתוני המוכר שהוגשו לרשויות המס הגרמניות עם קבלת מזהה של משלם המע"מ בגרמניה.

חשוב לדעת

ככלל, על המוכר להירשם כמשלם מע"מ בגרמניה, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • המוכר נמצא בגרמניה;
 • המוכר מוכר סחורה ממחסן בגרמניה;
 • המוכר חרג מסף המכירות המקוונות בגרמניה. החל מ- 1 ביולי 2021, המוכר יוכל להירשם כמשלם מע"מ בהתאם לתקנות מכירה מקוונת או להשתמש בשירות חלון יחיד של האיחוד האירופי (OSS) כדי להצהיר על המע"מ שנגבה מקונים מגרמניה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האיחוד האירופי (באנגלית).
 • סוחרים, שאין להם מספר זיהוי מע"מ גרמני תקף ונדרשים להשיג אותו ייחסמו, מכיוון שמספר זיהוי כזה יהפוך לחובה על פי סעיף §22f לחוק המע"מ הגרמני (German VAT Act). למידע נוסף בקרו במרכז המכירות ebay.de (בגרמנית). 

מה נדרש לעשות עכשיו? 

 • בדקו אם אתם זקוקים לרישום בתור משלם מע"מ בגרמניה. במידת הצורך יש להירשם ברשויות המס הגרמניות ולהגיש בקשה למספר זיהוי מע"מ.
 • ודאו שמזהה משלם המע"מ הגרמני שלכם הוסף לחשבון eBay שלכם. לשם כך עברו אל מרכז למוכרים (Seller Hub).
 • ודאו שפרטי המוכר בחשבון eBay שלכם תואמים את הפרטים שמסרתם לרשויות המס בכדי לקבל את מזהה משלם מע"מ בגרמניה שלכם
 • אנא עדכנו את הפרטים בהקדם האפשרי אם נתקלתם באי-התאמה, כדי שתוכלו להמשיך למכור ב- eBay לאחר ה- 1 ביולי 2021.
 • אנא פנו ליועץ המ"ס שלכם לשאלות נוספות.
זה היה מעניין עבורך?