he

עדכון למוכרים — חורף 2022

הפעלת העסק שלכם

  • הפחתת כמות פריטים שלא שולמו עבור הצעות שהתקבלו
  • עדכונים לגבי הדרך בה משובים מוצגים ונאספים
  • עדכונים לזיכויי עמלה ולעמלות ערך סופי מתחת לסטנדרט
  • ממשק הודעות חדש באפליקצית המובייל
  • אקדמיית eBay

העלאת וקידום רשומות

  • יישומי הכלי מנהל מכירות פרו זמינים כעת בחינם
  • עדכונים והרחבות לרשומות מקודמות

עמלות

  • עדכוני עמלות
  • שינויים בהליך גביית עמלות ומתן הנחות באתרי eBay

שינויים באתרי eBay