he

אם התשלומים שלכם יועברו לחשבון בנק

שלב 2. אימות פרטי החשבון שלכם

כאשר תירשמו כמוכרים ב-eBay או אם תעדכנו מידע רלוונטי בחשבונכם, eBay תאמת את זהותכם, תבדוק את פרטי החשבון המשמש לקבלת תשלומים ואת פרטי העסק אם רלוונטי.

eBay תיידע אתכם באמצעות הודעות ב-My eBay ותציג התראה בחשבון eBay שלכם כדי להודיע לכם שאנו מתקשים לאמת את המידע שלכם. בהודעות אלה, eBay תציין את הפרטים הנוספים שעליכם לספק, וכן הוראות כיצד לשלוח אותם.

שלב 3. אימות זהותכם

מוכרים פרטיים צריכים לספק:

 • שם מלא
 • כתובת
 • תאריך לידה
 • מספר תעודת זהות

MP_С2С_3.png

בעלי עסק רשום (חברה בע"מ של בעלים יחיד/אדם יחיד, תאגיד/חברה בע"מ של מספר אנשים, שותפות) צריכים לספק:

 • פרטים מזהים אישיים של הבעלים המוטבים, הנציגים, המנהלים או מנהלי החשבון
 • שם עסק חוקי
 • שם מסחרי (DBA) (אם יש)
 • מספר זיהוי מעסיק (EIN)
 • כתובת העסק
 • מספר טלפון

בחרו את סוג העסק:

אם תמכרו ב-eBay בתור ישות משפטית, בחרו באפשרות הראשונה. לאחר מכן בחרו את סוג הישות המשפטית שלכם.

MP_B2C_07.jpg

הוסיפו את פרטי העסק. אם החברה שלכם ציבורית, עליכם להוסיף פרטי מניות (בורסה, ארץ הבורסה, סמל מניה). תצטרכו לאמת את הכתובת ומספר הטלפון שלכם.

MP_B2C_09.jpg

MP_B2C_10.jpg

MP_B2C_11.jpg

אספקת מסמכים להוכחת זהות

אם המערכת לא תצליח לאמת את זהותכם באמצעות המידע האמור לעיל, ייתכן ש-eBay תבקש מכם לשלוח צילום של מסמך מזהה חוקי ותקף. eBay תשלח לכם הודעת דוא"ל, וכן תציג הודעה בחשבונכם, כתזכורת שתיידע אתכם מה נדרש, כולל הנחיות כיצד להעלות את התמונה.

eBay מקבלת את אמצעי הזיהוי הבאים:

 • תעודת זהות / דרכון

לפי שתעלו תמונה של המסמך המזהה, ודאו שהוא נראה בבירור, משום שהמערכת לא תוכל לאמת את פרטיכם אם התמונה מטושטשת או אם המידע לא מופיע במלואו. התמונה יכולה להיות בתבנית JPEG‏, JPG‏, PDF או PNG. גודל הקובץ המרבי הוא 10MB.

שלב 4. אימות פרטי חשבון הבנק

כדי לקבל תשלומים, עליכם לקשר חשבון עו"ש לחשבון eBay שלכם. ודאו שהשמות הרשומים בשני החשבונות זהים.

אם יש לכם חשבון אישי, תוכלו לשנות אותו לחשבון עסקי דרך הגדרות החשבון.

אם אתם יוצרים חשבון אישי

השם הפרטי ושם המשפחה שלכם צריכים להיות זהים בחשבון העו"ש ובחשבון eBay שלכם.

MP_С2С_5.png

אם אתם יוצרים חשבון עסקי

שם העסק המשויך לחשבון העו"ש שלכם חייב להיות זהה לשם העסק שבו אתם רשומים ב-eBay.

לדוגמה, אם שם העסק בחשבון העו"ש הוא "חנות התחביב של ג'ו", זהו השם שבו עליכם לרשום את חשבון eBay העסקי שלכם.

בנוסף, חשוב לוודא שסוג החשבון ב-eBay תואם לסוג של חשבון העו"ש. לדוגמה, כדי לרשום חשבון eBay עסקי של מוכר, תזדקקו לחשבון עו"ש עסקי.

כדי לאמת את חשבון הבנק שלכם, eBay צריכה את הדברים הבאים:

 • השם המופיע בחשבון העו"ש
 • שם הבנק
 • מספר ניתוב
 • מספר חשבון
 • תדפיס חשבון

יש לוודא שתדפיס החשבון:

 • שייך לחשבון שאתם מתכוונים לרשום
 • שייך לחשבון בבעלותכם ומוצגים בו השם הפרטי ושם המשפחה שלכם או שם העסק החוקי
 • כולל את הכתובת ומספר החשבון שלכם
 • נוצר לפני פחות משלושה חודשים
 • מכיל את הסמל והשם של הבנק
 • מכיל את העסקאות שבוצעו לאחרונה, ללא ערכים
 • הוא תדפיס חשבון ולא מכתב מהבנק

יש להעלות תמונה צבעונית בתבנית JPEG‏, JPG‏, PDF או PNG. גודל הקובץ המרבי הוא 10MB.

אם תדפיס החשבון לא כולל את כתובתכם והעסקאות שבוצעו לאחרונה באותו עמוד משום שהמידע מחולק למספר עמודים, תוכלו לשלב עמודים אלה ולהעלות אותם כמסמך יחיד בתבנית PDF. חשוב מאד שמספרי העמודים יהיו גלויים וברורים.

קשרו את חשבון הבנק שלכם, בדקו את המידע ואשרו אותו.

MP_B2C_12.jpg


MP_B2C_13.jpg

רשימת דרכים נוספות לאימות חשבון הבנק

 1. פרטי הכניסה לחשבון בנק שלכם

  בעת אימות חשבונכם, אם הבנק שלכם מופיע ברשימה Add a bank account (הוסיפו חשבון בנק), תוכלו לבחור אותו ולהתחבר ישירות באמצעות אישורי הכניסה שלכם. זו הדרך המהירה ביותר לאמת את חשבון העו"ש.
 2. הפקדות זעירות

  לחלופין, תוכלו לבחור לאמת את החשבון באמצעות הפקדות זעירות. אם תבחרו באפשרות זו, eBay תשלח שתי הפקדות זעירות (סכומים קטנים) לחשבון העו"ש שקישרתם. ייתכן שיחלפו מספר ימים עד שההפקדות הזעירות יגיעו לחשבון העו"ש שלכם, בהתאם לבנק. לאחר שהן יגיעו לחשבון, היכנסו ל-My eBay (eBay שלי) או ל-Seller Hub (המרכז למוכרים)ובצעו את ההנחיות המופיעות בכרזה כדי להזין את סכומי ההפקדות הזעירות ולאמת את החשבון שלכם.

כשתהליך האימות יושלם, ההפקדות הזעירות יימשכו מחשבון העו"ש שלכם.

שלב 5. קבלת תשלום

לאחר ש-eBay תאמת את המידע שלכם, תקבלו הודעת דוא"ל לאישור שהכל מוכן.

MP_B2C_06.jpg


כאשר הזמנה של קונה תאושר, eBay תעביר אליכם את התשלום תוך שני ימי עסקים. לאחר מכן, בדרך יחלפו 1-3 ימי עסקים עד שהכסף יופיע בחשבון העו"ש שלכם.