he

הצגה למוכרים בסתיו - 2021

מודעות ופרסום

  • שינוי קטגוריות כדי לפשט חיפוש מוצרים
  • עדכון מאפייני מוצרים
  • שוברים וקופונים של הנחות לקבוצות הקונים
  • הרחבת פונקציונליות של מודעות פרסום

ניהול עסק

  • עדכון גישה מרובת משתמשים ואימות דו-שלבי
  • אפשרויות חדשות של חנות eBay
  • עדכוני לשוניות מחקרים ומדדי ביצוע במרכז למוכרים

עדכון הסכם המשתמש

  • נוהל חדש לביטול הזמנות
  • פרטי מוכר הנדרשים בעת המעבר לתשלומים מנוהלים ב-eBay
זה היה מעניין עבורך?