he

חדשות למוכרים

התחדשות של אביב למוכרי eBay -2021

  • שינוי קטגוריות כדי להקל על מציאת מוצרים
  • קמפיינים אוטומטיים למודעות ממומנות
  • קופונים עם קודים בכלי השיווק של מרכז המוכרים
  • כלי אחד ליצירת מודעות 
  • הגדלת האוסף מהעלות הסופית של סחורות בקטגוריות מסוימות
  • כללים חדשים לתשלום מע"מ על יבוא סחורה לאיחוד האירופי בשנת 2021
8646622371а-2.png