he

כיצד להעלות פריטים מהר יותר בעזרת מדיניות עסקית

מהי מדיניות עסקית?

מדיניות תשלומים

כיצד אתם מקבלים תשלומים עבור הפריטים שמכרתם

מדיניות משלוחים

אפשרויות המשלוח המוצגות עם הפריטים שהעליתם למכירה

מדיניות החזרות

האם אתם מקבלים החזרות

למדיניות העסקית יש חשיבות רבה משום שהיא מיידעת את הקונים כיצד הם יוכלו לשלם לכם, כמה זמן ייקח לכם לשלוח את הפריט, אילו שירותי משלוח אתם מציעים (כולל דמי משלוח ואריזה) ואם אתם מקבלים החזרות.

במקום להגדיר את ההעדפות שלכם בתחומים אלה עבור כל פריט בנפרד, ניתן לייעל את התהליך על-ידי יצירה של תבניות. לאחר מכן, תוכלו להחיל את התבניות הללו כשתעלו פריטים חדשים למכירה ואפילו להשתמש בהן לעדכון פריטים קיימים רבים בבת-אחת.

אם העדפות המדיניות העסקית שלכם משתנות בהתאם למוצר שאתם מוכרים, תוכלו ליצור טווח של תבניות שונות. הדבר יעניק לכם את הגמישות להשתמש בפרטי תשלום, משלוח והחזרה שונים, בהתאם לפריט שאתם מעלים למכירה.

יצירת מדיניות עסקית

כדי להתחיל להשתמש במדיניות עסקית, יש להצטרף לשימוש באפשרות זו (ניתן לבטל את ההצטרפות בכל עת). כדי למצוא את לוח ניהול המדיניות העסקית:

● ב-Seller Hub (המרכז למוכרים):

 1. עברו לדף Manage active listings (ניהול פריטים פעילים).
 2. לחצו על הקישור Business Policies (מדיניות עסקית) בחלק Settings (הגדרות) בתפריט משמאל.

● ב-My eBay‏ (eBay שלי):

 1. עברו לחלק Account (חשבון).
 2. לחצו על הקישור Business Policies (מדיניות עסקית) תחת כותרת המשנה Selling (מכירה).

לחלופין, השתמשו בקישור המהיר.

Business_policies_1.jpg

אם אתם משתמשים בכלי צד שלישי כדי למכור ב-eBay, תוכלו להמשיך להשתמש בהם אחרי שתצטרפו לשימוש במדיניות עסקית. עם זאת, ייתכן שחלק מהתכונות של מדיניות עסקית לא יהיו זמינות בכלים אלה. למידע נוסף, פנו לספק השירות שלכם.

כדי ליצור תבניות מדיניות:

 1. ברשימה הנפתחת Create policy (יצירת מדיניות), בחרו סוג מדיניות.
 2. תנו למדיניות שם תיאורי והוסיפו תיאור קצר.
 3. הוסיפו את פרטי המדיניות שלכם.
 4. אם תרצו, הגדירו את המדיניות כברירת המחדל.
 5. בחרו Save (שמירה).

Business_policies_2.jpg

כשתבקרו בפעם הראשונה בדף Manage business policies (ניהול מדיניות עסקית), תראו את כתבי המדיניות שכבר נוצרו על בסיס הפריטים הפעילים שלכם. תוכלו למחוק את כתבי המדיניות הללו או לשנות אותם לפי הצורך, ולהמשיך ליצור כתבי מדיניות חדשים. אם אין לכם פריטים פעילים ולא העליתם פריטים למכירה ב-90 הימים האחרונים, צרו לפחות מדיניות אחת מכל סוג כדי להשלים פריט המוצע למכירה.משך הסרטון - 4:47

עדכון מדיניות עסקית

ניתן לערוך, להעתיק או למחוק מדיניות עסקית בכל עת. אם תעדכנו מדיניות, כל הפריטים שעבורם מדיניות זו נמצאת בשימוש יעודכנו באופן אוטומטי.

יש מספר הגבלות על תיקון פריטים, לכן ייתכן שלא תהיה אפשרות לעדכן את המדיניות החדשה בכל הפריטים. במקרה זה, יתבצעו שינויים רק בפריטים שניתן לעדכן במידע החדש, והפריטים שלא ניתן לערוך יישארו ללא שינוי.

כדי למחוק מדיניות שנמצע כרגע בשימוש עבור פריטים פעילים או מתוזמנים, תחילה יש להקצות לפריטים אלה מדיניות אחרת.

מדיניות בשם 'עותק של...'

אם תשנו את מדיניות המשלוחים, התשלומים או ההחזרות שלכם, אנו נעדכן את כל הפריטים התואמים שמשויכים למדיניות זו בתנאים החדשים.

בפריטים שאינם תואמים לתנאי המדיניות המעודכנת או כפופים למגבלות לגבי תיקון, המדיניות המעודכנת לא תחול יותר. על על פריטים לא תואמים אלה תחול מדיניות הנוצרת באופן אוטומטי, ששמה מתחיל ב'עותק של...'. מדיניות 'עותק של...' היא עותק של המדיניות שלכם לפני העדכון ולכן, עבור פריטים אלה, לא יהיו שינויים בחוזה המתקיים בינכם לבין הקונה.

ניקוי כתבי מדיניות

תוכלו לנקות את כתבי המדיניות שלכם באמצעות אפשרות מיוחדת. במקרה זה, המערכת:

 • תמחק כתבי מדיניות שאינם בשימוש בפריטים פעילים או בפריטים שהצגתם הסתיימה לאחרונה
 • תעניק לכתבי מדיניות שמות תיאוריים יותר (אלא אם שיניתם את שמם לאחרונה)

Business_policies_3.jpg

תעניק לכתבי המדיניות שלכם שמות תיאוריים כגון 'מדיניות משלוחים, בינלאומית' כדי שתוכלו למצוא בקלות את המדיניות הדרושה.

עקיפות דמי משלוח

עקיפות דמי המשלוח עוזרות לכם לחסוך זמן משום שהן מאפשרות להשתמש באותה מדיניות משלוחים במספר פריטים שונים, אך להחיל דמי משלוח ייחודיים על פריטים ספציפיים. זו אפשרות שימושית אם יש לכם דמי משלוח שונים במספר כתבי מדיניות, הזהים מכל יתר הבחינות.

כאשר משתמשים בעקיפת דמי משלוח בפריט המוצע למכירה, העקיפה משפיעה על אותו פריט בלבד. בפריט שהעליתם למכירה, בחרו מדיניות משלוחים כדי להחיל את העדפות המשלוח הרגילות שלכם (לדוגמה, חברת שילוח ומהירות המשלוח), ולאחר מכן השתמשו בעקיפת דמי משלוח כדי לערוך את דמי המשלוח עבור הפריט הספציפי.

דוגמה: אתם נוטים להשתמש במשלוח חסכוני. עבור טלפון חכם, הוא עולה 8.00$, עבור גיטרה, הוא עולה 65.00$. תוכלו להשתמש בעקיפת דמי משלוח כדי לערוך רק את דמי המשלוח עבור הגיטרה, ולהשאיר את כל יתר פרטי המשלוח ללא שינוי.

חשוב לדעת:

 • עקיפות רלוונטיות למשלוחים בתעריף קבוע בלבד (לא משלוחים עם חישוב תעריף).
 • עקיפות חלות על פריטים ספציפיים בלבד.
 • אם תזינו עקיפת דמי משלוח ולאחר מכן תבחרו מדיניות עסקית אחרת עבור הפריט, העקיפה תבוטל ותצטרכו להחיל אותה שוב.

ניתן לאחד כתבי מדיניות עם משלוח בתעריף קבוע כדי לשלב כתבי מדיניות שהם זהים מכל הבחינות מלבד דמי המשלוח הקבועים. לשם כך, לחצו על הקישור Consolidate shipping policies (איחוד כתבי מדיניות) בדף Manage business policies (ניהול מדיניות עסקית).

Business_policies_4.jpg

בפריטים שבהם תשתמשו במדיניות מאוחדת, דמי המשלוח יישארו ללא שינוי באמצעות עקיפת דמי המשלוח, אם הם שונים מדמי המשלוח המופיעים במדיניות. לא יתבצע איחוד של מדיניות המשמשת עבור יותר מ-500,000 פריטים.

עדכון מדיניות עסקית

המשתמשים במדיניות עסקית יכולים כעת להציג ולבחור כתבי מדיניות קיימים דרך יישום eBay כאשר הם מעלים פריט למכירה.

כדי לגשת לכתבי המדיניות העסקית עבור הפריטים שלכם ביישום:

 1. הקישו על Selling (מכירה) בתחתית דף הבית של היישום.
 2. הקישו על List an Item (העלאת פריט למכירה).
 3. בדף Listing Summary (סיכום פריט):

● הקישו על סמל העיפרון לצד Delivery (משלוח) כדי לעיין בכתבי המדיניות הקיימים שלכם בנושא משלוחים

● הקישו על סמל העיפרון לצד Preferences (העדפות) כדי לעיין בכתבי המדיניות הקיימים שלכם בנושא תשלומים או החזרות

4.כדי לשנות את המדיניות הנבחרת עבור פריט זה, הקישו על המדיניות הרצויה ואז הקישו על Done (סיום).

עבור כל סוג מדיניות, מוצגים במסך הבחירה עד 26 כתבי המדיניות הנפוצים ביותר שלכם. ניתן להשתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא את המדיניות הדרושה. אם לא תמצאו את המדיניות שבה אתם רוצים להשתמש, תוכלו להוסיף אותה לפריט באמצעות דפדפן במחשב.

כתבי המדיניות העסקית זמינים ביישום מגרסה 6.2 ואילך, לכן אם אתם משתמשים בגרסה קודמת של היישום, בקרו ב-Android Play Store או ב-iOS App Store כדי אותו לעדכן לגרסה האחרונה.

שאלות נפוצות

הפעלתי את האפשרות של מדיניות עסקית בפעם הראשונה ואני רואה כתבי מדיניות קיימים בנושא תשלומים, משלוחים והחזרות. מאיפה הם הגיעו?

אם לא הפעלתם את האפשרות של מדיניות עסקית, אנו יוצרים כתבי מדיניות בנושא תשלומים, משלוחים והחזרות ברקע בכל פעם שאתם מעלים פריט למכירה. הם מוסתרים עד שאתם מפעילים את המדיניות העסקית, ולאחר ההפעלה הם הופכים לזמינים ויש לכם אפשרות לנהל אותם. תראו כתב מדיניות עבור כל קבוצה של תנאי תשלום, משלוח והחזרה שבהם השתמשתם בזמן האחרון.

יש לי הרבה כתבי מדיניות עסקית. האם יש דרך להפוך אותם לקלים יותר לניהול?

כן. בחרו Clean up policies (ניקוי כתבי מדיניות) בדף Manage business policies (ניהול מדיניות עסקית). אם יש לכם כתבי מדיניות שאינם נמצאים בשימוש בפריטים פעילים, או שלא היו בשימוש לאחרונה, הם יוסרו.

אנו מוכרים פריטים בגדלים ומשקלים שונים. האם יש דרך לשנות את דמי המשלוח בלי ליצור מדיניות משלוחים שונה לכל גודל של אריזה?

כן, תוכלו לעקוף את דמי המשלוח עבור פריטים ספציפיים בלי ליצור מדיניות משלוחים שונה. כאשר תעלו את הפריט למכירה, לצד תיבת הרשימה הנפתחת שבה בוחרים את מדיניות המשלוחים, בחרו Edit shipping cost for this listing only (עריכת דמי המשלוח עבור פריט זה בלבד).

מה יקרה אם אבטל את ההצטרפות למדיניות עסקית?

ניתן לבטל את ההצטרפות בכל עת באמצעות הקישור Opt out (ביטול הפעלה) המופיע בדף Manage business policies (ניהול מדיניות עסקית). הפריטים הפעילים שלכם לא יושפעו, אך אם תרצו לבצע שינויים בתנאי התשלום, המשלוח וההחזרה, תצטרכו לעשות זאת בנפרד עבור כל פריט שתעלו למכירה בעתיד. בנוסף, בכל עת תוכלו להצטרף בחזרה לשימוש במדיניות עסקית; כתבי המדיניות שכבר יצרתם עדיין יהיו שם, מוכנים לשימושכם.

מופיעה שגיאה כשאני מנסה להצטרף לשימוש במדיניות עסקית. מה אפשר לעשות?

בדרך כלל הסיבה לכך היא שיש כמות גדולה של כתבי מדיניות עסקית שנוצרו ברקע, שכבר משויכים לחשבון שלכם, ולתהליכים האוטומטיים שלנו אין אפשרות לנקות אותם. פנו לצוות תמיכת הלקוחות לקבלת עזרה.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

תיקון פריט שהעליתם למכירה

בדרך כלל תוכלו לבצע שינויים בפריטים שהעליתם למכירה ב-eBay, אך קיימות מגבלות מסוימות על מה שניתן לשנות ומתי ניתן לעשות זאת.

כיצד להגדיר מדיניות החזרות

הוראות מפורטות לעבודה בטופס מכירת הפריט, להגדרת תנאים בסיסיים ומתקדמים להחזרות.

העלאת פריטים עם גרסאות

ראו כיצד לבצע העלאה יחידה של פריטים במחיר קבוע, הכוללת את כל הגרסאות שאתם מציעים, כגון צבעים וגדלים שונים.

הכלי החדש להעלאת פריטים מרובים: יתרונות ותכונות

כשהעסק שלכם ב-eBay יצמח ויזכה להצלחה, תצטרכו לנהל מאות פריטים. כדי להקל עליכם את המשימה, תוכלו להשתמש בכלי החדש להעלאת פריטים מרובים. קראו את המאמר הבא כדי לקבל מידע נוסף על התכונות השימושיות שלו.