he

מגבלות

מגבלת מכירה ופריטים ללא עמלת העלאה

מהי מגבלת מכירה: איך זה עובד וכיצד להגדיל את מגבלת המכירה שלכם. גלו כמה פריטים ללא עמלת מכירה תוכלו לקבל בכל חודש.

473834.jpg

מגבלות קטגוריה ב-eBay

גלו אילו מגבלות חלות על מספר הפריטים שהועלו ושנמכרו בקטגוריות מסוימות, וכיצד להגדיל את מגבלות הקטגוריה שלכם ב-eBay.

1435154939_2.png