he

הסרת פריט שהעליתם למכירה

ניתן להסיר פריט במחיר קבוע שהעליתם למכירה ב-eBay בכל עת, אך פריטים בסגנון מכירה פומבית ניתן להסיר מוקדם במצבים מסוימים בלבד.

כדי להסיר פריט שהעליתם למכירה במועד מוקדם מהמתוכנן:

 • ב-Seller Hub‏:
  1. עברו לדף Manage active listings (ניהול פריטים פעילים).
  2. סמנו את התיבות לצד הפריטים שברצונכם להסיר.
  3. בתפריט הנפתח, בחרו End listing (הסרת הפריט).
 • ב-My eBay‏:
  1. עברו אל Active (פעילים) בחלק Selling (מכירה).
  2. מצאו את הפריט ובתפריט הנפתח, בחרו End listing (הסרת הפריט).
 • לחלופין, השתמשו בקישור המהיר.

טיפ. אם עשיתם טעות בפריט שהעליתם למכירה, ייתכן שתוכלו לתקן את הפרטים או לשנות את מחיר הפריט במקום להסירו מוקדם.

מתי ניתן להסיר פריט שהעליתם למכירה במועד מוקדם מהמתוכנן

אם תסירו פריט במועד מוקדם מהמתוכנן, תסתכנו בכך שתאכזבו קונים פוטנציאליים, לכן מומלץ בחום לא לעשות זאת. עם זאת, אנו מבינים שיש מקרים שבהם צריך להסיר פריט מוקדם. הנה כמה מהסיבות החוקיות:

 • הפריט אבד, נשבר או לא זמין יותר
 • עשיתם טעות, למשל ציינתם מחיר התחלתי שגוי במכירה פומבית

פריט במחיר קבוע

תוכלו להסיר פריט במחיר קבוע שהעליתם למכירה ב-eBay, עם או ללא הצעות פתוחות, בכל עת

פריט בסגנון מכירה פומבית

האפשרות להסיר פריט בסגנון מכירה פומבית במועד מוקדם תלויה אם קיבלתם כבר הצעות מחיר, כמה זמן נותר למכירה הפומבית ואם הגדרתם מחיר שמור.

הזמן שנותר לפריט מצב הפריט האם ניתן להסיר את הפריט מוקדם?
12 שעות או יותר אין הצעות מחיר כן
הצעת מחיר אחת או יותר ללא עמידה במחיר השמור כן. ייתכן שתחויבו בעמלת מכירה על בסיס סכום ההצעה הגבוהה ביותר.
הצעת מחיר אחת או יותר עם עמידה במחיר השמור או לא הוגדר מחיר שמור כן, ניתן להסיר את הפריט על-ידי ביטול כל הצעות המחיר. ייתכן שתחויבו בעמלת מכירה על בסיס סכום ההצעה הגבוהה ביותר, או שתוכלו למכור את הפריט למגיש ההצעה הגבוהה ביותר
פחות מ-12 שעות אין הצעות מחיר כן
הצעת מחיר אחת או יותר ללא עמידה במחיר השמור כן. ייתכן שתחויבו בעמלת מכירה על בסיס סכום ההצעה הגבוהה ביותר.
הצעת מחיר אחת או יותר עם עמידה במחיר השמור או לא הוגדר מחיר שמור לא, ניתן למכור את הפריט למגיש ההצעה הגבוהה ביותר בלבד.

אם הפריט שלכם לא עומד בתנאים לסיום מוקדם, תוכלו ליצור קשר עם מגישי ההצעות כדי להסביר את המצב ולבקש מהם למשוך את הצעות המחיר שלהם. אם המכירה הפומבית הסתיימה, תוכלו ליצור קשר עם הזוכה ואם הוא יסכים, תוכלו לבטל את העסקה.

ניתן להסיר פריטים בסגנון מכירה פומבית עם הצעות מחיר רק אחד בכל פעם, על-ידי בחירה באפשרות חוקית.

הסרה מוקדמת של פריטים שהועלו למכירה מאכזבת את מגישי ההצעות, ולכן eBay עשויה להטיל על חשבונכם מגבלות אם תעשו זאת לעתים קרובות.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה

במקרים מסוימים מוכר צריך לבטל הזמנה - למשל אם קונה שלח בקשה לביטול או לא שילם בזמן עבור פריט. למדו כיצד לבטל הזמנה וכיצד הדבר יכול להשפיע על הביצועים שלכם ב-eBay.

מה לעשות אם קונה לא שילם עבור הפריט

לפעמים, קונים לא משלמים מיד עבור הפריטים שהם רכשו. במצב כזה, תוכלו להזכיר להם בעצמכם על-ידי שליחת הודעה, או שתוכלו לבטל את ההזמנה. בעזרת מדריך זה, תוכלו גם להגדיר ביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו.