he

כיצד להשתמש בדוחות של Seller Hub

הכרטיסייה Reports (דוחות) ב-Seller Hub (המרכז למוכר) מאפשרת למוכרים בנפח גבוה לנהל בקלות את העסק שלהם ב-eBay באמצעות טיפול בפריטים מרובים בבת-אחת. בעזרת תבניות, המוכרים יכולים ליצור ולהעלות קבצים כדי להוסיף, לשנות, להעלות מחדש ולהסיר פריטים. מוכרים שהשתמשו בעבר בכלי File Exchange (החלפת קבצים) יגלו שפונקציות הליבה שלו הועברו אל 'דוחות', עם מספר שיפורים. 

הנה כמה מהדברים הרבים שאפשר לעשות עם הדוחות של Seller Hub:

 • יצירת פריטים רבים בבת-אחת ובמהירות
 • יצירה, הורדה ותזמון של דוחות
 • אספקת הזמנות
 • סימון פריטים כ'נשלחו'
 • איתור פריטים ששולמו או נשלחו
 • ניהול משוב
 • הנפקת החזרים
 • זיהוי ותיקון של שגיאות בפריטים רבים בבת-אחת
 • העלאת תבניות דיווח (בקרוב)

אם השתמשתם בעבר בכלי 'החלפת קבצים', תגלו שפונקציות הליבה שלו מופיעות כעת ב'דוחות', כולל ליצור דוחות פריטים פעילים, דוחות מכירה ודוחות שינוי מחיר וכמות. כל הדוחות והתבניות הנפוצים תואמים לגרסאות הקודמות. כדי לגשת אליה בקלות, תוכלו להוסיף את הכרטיסייה החדשה הזו לסימניות או לבחור Reports (דוחות) בדף Overview (סקירה כללית) ב-Seller Hub (המרכז למוכר). 

מי יכול להשתמש בדוחות?

אם אתם משתמשים בדוחות בפעם הראשונה, תזדקקו לחשבון eBay עם הרשאת גישה אל Seller Hub (המרכז למוכר). מוכרים עסקיים מצורפים ל-Seller Hub (המרכז למוכר) באופן אוטומטי. מוכרים פרטיים צריכים להשלים מכירה אחת לפחות כדי לקבל גישה.

קשיים שאתם עלולים להיתקל בהם

 • עליכם לתזמן דוחות חדשים לצורך הלוגיסטיקה של ניהול ההזמנות שלכם.
 • אם השתמשתם בכלי 'החלפת קבצים' דרך קישור כתובת ה-URL באמצעות תכנות, שימו לב שאפשרות זו אינה זמינה יותר. כדי לבצע אינטגרציה באמצעות תכנות, תצטרכו להעביר את Feed API.

הורדה ותזמון של דוחות

בחלק Download (הורדה), תוכלו ליצור ולהוריד דוחות, ולעקוב אחר הדוחות על ההזמנות והפריטים שלכם. הדוחות שימושיים מאד ממספר סיבות, ביניהן ניהול רשומות, ביקורת ואספקת הזמנות. לדוגמה, תוכלו ליצור דוח מתוזמן בנושא אספקת הזמנות כדי לעדכן באופן אוטומטי את פרטי המשלוח בתדירות שתבחרו, ולחסוך לעצמכם הרבה עבודה ידנית.

כיצד להוריד דוחות

 1. עברו אל הכרטיסייה Reports (דוחות) ב-Seller Hub (המרכז למוכר). eng1.jpg

 2. בחרו Download (הורדה) בצד ימין.
 3. לחצו על Download report (הורדת דוח).
  eng2.jpg

 4. בחרו Orders (הזמנות) או Listings (פריטים) מתוך האפשרויות בחלק Source (מקור).
  eng3.jpg

 5. בחלק Type (סוג), בחרו את סוג הדוח שתרצו לתזמן. לדוגמה, All orders (כל ההזמנות), Awaiting Shipment (בהמתנה למשלוח) וכו'.
  eng4.jpg

 6. בחלק Date Range (טווח תאריכים), בחרו טווח תאריכים עבור הדוח (1‏-90 ימים).
  eng5.jpg

 7. בחרו Download (הורדה).
  eng6.jpg

כדי להוריד דוח קיים:

 1. מצאו את הדוח שברצונכם להוריד בחלק Recent downloads (הורדות אחרונות).
 2. בחרו Download (הורדה).

כדי לתזמן דוחות אוטומטיים

 1. עברו אל הכרטיסייה Reports (דוחות) ב-Seller Hub (המרכז למוכר).
 2. בחרו Schedule (לוח זמנים) בצד ימין.
 3. לחצו על Create download schedule (יצירת לוח זמנים להורדה).
  eng7.jpg

 4. בחרו Orders (הזמנות) מתוך האפשרויות בחלק Source (מקור).
 5. בחלק Type (סוג), בחרו את סוג הדוח שתרצו לתזמן. לדוגמה, All orders (כל ההזמנות), Awaiting Shipment (בהמתנה למשלוח) וכו'.
  eng8.jpg

 6. בחלק Frequency, בחרו את תדירות הדוחות שלכם (שעתית, יומית, שבועית או חודשית).
  eng9.jpg

 7. בחלק Run Time (זמן ריצה), בחרו שעה להרצת הדוח.
 8. בחלק Ends on (מסתיים ב-) בחרו תאריך, או בחרו No end date (ללא תאריך סיום).
  eng10.jpg

 9. בחרו Save (שמירה).
  eng11.jpg

עדכון דוחות מתוזמנים קיימים:

 1. מצאו את הדוח שברצונכם לערוך בחלק Scheduled reports (דוחות מתוזמנים).
 2. בחרו Modify (שינוי) ולאחר מכן Edit (עריכה), או בחרו Delete (מחיקה) כדי להסיר אותו לחלוטין.
  eng12.jpg
 3. בצעו את השינויים הרצויים, ולאחר מכן בחרו Save (שמירה).
זה היה מעניין עבורך?