he

כיצד לנהל זמן הפסקה

תזדקקו ל'זמן הפסקה'* במהלך חגים או חופשות, אם אין לכם עובדים או אם אין לכם אפשרות לטפל בהזמנות מסיבה כלשהי. ההגדרות של 'זמן הפסקה' זמינות לכל המוכרים.

* לפני ספטמבר 2020, ההגדרות של 'זמן הפסקה' (Time Away) נקראו 'הגדרות חופשה' (Vacation Settings), והן היו זמינות למנויי חנות eBay.

מהו 'זמן הפסקה'

עם 'זמן הפסקה', תוכלו להסתיר את הפריטים שלכם ולחדש את הצגתם כמעט בזמן אמת, ולצמצם למינימום עיכובים שעלולים להשפיע על העסק שלכם.

כשתהיו בזמן הפסקה, עדיין תצטרכו לעמוד בהתחייבויות כלפי הקונים שלכם, כגון מילוי הזמנות שנמכרו לפני תאריך ההתחלה של זמן ההפסקה ומענה לבקשות פתוחות של קונים הקשורות לפריטים שנמכרו לפני תאריך זה. עמלות eBay (כגון עמלות הקשורות לפריטים או כל עמלות המינויים שיש לכם) יישארו בתוקף.

תזמון זמן ההפסקה

ניתן להגדיר את זמן ההפסקה מראש. במקרה כזה, הוא ייכנס לתוקף בתאריך שתציינו.

1. עברו אל My eBay (‏eBay שלי) > Account settings (הגדרות חשבון) > Time Away settings (הגדרות 'זמן הפסקה').

Time away_ENG_01.jpg

2. בחרו Schedule Time Away (תזמון זמן ההפסקה).

Time away_ENG_02.jpg

3. בחרו אפשור המכירה של פריטים או השהיית המכירה של פריטים ב-Time Away (זמן ההפסקה).

Time away_ENG_03.jpg

4. הגדירו Start date (תאריך התחלה) ו- End date (תאריך סיום) עבור זמן ההפסקה שלכם.

Time away_ENG_04.jpg

5. בחרו Apply (החל).

Time away_ENG_05.jpg

בעת תזמון זמן ההפסקה שלכם, חשוב לזכור את הדברים הבאים:

 • זמן ההפסקה יתחיל בשעה 12:01 בלילה של תאריך ההתחלה ויסתיים ב-11:59 בלילה של תאריך הסיום שהגדרתם בלוח הזמנים.
 • אם תאפשרו מכירת פריטים, זמן ההפסקה שלכם יכול להימשך עד 15 יום.
 • אם תשהו מכירת פריטים, זמן ההפסקה יכול להימשך עד 30 יום.
 • יש לתזמן את זמן ההפסקה כך שהוא יתחיל יום או יומיים לפני החופשה שלכם, כדי לטפל בהזמנות שיתקבלו ביום האחרון, ולסיים אותו יום אחרי תאריך החזרה שלכם, כדי לטפל בהזמנות ממתינות
 • יש לתזמן את זמן ההפסקה כך שהוא יתחיל יום או יומיים לפני החופשה שלכם, כדי לטפל בהזמנות שיתקבלו ביום האחרון, ולסיים אותו יום אחרי תאריך החזרה שלכם, כדי לטפל בהזמנות ממתינות

בין אם תבחרו לאפשר מכירות או להשהות אותן, תאריכי המסירה לא יעודכנו עבור פריטים דיגיטליים או עבור פריטים שאפשרות המשלוח שלהם היא איסוף מקומי או איסוף בחנות.

אפשור מכירת פריטים

כשאתם מאפשרים למכירת הפריטים להמשיך בזמן ההפסקה שלכם, חשוב לזכור את הדברים הבאים:

 • הפריטים שהעליתם למכירה ימשיכו להופיע, והקונים עדיין יוכלו לרכוש אותם
 • עם זאת, מעל הפריט תוצג לקונים הודעה שאתם כעת בזמן הפסקה
 • בנוסף, תאריך המסירה המשוער יעודכן במקטע 'משלוח ומסירה' (Shiping and Delivery) של הפריט שלכם, כך שלא תצטרכו לבצע שינויים באופן ידני

השהיית המכירה של פריטים

כשאתם משהים מכירת פריטים, חשוב לזכור את הדברים הבאים:

 • פריטים במחיר קבוע יוסתרו בתוצאות החיפוש, והקונים לא יוכלו לרכוש את הפריטים שלכם
 • אם קונה הוסיף את אחד הפריטים שלכם לרשימת המעקב או לסל הקניות שלו בעבר וינסה לרכוש אותו בזמן ההפסקה שלכם, הוא לא יוכל להשלים את הרכישה. תוצג לו הודעה שאינכם מטפלים בהזמנות עד לתאריך הסיום של הזמן ההפסקה
 • עשויות לעבור שעה עד שעתיים לפני שהפריט שלכם יוסתר או יוצג מחדש
 • כשזמן ההפסקה יסתיים, הפריטים יוצגו מחדש באופן אוטומטי; לא תצטרכו לערוך אותם

פריטים בסגנון מכירה פומבית: כשתשהו את מכירות הפריטים, הקונים עדיין יוכלו לראות ולרכוש את הפריטים שלכם בסגנון מכירה פומבית, אך תוצג להם מעל הפריט הודעה שאתם בזמן הפסקה.

כיצד לסיים את זמן ההפסקה מוקדם מהמתוכנן

1. עברו אל My eBay (‏eBay שלי) > Account settings (הגדרות חשבון) > Time Away settings (הגדרות 'זמן הפסקה').

Time away_ENG_01.jpg

2. בחרו Cancel Time Away (ביטול זמן הפסקה) או הגדירו את End date (תאריך סיום) לתאריך מוקדם יותר.

Time away_ENG_06.jpg

3. בחרו Apply (החל).

Time away_ENG_07.jpg

הגדרת תשובה אוטומטית

תוכלו להגדיר תשובה אוטומטית לקונים שיוצרים אתכם קשר דרך 'הודעות eBay' (‏eBay Messages) במהלך זמן ההפסקה שלכם.

לשם כך:

1. עברו אל My eBay (‏eBay שלי) > Account settings (הגדרות חשבון) > Time Away settings (הגדרות 'זמן הפסקה').

Time away_ENG_01.jpg

2. בחרו Automatic response (תשובה אוטומטית).

Time away_ENG_08.jpg

3. בחרו Message when on Time Away (הודעה בזמן ההפסקה).

Time away_ENG_09.jpg

4. הגדירו Start date (תאריך התחלה) ו- End date (תאריך סיום) עבור ההודעה שלכם. הקלידו את הודעתכם בתיבה Automatic response (תשובה אוטומטית).

Time away_ENG_10.jpg

5. בחרו Apply (החל).

Time away_ENG_11.jpg

ייתכן שתתעניינו גם

היתרונות של חנות eBay

גלו כיצד תוכלו להפיק את המרב ממינוי לחנות eBay. קבלו פרטים על חיסכון בעמלות, מודעות בחינם והטבות נוספות.

מינויים ועמלות

מידע נוסף על חמישה סוגי המינויים לחנות eBay, השוואת עמלות, מספרי פריטים בחינם והטבות נוספות. מצאו את החנות המתאימה ביותר עבורכם.

פריטים מקודמים (Promoted Listings)

גרמו לפריטים שלכם לבלוט בין מיליארדי הפריטים ב-eBay והבטיחו שמיליוני קונים פעילים יראו אותם כשהם יעיינו ויחפשו את מה שאתם מוכרים, וכך תגדילו את הסיכוי למכירה.

רמות מוכר (Seller Levels) ב-eBay

ראו כיצד eBay מעריכה את ביצועי המוכרים, כיצד מתבצעת החלוקה לרמות המוכר של eBay וכיצד תוכלו להפוך למוכר בדירוג גבוה (Top Rated Seller) ולמוכר בדירוג גבוה פלוס (Top Rated Seller Plus).