he

כיצד לסגור את חנות eBay שלכם

אם לא תרצו יותר שחנות eBay שלכם תישאר פתוחה, תוכלו לסגור אותה ולבטל את המינוי שלכם.

אך כדאי קודם לחשוב על זה. אם אתם זקוקים להפסקה מניהול חנות eBay שלכם או אם תיעדרו לזמן מה, תוכלו להוציא אותה לחופשה במקום לסגור אותה לחלוטין.

לפני שתחליטו לסגור את החנות שלכם, זכרו:

 • תוכלו לשנות את רמת המינוי אם הצרכים העסקיים שלכם השתנו, למשל אם נפח המכירות או אפשרויות המלאי הצטמצמו.
 • כל הפריטים הנוכחיים שלכם בסגנון מכירה פומבית יישארו פעילים עד לתאריך הסגירה שלהם או עד שהם יימכרו. אחרי שתסגרו את חנות eBay, ייתכן שפריטים פעילים במחיר קבוע יהיו כפופים לעמלות סטנדרטיות.

אתם כפופים לתנאי השירות שלהם הסכמתם כשנרשמתם לחנות eBay.

מה יקרה כשתסגרו את חנות eBay שלכם

כשתסגרו את חנות eBay שלכם:

 • כל הפריטים הנוכחיים יישארו פעילים עד לתאריך הסיום שלהם או עד שהם יימכרו.
 • ביום הראשון של החודש שאחרי מועד בקשת הביטול שלכם, יפוג התוקף של עמלות והטבות החנות שלכם. במועד זה, eBay תתחיל לחייב עמלות מכירה סטנדרטיות עבור כל פריט חדש או מחודש.
 • כל חבילות ההרחבה, כגון Selling Manager Pro, יבוטלו באופן אוטומטי כשתבטלו את המינוי שלכם.
 • אם תבטלו את המינוי השנתי שלכם או תורידו את הרמה שלו, או אם תעברו ממינוי שנתי למינוי חודשי לפני החודש הקלנדרי האחרון של המינוי השנתי, תחויבו בעמלות סיום מוקדם*.

אם תבטלו את המינוי השנתי שלכם או תורידו את הרמה שלו לפני החודש הקלנדרי האחרון של המינוי השנתי, תחויבו בעמלות סיום מוקדם*.

* מנוי שנתי לחנות אינו זמין ב-ebay.de.

עמלות והטבות בעת ביטול של מינוי לחנות

אם יש לכם מינוי חודשי ותבטלו את החנות שלכם במהלך תקופת החובה של המינוי*:

 • תחויבו בעמלות הנוכחיות של מינוי לחנות עבור תקופת החובה של המינוי.
 • תקבלו את ההטבות הנוכחיות של המינוי לחנות עבור תקופת החובה של המינוי.
 • בסיום תקופת החובה של המינוי, תשלמו עמלות סטנדרטיות עבור כל פריט חדש שתעלו למכירה.

אם יש לכם מינוי חודשי ותבטלו את החנות שלכם אחרי תקופת החובה של המינוי:

 • תחויבו בעמלות הנוכחיות של מינוי לחנות עבור החודש הקלנדרי המלא שבמהלכו תבטלו.
 • תקבלו את את הטבות החנות המתאימות למינוי הנוכחי עד לסוף החודש הקלנדרי שבמהלכו תבטלו.
 • החל מהחודש הקלנדרי הבא, תשלמו עמלות סטנדרטיות עבור כל פריט חדש שתעלו למכירה.

אם יש לכם מינוי שנתי** ותבטלו את החנות לפני החודש הקלנדרי האחרון של תקופת המינוי שלכם:

 • תחויבו בעמלת סיום מוקדם. בנוסף, תחויבו בדמי המינוי הנוכחיים עבור החודש הקלנדרי המלא שבמהלכו ביטלתם.
 • תקבלו את הטבות החנות המתאימות למינוי הנוכחי עד לסוף החודש הקלנדרי שבמהלכו ביטלתם.
 • החל מהחודש הקלנדרי הבא, תשלמו עמלות סטנדרטיות עבור כל פריט חדש שתעלו למכירה.

אם יש לכם מינוי שנתי** ותבטלו את החנות בחודש הקלנדרי האחרון של תקופת המינוי שלכם:

 • תחויבו בדמי המינוי הנוכחיים עבור החודש הקלנדרי המלא שבמהלכו ביטלתם.
 • תקבלו את הטבות החנות המתאימות למינוי הנוכחי עד לסוף החודש הקלנדרי שבמהלכו ביטלתם.
 • החל מהחודש הקלנדרי הבא, תשלמו עמלות סטנדרטיות עבור כל פריט חדש שתעלו למכירה.

לתשומת לבכם:

 • סכומי העמלות (מלבד דמי המינוי) מבוססים על התנאים שנמצאים בתוקף כאשר הפריט מועלה למכירה וכשהוא מתחדש.
 • אם תשנו את דעתכם ותבטלו את הבקשה לפני שהביטול או הורדת הרמה של המינוי ייכנסו לתוקף, לא תחויבו בעמלת סיום מוקדם.

לדוגמה: ב-10 ביולי היה לכם מינוי פרימיום פעיל לחנות eBay והחלטתם להוריד את רמתו למינוי בסיסי. השינויים נכנסים לתוקף ביום הראשון של כל חודש, לכן אם תבקשו להוריד את רמת המינוי ב-10 ביולי, רמת החנות תשתנה ב-1 באוגוסט. אם ב-20 ביולי תשנו את דעתכם ותחליטו להשאיר את החנות שלכם ברמת פרימיום, לא תחויבו בעמלת סיום מוקדם.

* "תקופת מינוי בסיסית" היא התקופה שבין תאריך ההתחלה של המינוי וסוף החודש הקלנדרי ראשון המלא של המינוי הנוכחי.
** מנוי שנתי לחנות אינו זמין ב-ebay.de.

חישוב עמלות הסיום המוקדם

לתשומת לבכם, תחויבו בעמלות סיום מוקדם רק אם תבטלו את המינוי השנתי שלכם או תורידו את רמתו לפני החודש הקלנדרי האחרון של המינוי השנתי*.

הסכומים של עמלות הסיום המוקדם מחושבים על-ידי הכפלת מספר החודשים שנותרו למינוי בדמי המינוי החודשיים וחלוקת התוצאה ב-3.

בטבלה הבאה מופיע החישוב של כל עמלות הסיום המוקדם האפשריות.

* מנוי שנתי לחנות אינו זמין ב-ebay.de.

עמלות סיום מוקדם

חודשים קלנדריים שנותרו למינויStarter (מתחיל)Basic (בסיסי)Premium (פרימיום)Anchor (עוגן)Enterprise (ארגון)
1$1.65$7.32$19.98$99.98$999.98
2$3.30$14.63$39.97$199.97$1,999.97
3$4.95$21.95$59.95$299.95$2,999.95
4$6.60$29.27$79.93$399.93$3,999.93
5$8.25$36.58$99.92$499.92$4,999.92
6$9.90$43.90$119.90$599.90$5,999.90
7$11.55$51.22$139.88$699.88$6,999.88
8$13.20$58.53$159.87$799.87$7,999.87
9$14.85$65.85$179.85$899.85$8,999.85
10$16.50$73.17$199.83$999.83$9,999.83
11$18.15$80.48$219.82$1,099.82$10,999.82
12$19.80$87.80$239.80$1,199.80$11,999.80

אם תסגרו את חנות eBay שלכם, eBay תשמור את ההגדרות שלכם למשך 30 יום, למקרה שתשנו את דעתכם.

כיצד לסגור חנות eBay

 1. עברו אל My eBay (‏eBay שלי) > Account (חשבון) > Selling (מכירה) > הדף Subscriptions (מינויים).
 2. מצאו את המינוי הפעיל לחנות ובחרו Cancel subscription (ביטול מינוי). תאריך הסיום של המינוי שמופיע באותו מקום.
ClosingStoreEng.jpg

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

משיכת קונים חדשים בעזרת Promotions Manager (מנהל הקידומים)

הגדירו קידומי מכירות משלכם ומכרו יותר פריטים. Promotions Manager יכול לעזור לכם למשוך קונים חדשים, להגדיל את סכום ההזמנה הממוצע ואפילו לצמצם את עלויות המשלוח באמצעות שילוב של מספר פריטים בהזמנה יחידה.

פריטים מקודמים - רגיל (Promoted Listings Standard)

'פריטים מקודמים - רגיל' מסייע לפריטים שלכם לבלוט בין מיליארדי הפריטים ב-eBay, להגדלת הסיכויים למכירה.