he

מיטוב הפרטים שלכם בעזרת דוח איכות הפריטים

מהו דוח איכות הפריטים

שיפור איכות הפריטים שלכם היא אחת הדרכים העיקריות לשפר את דירוג המוכר, ולהגדיל את מספר הצפיות, ההופעות והמכירות

דוח איכות הפריטים (Listing Quality Report) הוא כלי של eBay, שמספק לכם ניתוחים של 10 הקטגוריות שכוללות את הפריטים הפעילים ביותר שלכם. הוא תוכנן בעזרת משוב שהתקבל מקהילת המוכרים. זהו מסמך Excel להורדה המכיל פרטי מפתח בנוגע לביצועי הפריטים והקטגוריות שלכם ב-eBay. כדי למצוא את הדוח, עברו אל Seller Hub > הכרטיסייה Performance (ביצועים). דוח זה זמין עבור מוכרים שהגיעו למספר מסוים של רישומים.

יתרונות מרכזייםמה כולל הדוח?
  1. קבלו המלצות מעשיות שיעזרו להגדיל את מספר ההופעות בחיפוש, הצפיות והמכירות.

  2. ראו מה מצבכם ביחס למתחרים ב-eBay וחזקו את היתרון התחרותי שלכם.

  3. תובנות Google Shopping‏: eBay תדווח לכם אם ומדוע פריטים שלכם נדחו ממודעות Google Shopping.
כרטיסיית סיכום: סקירה כללית של המלצות ברמת הקטגוריה.

כרטיסיות קטגוריה: פירוט של כל קטגוריה ברמת הפריט, ונתוני אמות מידה התומכים בפעולות המומלצות.

כרטיסיית Google Shopping: סקירה כללית של הפריטים שנדחו ממודעות Google Shopping, והסיבות לדחייה.

מה אפשר לעשות עם דוח איכות הפריטים

טיפול בקטגוריה חדשה

הדוח יכול להיות שימושי עבור הפריט הראשון שתעלו למכירה ב-eBay או כאשר תתחילו להעלות פריטים לקטגוריה חדשה. הוא יאפשר לכם לראות במהירות מה מוכרים אחרים כוללים בפריטים שלהם ויציג לכם מה עובד ומה לא עובד בקטגוריה מסוימת.

שיפור יעילות הפריטים

השתמשו בדוח כדי להתמודד עם ירידה בביצועים בקטגוריה מסוימת. יישום הפעולות המומלצות ברמת הפריט יכול לסייע בשיפור רמת הביצועים הכוללת של הפריט בקטגוריה. תוכלו גם לראות אילו פריטים משיגים את הביצועים הטובים ביותר ולשפר את שיטות העבודה שלכם.

המלצות לדוגמה עבור הקטגוריה Women’s Shoes > Heels (נעלי נשים > עקבים):

יעדהמלצה
שיפור ההופעות בחיפושציינו 7 פרטים ספציפיים מומלצים לכל פריט
שיפור הצפיות בפריטהוסיפו הנחות כמות ל-35 מהפריטים שלכם
שיפור ההמרות למכירהקצרו את זמן הטיפול בפריטים שלכם ליום אחד

כיצד eBay יוצרת את ההמלצות

ההמלצות מבוססות על מידע הקשור לפעולות ש-10% המוכרים המצליחים ביותר מבצעים כדי לשפר את הפריטים שלהם. נתוני אמות מידה הם נתונים פנימיים של eBay מ-31 הימים האחרונים.

נתוני המוכרים מתעדכנים כל 24 שעות באופן אוטומטי. הדוח משקף את השינויים אחרי יומיים.

מה דוח איכות הפריטים כולל?

דוח איכות הפריטים כולל כרטיסיית סיכום, כרטיסיות קטגוריה וכרטיסיית Google Shopping.

הכרטיסייה Summary (סיכום)

כאן מוצגות 10 הקטגוריות עם המספר הרב ביותר של פריטים פעילים. כאן גם תמצאו את דירוג המכירות שלכם בכל קטגוריה ותראו באיזה מקום אתם ביחס למתחרים, על סה"כ המכירות של פריטים בקטגוריה זו במהלך 31 הימים האחרונים. לחיצה על Show recommendations per listing (הצג המלצות לכל פריט) תעביר אתכם לכרטיסייה הייעודית של אותה קטגוריה.

כרטיסיות קטגוריה

כרטיסיית הקטגוריה כוללת את תרשים משפך המכירות, לצורך ניתוח של הופעות וקליקים. התאים מייצגים את שלבי המשפך, שהקונים עוברים במסע הקנייה שלהם:

  1. הופעות. השלב הראשון של המשפך מייצג את השלב שבו קונים מחפשים פריט. בכל פעם שפריט מוצג, eBay מגדירה זאת כהופעה.
  2. קליקים. השלב הבא של המשפך מייצג את השלב שבו קונים לוחצים על הפריט כדי להציג אותו.
  3. המרה. השלב האחרון של המשפך הוא השלב שבו המכירות מושלמות.

הדוח מציג כיצד לשפר את הפריט שלכם בכל אחד משלבי המשפך, על בסיס הניסיון של המוכרים שהפריטים שלהם משיגים את הביצועים הטובים ביותר באותה קטגוריה.

הכרטיסייה Google Shopping

בכל יום, eBay שולחת פריטים נבחרים וזכאים של מוכרים אל Google לצורך הצגתם ברשימות המוצרים ב-Google. עם זאת, פריטים מסוימים נדחים על-ידי Google משום שהם לא עומדים בקריטריונים שלהם. בכרטיסייה זו תמצאו סקירה של הסיבות לכך שפריט כלשהו נדחה, וכיצד תוכלו לתקן את הבעיה.

כיצד אוכל להוריד את דוח איכות הפריטים שלי

כדי למצוא את הדוח, עברו אל Seller Hub > הכרטיסייה Performance (ביצועים). שם תראו הודעה ולחצן להורדת המסמך.

הדוח עצמו הוא קובץ Excel. הוא גם תואם ל-Google Sheets ול-Apple Numbers.

download LQR.jpg

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

סרטון: eBay Listing Quality Report

(באנגלית, משך זמן – 12:49)

זה היה מעניין עבורך?