he

כיצד לבטל הצעות מחיר ולנהל מגישי הצעות

כמוכרים, ישנם מצבים שבהם תוכלו לבטל הצעות מחיר שהוגשו על פריטים שהעליתם למכירה בסגנון מכירה פומבית. עם זאת, לא ניתן לשחזר הצעת מחיר לאחר שהיא בוטלה.

0. auction truck.jpg

כדי לנסות למנוע אכזבה מקונים פוטנציאליים, לא מומלץ לבטל הצעות מחיר אלא אם הדבר ממש הכרחי. עם זאת, ניתן לבטל הצעת מחיר כאשר:

  • קונה מבקש לבטל את הצעת המחיר שלו ואתם מסכימים
  • עליכם להסיר את הפריט שהעליתם למכירה במועד מוקדם מהמתוכנן משום שהוא לא זמין יותר למכירה
  • עשיתם טעות בפריט שהעליתם למכירה
  • אתם חוששים שמגיש הצעת המחיר מבצע תרמית

הידעתם?

כאשר מוכרים מסירים הצעת מחיר, אנו קוראים לזה "ביטול הצעת מחיר". כאשר קונים מסירים הצעת מחיר, אנו קוראים לזה "משיכה של הצעת מחיר".

כיצד לבטל הצעת מחיר

אם עליכם לבטל הצעת מחיר, בצעו את השלבים הבאים:

  1. פתחו את הדף הראשי של אתר eBay, מצאו את האפשרות Tools & Apps (כלים ויישומים) בתחתית הדף ובחרו Site map (מפת האתר).

1. Sitemap.jpg

2. לחצו על SELL (מכירה) כדי להגיע במהירות אל האזור המתאים. לאחר מכן, בחרו Cancel bids on your listing (ביטול הצעות מחיר על פריט שהעליתם למכירה).

2. Sell activities.jpg

3. הזינו את מספר הפריט, את שם המשתמש של חבר eBay שאתם מבטלים את הצעת המחיר שלו ואת הסיבה לביטול ההצעה.

4. Canceling bids.jpg

4. בחרו Submit (שליחה).

ניתן לעשות זאת גם בדרכים אחרות:

6. Overview shortcut.jpg

כיצד לקבוע מי יוכל להגיש הצעות מחיר על הפריטים שלכם

כדי לסייע במכירת הפריטים שלכם במחיר הגבוה ביותר האפשרי, רצוי בדרך כלל שכמה שיותר אנשים יגישו הצעות מחיר. עם זאת, ניתן להגדיר דרישות מהקונים כדי לקבוע לאן אתם שולחים פריטים ואם לקבל הצעות מחיר מקונים עם ציוני משוב גרועים.

במקרים נדירים מאד, ייתכן שתרצו גם להימנע ממגישי הצעות ספציפיים בעלי היסטוריה של אי-תשלום, או שהתבטאו בצורה תוקפנית או מאיימת. לשם כך, תוכלו להוסיף קונה לרשימת הקונים החסומים שלכם.

כמוכרים, תוכלו לבטל הצעות מחיר שהוגשו ב-eBay, במצבים הבאים: כאשר אתם מסכימים לבקשה של קונה, כאשר הפריט לא זמין יותר, אם עשיתם טעות בפריט שהעליתם למכירה או אם אתם חוששים שמגיש הצעת המחיר מבצע תרמית.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים:

מכירה באמצעות מכירות פומביות

העלאת פריטים בתבנית של מכירה פומבית היא אפשרות שימושית כשאתם רוצים לאפשר לקונים להחליט כמה הפריט שלכם שווה. קראו מאמר זה כדי ללמוד כיצד להגדיר מכירה פומבית ואילו עמלות תצטרכו לשלם.

טיפים למיטוב פריטים

פריט אפקטיבי ב-eBay צריך לספק לקונה תיאור נכון ומפורט של המוצר, וגם למכור אותו. מטבו את הפריטים שלכם כדי שיופיעו גבוה יותר בתוצאות החיפוש.

כיצד להוסיף סרטון לפריט שלכם

אחת הדרכים הקלות ביותר להגביר את העניין מצד הקונים היא להוסיף סרטון לפריט שהעליתם למכירה. זוהי תכונה חינמית הזמינה לכל המוכרים ביישום eBay, בדפדפן לנייד ובדפדפן האינטרנט. הסרטונים מוצגים בגלריית התמונות של הפריט.